Innovasjon Norge

Hva er spesielt med turistene på Vestlandet?

Del

Vestlandet har mye å by på og er en godt besøkt region for feriereisende i Norge. Det er en region som scorer godt på tilfredshet blant turister - og det er særlig attraksjoner, severdigheter og tilgjengelige aktiviteter som gir et positivt utslag. På en annen side er det en relativt stor andel av de utenlandske feriereisende på Vestlandet som i en eller annen grad opplever overturisme.

Fjelløping på Hoven. Foto: Mattias Fredriksson/Fjord Norway
Fjelløping på Hoven. Foto: Mattias Fredriksson/Fjord Norway

Norge som helhet har en sterk posisjon som naturdestinasjon, og flesteparten av turistene som kommer til landet vårt i dag er motivert nettopp av å oppleve naturen og delta i naturbaserte aktiviteter.

En ny rapport om turister til Vestlandet ser blant annet på om dette også gjelder for denne regionen. Eller er det noe som skiller Vestlandet fra de andre regionene i Norge?

Rapporten baserer seg på Innovasjon Norges Turistundersøkelse fra 2018, en årlig og nasjonal undersøkelse som gjennomføres av Epinion på vegne av Innovasjon Norge.

- For første gang inkluderer vi alle typer turister som kommer til Norge i Turistundersøkelsen. Også de som ikke fanges opp av den tradisjonelle overnattingsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå. Det gir oss et enda bedre grunnlag for å si noe om hvem er på ferie- og forretningsreiser til Norge, noe som er svært verdifullt i arbeidet vi gjør med profileringen av Norge som reisemål, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Flest norske turister - men høyere forbruk blant de utenlandske

Målt i antall overnattinger er det et betydelig større volum av norske feriereisende på Vestlandet, enn det er av utenlandske feriereisende. Selv om de har færre overnattinger kvitterer de utenlandske feriereisende ut med høyt totalforbruk på 2 049 milliarder kroner, sammenlignet med de norske 3 977 milliarder kroner.

De utenlandske har altså et høyere forbruk per person. Det skyldes blant annet at utenlandske feriereisende i større grad velger å overnatte på hotell og har et relativt stort forbruk på pakkereiser.

Mange utenlandske turister på Vestlandet er på rundreise

Omtrent fem av seks utenlandske feriereisende på Vestlandet besøker også én eller flere andre regioner på sin ferie i Norge. I motsetning blir de norske feriereisende i større grad værende på Vestlandet under hele ferien.

De feriereisende som tilbringer hele, eller i hvert fall mesteparten av sin ferie på Vestlandet, har i gjennomsnitt mellom 5-7 overnattinger på Vestlandet. Ser man på de som besøker Vestlandet som en av flere regioner og har flere overnattinger i en annen region, er de generelt på lengre ferier hvorav i gjennomsnitt mellom 3-4 overnattinger foretas på Vestlandet.

Kombinasjonen mellom natur- og kulturaktiviteter er viktig

En stor andel av de feriereisende på Vestlandet er både svært natur- og kulturinteressert. Dette gjelder særlig for de utenlandske feriereisende. Det er relativt få av turistene på Vestlandet som utelukkende er interessert i kultur, mens det i motsetning er flere som kun er interessert i natur. Interessen for kultur ses derfor ofte i kombinasjon med andre aktiviteter.

De feriereisende som er interessert i kulturelle aktiviteter har generelt et høyere forbruk enn de øvrige feriereisende.

Attraksjoner, severdigheter og aktiviteter scorer godt

De feriereisende på Vestlandet er generelt tilfreds og har en høy anbefalingsvillighet. Dersom man ser på norske feriereisende som kun besøker Vestlandet på sin feriereise, ser vi dog en noe lavere samlet tilfredshet enn for de som er på rundreise.

  • Det er særlig attraksjoner og severdigheter, og spekteret av tilgjengelige aktiviteter som scorer godt på Vestlandet.
  • Det er en relativt stor andel av de utenlandske feriereisende på Vestlandet som i en eller annen grad opplever overturisme.

Kontaktpersoner:

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513

Marianne Mork
Kommunikasjonsleder Visit Norway
mamor@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 414 49 747

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fjelløping på Hoven. Foto: Mattias Fredriksson/Fjord Norway
Fjelløping på Hoven. Foto: Mattias Fredriksson/Fjord Norway
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom