Innovasjon Norge

Hva er spesielt med turistene på Sørlandet?

Del

Nordmenn står for en betydelig andel av gjestedøgnene på Sørlandet, men det er verdt å merke seg at utenlandske gjester som kun ferierer på Sørlandet i gjennomsnitt har 9,6 overnattinger i løpet av norgesferien - og sammenlignet med landets øvrige regioner er det veldig høyt!

Sørlandet. Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com
Sørlandet. Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com

Norge som helhet har en sterk posisjon som naturdestinasjon, og flesteparten av turistene som kommer til landet vårt i dag er motivert nettopp av å oppleve naturen og delta i naturbaserte aktiviteter.

En ny rapport om turister til Sørlandet ser blant annet på om dette også gjelder for denne regionen. Eller er det noe som skiller Sørlandet fra de andre regionene i Norge?

Rapporten baserer seg på Innovasjon Norges Turistundersøkelse fra 2018, en årlig og nasjonal undersøkelse som gjennomføres av Epinion på vegne av Innovasjon Norge.

- For første gang inkluderer vi alle typer turister som kommer til Norge i Turistundersøkelsen. Også de som ikke fanges opp av den tradisjonelle overnattingsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå. Det gir oss et enda bedre grunnlag for å si noe om hvem er på ferie- og forretningsreiser til Norge, noe som er svært verdifullt i arbeidet vi gjør med profileringen av Norge som reisemål, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Flest nordmenn ferierer på Sørlandet

Norske feriereisende står for et betydelig større volum enn de utenlandske feriereisende på Sørlandet, med en andel på hele 89 prosent.

Sammenlignet med de øvrige regionene i Norge har de utenlandske feriereisende på Sørlandet et lavt forbruk. Dette skyldes trolig at de utenlandske feriereisende på Sørlandet primært velger å benytte seg av andre kommersielle overnattingsformer, mens de i de øvrige regionene ofte bor på hotell. Likevel har de utenlandske feriereisende et noe høyere døgnforbruk enn de norske med sine 925 kr. sammenlignet med 840 kr. per døgn for de norske.

Utenlandske feriereisende har svært mange overnattinger på Sørlandet

Over halvparten av de norske feriereisende blir værende på Sørlandet under hele ferien i Norge. Det motsatte er gjeldende for de utenlandske feriereisende, hvor de aller fleste også har én eller flere overnattinger i noen av de andre regionene.

De utenlandske feriereisende som kun overnatter på Sørlandet i løpet av norgesferien har i gjennomsnitt 9,6 overnattinger, noe som er veldig høyt!

Ser man i stedet på de som besøker Sørlandet som én av flere regioner og har flere overnattinger i en annen region, er de generelt på enda lengre ferier men hvor i gjennomsnitt kun tre overnattinger foretas på Sørlandet.

Mange er interessert i natur

Mer enn 75 prosent av de utenlandske feriereisende som besøker Sørlandet interesserer seg for natur. De aller fleste er også interessert i en kombinasjon av både kultur- og naturopplevelser. Rapporten viser likevel at natur i seg selv også har stor betydning for de feriereisende på Sørlandet. Dette gjelder særlig for de utenlandske feriereisende hvor hele 87% er naturinteresserte.

De feriereisende som er interessert i kulturelle aktiviteter har generelt et høyere døgnforbruk enn de øvrige feriereisende. Det prosentvis høyere døgnforbruket er særlig knyttet til kulturaktiviteter som museumsbesøk og kulinariske opplevelser.

Sørlandet scorer høyt på gjestfrihet og handlemuligheter

De feriereisende på Sørlandet er generelt tilfreds og har en høy anbefalingsvillighet, og det er særlig på vurderingen av gjestfriheten til lokalbefolkningen og handlemulighetene de feriereisende på Sørlandet scorer godt.

De utenlandske feriereisende på Sørlandet er litt mer plaget av overturisme enn de i de andre regionene i Norge.

Derimot oppgir også omtrent halvparten av samtlige feriereisende at de ikke opplevde noen grad av overturisme på stedene de besøkte.

Kontaktpersoner:

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513

Marianne Mork
Kommunikasjonsleder Visit Norway
mamor@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 414 49 747

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sørlandet. Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com
Sørlandet. Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom