Innovasjon Norge

Hva er spesielt med turistene på Østlandet?

Del

Østlandet har mye å by på – også utenfor hovedstaden. Som reisemål er det særlig nordmenn som besøker regionen og de norske feriereisende på Østlandet har også et høyere døgnforbruk enn de utenlandske. Dette er uvanlig, sammenlignet med landet for øvrig.

Foto: CH - Visitnorway.com
Foto: CH - Visitnorway.com

Norge som helhet har en sterk posisjon som naturdestinasjon, og flesteparten av turistene som kommer til landet vårt i dag er motivert nettopp av å oppleve naturen og delta i naturbaserte aktiviteter.

En ny rapport om turister til Østlandet ser blant annet på om dette også gjelder for denne regionen. Eller er det noe som skiller Østlandet fra de andre regionene i Norge?

Rapporten baserer seg på Innovasjon Norges Turistundersøkelse fra 2018, en årlig og nasjonal undersøkelse som gjennomføres av Epinion på vegne av Innovasjon Norge.

- For første gang inkluderer vi alle typer turister som kommer til Norge i Turistundersøkelsen. Også de som ikke fanges opp av den tradisjonelle overnattingsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå. Det gir oss et enda bedre grunnlag for å si noe om hvem er på ferie- og forretningsreiser til Norge, noe som er svært verdifullt i arbeidet vi gjør med profileringen av Norge som reisemål, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Flest norske feriereisende på Østlandet

De norske feriereisende står for det absolutt største volumet på Østlandet i sommersesongen 2018. Kun åtte prosent av de feriereisende sine overnattinger på Østlandet ble foretatt av utenlandske feriereisende.

Østlandet er den regionen i Norge med det høyeste døgnforbruket blant norske feriereisende. Dette på tross av at de aller fleste norske feriereisende også på Østlandet velger å benytte seg av ikke-kommersielle overnattingsformer, og dermed ikke bidrar særlig til den lokale økonomien med sine overnattinger.

Derimot har de et høyt øvrig forbruk som fører til det høye gjennomsnittlige døgnforbruket. De norske feriereisende på Østlandet har også et høyere døgnforbruk enn de utenlandske, noe som er uvanlig når vi ser på de andre regionene i Norge. 

Kombinerer Vestlandet med Østlandet

Tre fjerdedeler av de utenlandske feriereisende på Østlandet har flest overnattinger i en annen region på sin ferie i Norge. Det motsatte er gjeldende for de norske feriereisende, hvor over halvparten velger å bli værende på Østlandet.

De feriereisende som er på rundreise har lengre ferie, men færre overnattinger på Østlandet. De feriereisende som tilbringer hele sin ferie på Østlandet har i gjennomsnitt mellom 4-5 overnattinger. Ser man derimot på de som er på rundreise og har flest overnattinger i annen region, er de generelt på lengre ferier hvorav i gjennomsnitt mellom 3-4 overnattinger foretas på Østlandet.

Blant de utenlandske feriereisende som er på rundreise, er Vestlandet den regionen som flest besøker i tillegg til Østlandet.

Feriereisende på Østlandet er generelt mer kulturinteresserte

Den største gruppen av samtlige ulike typer feriereisende er interessert i en kombinasjon av kultur- og naturaktiviteter. Dette gjelder både for Østlandet og i de andre regionene i Norge.

Derimot ser vi at de feriereisende på Østlandet generelt er mer interessert i kulturelle aktiviteter enn i de andre regionene i Norge.

De aller fleste kulturelle aktivitetene bidrar også til et høyere døgnforbruk enn det totale gjennomsnittet. Dette gjelder særlig aktiviteter knyttet til kulinariske- og matopplevelser, hvor det er et prosentvis avvik på +33% fra det totale gjennomsnittlige døgnforbruket.

Stor andel svarer ja på spørsmål om overturisme

Generelt sett er samtlige feriereisende på Østlandet tilfredse og har en høy anbefalingsvillighet, noe som også er tilfellet i store deler av Norge.

  • Over halvparten av de feriereisende oppgir at de ikke opplevde noen form for overturisme på sin ferie. Dette gjelder både på Østlandet og i de andre regionene.
  • Det er dog likevel en andel på 10 prosent av de norske feriereisende som oppgir at de i stor grad opplevde overturisme på Østlandet, noe som er dobbelt så stor andel som i de andre regionene.

Kontaktpersoner:

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513

Marianne Mork
Kommunikasjonsleder Visit Norway
mamor@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 414 49 747

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: CH - Visitnorway.com
Foto: CH - Visitnorway.com
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

Dette mener Innovasjon Norge om statsbudsjettet for 20207.10.2019 11:41:46 CESTPressemelding

- Dette er et godt budsjett for videre utvikling og nødvendig omstilling av norsk næringsliv. Budsjettforslaget gir Innovasjon Norge økte muligheter til å bidra med risikokapital til norske vekstbedrifter. Norge trenger bedrifter som vokser, gir arbeidsplasser og bidrar med skatter og eksportinntekter som sikrer den fremtidige velferden for oss alle, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom