Innovasjon Norge

Hva er spesielt med turistene i Oslo?

Del

Turister som besøker Oslo er langt mer opptatt av kultur og shopping enn turister ellers i Norge. Kulturopplevelser og shoppingmylder til tross, utenlandske gjester gir tilbakemeldinger om mindre overturisme i hovedstaden - sammenlignet med andre deler av landet.

Oslo. Foto: Didrick Stenersen
Oslo. Foto: Didrick Stenersen

Norge som helhet har en sterk posisjon som naturdestinasjon, og flesteparten av turistene som kommer til landet vårt i dag er motivert nettopp av å oppleve naturen og delta i naturbaserte aktiviteter.

En ny rapport om turister til Oslo ser blant annet på om dette også gjelder for denne regionen. Eller er det noe som skiller Oslo fra de andre regionene i Norge?

Rapporten baserer seg på Innovasjon Norges Turistundersøkelse fra 2018, en årlig og nasjonal undersøkelse som gjennomføres av Epinion på vegne av Innovasjon Norge.

- For første gang inkluderer vi alle typer turister som kommer til Norge i Turistundersøkelsen. Også de som ikke fanges opp av den tradisjonelle overnattingsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå. Det gir oss et enda bedre grunnlag for å si noe om hvem er på ferie- og forretningsreiser til Norge, noe som er svært verdifullt i arbeidet vi gjør med profileringen av Norge som reisemål, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Flest norske feriereisende overnattet i Oslo

De norske feriereisende stod for flest antall overnattinger i Oslo i sommersesongen 2018, med en andel på 68 prosent.

Både de norske og utenlandske feriereisende i Oslo har et relativt høyt døgnforbruk sammenlignet med de øvrige regionene i Norge, men i likhet med de fleste andre regionene så har de utenlandske feriereisende også i Oslo et noe høyere forbruk per person enn de norske.

Det skyldes blant annet at utenlandske feriereisende i større grad velger å bo på hotell, men også at de bruker mer penger på pakkereiser. De norske feriereisende velger i stedet heller å sove hos venner/ bekjente eller familie, noe som også i mindre grad bidrar til den lokale omsetningen.

Mange på kortere ferier til Norge

49 prosent av de norske feriereisende blir værende i Oslo under hele ferien. I motsetning har de aller fleste utenlandske feriereisende også en eller flere overnattinger i noen av de andre norske regionene.

De feriereisende som blir værende i Oslo under hele sin ferie har i gjennomsnitt mellom 3,5-5 overnattinger. Sammenlignet med de andre regionene tilsier dette at mange drar på kortere ferier til Oslo.

Ser man på de som besøker Oslo som en av flere regioner er de ofte på lengre ferier, hvorav i gjennomsnitt kun to overnattinger foretas i Oslo. Dette kan ha sammenheng med at de reiser til og fra Norge via Oslo Lufthavn.

Høyere interesse for kulturelle aktiviteter og shopping i Oslo

I likhet med de fleste andre regionene er flesteparten av de feriereisende i Oslo interessert i en kombinasjon av kultur- og naturaktiviteter.

Derimot ser vi at både norske og utenlandske feriereisende i Oslo er mer interessert i kulturelle aktiviteter enn i de øvrige regionene.

De feriereisende i Oslo er i større grad interessert i de mer aktivitetsbaserte kulturaktivitetene enn i de øvrige regionene, for eksempel å gå på teater og det å oppleve moderne kunst. Det er også en betydelig større andel av de feriereisende i Oslo som vurderer det å handle som en viktig aktivitet på ferien i Norge.

Samtlige kulturelle aktiviteter er knyttet opp mot et høyere gjennomsnittlig døgnforbruk.

Mindre plaget av overturisme enn ellers i landet

Samtlige feriereisende i Oslo er generelt godt tilfreds og oppgir en høy anbefalingsvillighet. Det er særlig handlemulighetene som scorer høyt blant de norske feriereisende i Oslo, sammenlignet med de øvrige regionene.

De feriereisende i Oslo er generelt mindre plaget av overturisme enn i noen av de andre delene i landet, noe som særlig gjelder for de utenlandske feriereisende på besøk i byen.

Kontaktpersoner:

Margrethe Helgebostad
Seniorrådgiver reiseliv
mahel@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 917 49 513

Marianne Mork
Kommunikasjonsleder Visit Norway
mamor@innovasjonnorge.no
Tlf. +47 414 49 747

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Oslo. Foto: Didrick Stenersen
Oslo. Foto: Didrick Stenersen
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom