Huseierne

Huseierne er glade for at regjeringspartiene vil endre boligsalgsreglene

Del

Huseiernes Landsforbund er glade for at regjeringspartiene i Kommunal- og forvaltningskomiteen i dag har støttet regjeringens lovforslag om endringer i bolighandelen. - Dette er viktige lovendringer som vil komme både boligselgere og boligkjøpere til gode, sier generalsekretær Morten A. Meyer i en kommentar.

Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne. Foto: Huseierne/Christiane Y. Vibe
Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne. Foto: Huseierne/Christiane Y. Vibe

Det er bred enighet om at konfliktene i bolighandelen er for mange og for store. Det rammer helt vanlige forbrukere, både boligselgere og boligkjøpere, hardt. Dagens lovgivning sender kjøpere og selgere på kollisjonskurs. Vi forsikrer oss mot konsekvensene av krangling istedenfor å forebygge kranglingen. Disse lovforslagene vil gjøre slutt på dette.

I dag har kommunal- og forvaltningskomiteen lagt frem sin innstilling til Stortinget. Regjeringspartienes representanter har i all vesentlighet støttet regjeringens forslag til nye boligsalgsregler.

-Vi er glade for at regjeringspartienes medlemmer i komiteen støtter lovforslaget. Regjeringspartiene har flertall i Stortinget, og vi legger til grunn at forslaget nå blir vedtatt til beste for norske forbrukere. For oss i Huseierne er det å sørge for best mulig dokumentasjon av boligen som skal selges den beste måten å redusere konfliktene i bolighandelen på, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Reduserer konflikter i bolighandelen

Forslagets hovedpunkt er at boligselgere ikke kan ta generelle forbehold som "selges som den er", men må dokumentere boligens tilstand.

-For oss i Huseierne er det å sørge for best mulig dokumentasjon av boligen som skal selges den beste måten å redusere konfliktene i bolighandelen på. Gjennom å fjerne muligheten til å selge boliger med ansvarsbegrensning - «som den er» - sikrer lovforslaget at selgere legger frem mest mulig informasjon om boligen før salg, sier Morten A. Meyer.

Huseierne mener at lovforslaget er til det bedre for både boligselgere og boligkjøpere:

- Lovendringene er en fordel for kjøpere som får riktig informasjon. Men endringene er også en fordel for selgerne som kan gi god og fullstendig informasjon om det de skal selge. Å fjerne usikkerheter om det man selger vil alltid være lurt, sier Morten A. Meyer i Huseierne.

- Loven legger opp til et system hvor gode tilstandsrapporter av kompetente takstmenn skal avdekke så mye som mulig av feil før boligen legges ut for salg. Derfor mener Huseiernes Landsforbund at lovforslaget vil føre til en mer opplyst og tryggere bolighandel, sier Morten A. Meyer i Huseierne.

Trenger ikke ytterligere utsettelse

Komiteens flertall fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber Regjeringen sette ned et nytt lovutvalg for å utrede endringer i avhendingsloven i sammenheng med eierseksjonsloven og borettslagsloven. 

Dette mener Huseierne er en unødvendig tungvint prosess som vil gjør at vi i flere år fremover vil opprettholde dagens usikre situasjon for norske boligselgere og boligkjøpere. 

Det regjeringens forslag gjør er å gå tilbake til lovens hovedregel, slik loven var tenkt brukt da den kom i 1992. En hovedregel som er omfattende utredet og godt omtalt i teorien. 

Huseierne registrerer at motstanderne av forslaget har brukt mange sterke ord i sin kritikk. Kritikerne vil etter Huseiernes mening ikke forholde seg til at de endringene som nå foreslås i avhendingsloven ikke innebærer noen nyhet.

Uriktig fremstilling av konsekvensene

Motstanderne av forslaget har fremstilt lovforslaget som at reglene nå skal gjøre at selger får ansvar for nærmest alle feil som finnes av en kjøper. Det er ikke riktig. 

- Er feilen beskrevet i salgsoppgaven eller tilstandsrapporten vil kjøper uansett ikke ha noe krav. Videre tas det i forslaget inn en presisering om at man ved en mangelsvurdering skal ta hensyn til eiendommens type, alder og synlige tilstand, sier Morten A. Meyer. 

Dermed vil kjøpere av for eksempel gamle og slitte boliger ha lavere forventninger enn når man kjøper nye boliger. Har man for eksempel fått beskrevet at et bad er veldig gammelt og slitt, vil fuktskader neppe kunne komme som noen overraskelser på kjøperne.

- Vi i Huseierne mener lovendringene vil bidra til et riktigere forventningsnivå hos kjøper og dermed mindre konflikter. Det er også viktig at det i loven nå tas inn en bestemmelse om at kjøper forventes å ha lest dokumentasjonen som følger med boligsalget. I dag er det dessverre for mange kjøpere som ikke leser all dokumentasjon. Dette er også en kilde til konflikt i dag, sier Morten A. Meyer i Huseierne.

Nye forskrifter om tilstandsrapporter

Det forutsettes i lovforslaget at det kommer en forskrift om tilstandsrapporter og innholdet i disse. 

- Det er viktig at vi nå får en god standard på tilstandsrapportene som skal brukes i bolighandelen. Det er til alles beste å fremskaffe mest mulig riktig informasjon om boligen, da det skaper en tryggere bolighandel for alle parter, sier Morten A. Meyer

Arbeidet med å utarbeide disse forskriftene har startet, og Huseierne er med og gir innspill til departementet om innholdet i tilstandsrapportene:

- Vi vil passe på at forskriftene gjør at tilstandsrapportene blir gode for både selgere og kjøpere. Selgerne skal få hjelp til å dokumentere boligen i tråd med lovens bestemmelser. Kjøpere skal få god informasjon om det de vurderer å kjøpe. Huseierne er med og gir departementet forslag til hva forskriftene bør inneholde, sier Morten A. Meyer

Huseierne har arbeidet med tryggere bolighandel gjennom lang tid, blant annet gjennom felles høringssvar med Norsk Takst, Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukerrådet.

--

Priv til red: Lenke til innstillingen på Stortingets hjemmesider

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne. Foto: Huseierne/Christiane Y. Vibe
Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne. Foto: Huseierne/Christiane Y. Vibe
Last ned bilde

Om Huseierne

Huseierne
Huseierne
Fred Olsens gate 5
0152 Oslo

22 47 75 00http://www.huseierne.no

Huseierne er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for norske boligeiere. Våre 225.000 medlemmer bor i hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere. Huseierne ivaretar norske boligeieres lokale og rikspolitiske bolig- og eiendomsinteresser. Forbundet yter juridisk, byggteknisk og økonomisk rådgivning til medlemmene.

For mer informasjon: besøk vår nettside og følg oss på Twitter og Facebook.

Følg saker fra Huseierne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Huseierne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Huseierne

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom