Husbanken

Husbanken øker arealgrensene for alle boligtyper

Del

Grensen for eneboliger øker fra 150 til 200 kvadratmeter. Det medfører blant annet at flere av boligene i ferdighusprodusentenes kataloger faller innenfor Husbankens rammer, og det er særlig viktig for boligbygging i distriktene.

Prosjekter finansiert med lån fra Husbanken skal ha nøktern standard med hensyn til areal og kostnader. Derfor opererer Husbanken med arealgrenser for hvor store boligene som finansieres med lån til boligkvalitet kan være.

- Grensene vi har hatt, har delvis begrenset hvor mange boliger med de ønskede kvalitetene som bygges, fordi mange, særlig i distriktskommuner, har behov for å bygge større boliger. Ved å øke arealgrensene, legger vi til rette for at det kan bygges flere boliger med gode miljøkvaliteter og livsløpsboliger, sier Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken.

Oversikt over gamle og nye arealgrenser

Boligtype Maks størrelse per boenhet, gammel Maks størrelse per boenhet, ny
Enebolig 150 m2 200 m2
Enebolig med bi-leilighet 200 m2, herav hovedbolig maks. 150 m2 og bi-leilighet maks. 80 m2 250 m2, herav hovedbolig maks. 200 m2 og bi-leilighet maks. 80 m2
Småhus 140 m2 150 m2
Leilighet i blokk 100 m2 130 m2

Innvendig bod inngår i arealet, utvendig bod eller p-areal/garasje inngår ikke.

Utvidet igangsettingsfrist

Samtidig som arealgrensene heves, utvider Husbanken igangsettingsfristen (maksimal tid fra tilsagn om lån til igangsetting av bygging) fra tre til seks måneder. Formålet med igangsettingsfristen er å ikke binde opp midler i tilsagn om lån til prosjekter som ikke kommer i gang av ulike årsker. 

- Det har vært krevende for mange utbyggere å få til byggestart i løpet av tre måneder, blant annet på grunn av krav til forhåndssalg for å få byggelån, saksbehandlingstid for igangsettingstillatelser i kommunen og logistikk og planlegging i prosjektene. Med en dobling av fristen skal dette kravet bli enklere å oppfylle, sier Robertsen.

Fakta om lån til boligkvalitet

Husbankens lån til boligkvalitet brukes til finansiering av bygging eller oppgradering av miljøvennlige boliger og livsløpsboliger. Både boligprodusenter og privatpersoner kan få lån.

Ytterligere informasjon: Lån til boligkvalitet (husbanken.no) 

Hittil i 2022 har Husbanken gitt tilsagn om lån til boligkvalitet for 2,9 milliarder kroner, mot 2,6 milliarder kroner i hele 2021.

Relevant statistikk: https://statistikk.husbanken.no/lan/boligkvalitet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom