Husbanken

Husbanken feirer 75 år med jubileumsbok

Del

I jubileumsboken analyserer historiker Jardar Sørvoll perioden hvor Husbanken gikk fra å være en rendyrket boligfinansieringsbank for folk flest, til å bli mer av en velferdsetat i en boligpolitikk orientert mot bostedsløse og andre vanskeligstilte.

Gjennom de 75 årene som har gått siden opprettelsen i 1946 har Husbanken vært sentral i gjennomføringen av norsk boligpolitikk. Siden starten er det bygget langt over en million boliger med finansiering fra Husbanken, om lag halvparten av landets bebodde boliger.

Husbankens første 50 år i boligpolitikkens tjeneste ble grundig belyst i boken De tusen hjem som kom ut i forbindelse med jubileet i 1996. Derfor falt det naturlig å sørge for å få dokumentert tjuefemårsperioden fra 1996-2021 i en ny jubileumsbok.

Gradvis vridning mot det boligsosiale og bistand til de mest vanskeligstilte

I løpet de siste 25 årene har Husbankens rolle endret seg mer enn den gjorde gjennom de første 50. De generelle rentesubsidiene på lån fra Husbanken ble avskaffet fra og med jubileumsåret 1996, og med det ble den gradvise vridningen mot det boligsosiale og bistand til de mest vanskeligstilte ytterligere forsterket. Husbanken var ved inngangen til ikke lenger «en virksomhet som ble målt på antallet boliger den finansierte, men snarere vurdert med utgangspunkt i kommunenes måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet», skriver Sørvoll i boka.

- Den første kartleggingen av bostedsløshet i Norge ble gjort i 1996, og det er en god illustrasjon på det skiftet som skjedde. Husbanken fikk nye oppdrag, nye folk og ny kompetanse, sa Husbankens administrerende direktør Osmund Kaldheim da boken ble lansert. 

Fortelling i fire deler

Sørvoll har delt boken inn i fire kapitler. Det første gir en sammenhengende oversikt over utviklingen gjennom hele Husbankens 75-årige historie. Det andre kapittelet har fått navnet Kampen om banken, og handler om åtte turbulente år fra 1996 til 2004. I denne perioden var Husbankens videre skjebne, med Sørvolls ord, «usikker og gjenstand for politisk strid». De siste to kapitlene er viet de to påfølgende åtteårsperiodene med henholdsvis rødgrønn regjering ledet av Jens Stoltenberg (2005-2013) og borgerlige regjeringer under ledelse av Erna Solberg (2013-2021).

Under lanseringen av boken framholdt Sørvoll at de boligpolitiske hovedlinjene har vært stabile under ulike regjeringer. Derfor har han mer tro på evolusjon enn revolusjon på det boligpolitiske området framover.

 - Dagens politikk provoserer få. Samtidig er kostnadene ved radikale endringer store, og en del endringer er politisk kontroversielle. Det tilsier at det er mest sannsynlig med en videreføring av dagens politikk med mindre justeringer. Når det gjelder Husbanken, har banken i dag viktige ansvarsområder og funksjoner som må ivaretas også i framtiden, sa Sørvoll.

Om forfatteren

Jardar Sørvoll har doktorgrad i historie og har arbeidet med bolighistorie og samfunnsvitenskapelig boligforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA siden 2008. Han har skrevet Husbanken og boligpolitikken 1996-2021 på oppdrag fra Husbanken som en del av markeringen av bankens 75-årsjubileum i 2021.

Boken kan bestilles via nettsidene til Cappelen Damm akademisk:
Husbanken og boligpolitikken 1996-2021


Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom