Norges Hytteforbund

Hullet i loven om strømstønad kan tettes

Del

Hyttekommuner snur i strømsaken. I høst ble flere tusen hytteeiere som bor fast på hytta fratatt strømstøtten. Det skyldes at regjeringen har mistolket sin egen og Stortingets intensjon med strømstønadsloven. Nå opplever vi at kommunene ser hvor galt dette blir. Endelig ser det ut til at vi blir hørt og jeg vil minne om dette til de grader handler om "vanlige folk", sier Ola Jetlund som er aksjonsleder i en av de mange støttegruppene på sosiale medier. Nå må regjeringen komme på banen og godta bostedsattest. Allerede under høringen i Energi- og Miljøkomitèn 20. oktober påpekte vi dette fortsetter Trond G. Hagen, leder i Norges Hytteforbund.

Flere tusen husholdninger står uten strømstøtte. Det skyldes at regjeringen har mistolket sin egen og
Stortingets intensjon med strømstønadsloven.
Flere tusen husholdninger står uten strømstøtte. Det skyldes at regjeringen har mistolket sin egen og Stortingets intensjon med strømstønadsloven.

Loven om strømstønad utelukker i dag mellom 5000 og 10000 husholdninger. Myndighetene har argumentert med at det er for vanskelig for nettselskapene. Det er feil ifølge nettselskapene selv. Dernest har myndighetene argumentert utfra at det ikke er lov å bo på hytta. Dette er heller ikke riktig. Resultatet er at flere tusen familier sendes unødvendig ut i fattigdom og nektes likebehandling etter loven om strømstønad. Dette handler ikke om familier som velger å flytte på hytta, men om familier som ikke har annen bolig enn hytta.

Hvilket hull?

- Familier som eier kun EN bolig som er registrert som fritidsbolig får ikke strømstøtte.

Husholdning?

- NVE 18/2015 § 2A.10.2: «Valg av sluttbrukergruppe Det er bruken av eiendommen/huset/bygget som avgjør hvilken sluttbrukergruppe som skal benyttes for den aktuelle sluttbrukeren.»

- Praksis for å definere husholdninger av nettselskaper er (fra NVE 6/2012): «Når NVE skal vurdere den faktiske bruken av bygningen vil det blant annet legges vekt på hva som er registrert i Matrikkelen, samt sluttbrukerens redegjørelse for bruken.»

Hva med bruksendring?:

- Loven om strømstønad er basert på eksisterende praksis hos NVE fra før desember 2021, ikke på Plan- og bygningsloven.

- OED peker på bruksendring for de som per i dag ikke får strømstøtte. Bruksendring har en teoretisk behandlingstid på 12 uker I praksis kan det ta flere år. For største delen av de husholdningene det gjelder kan ikke fritidsboligene bruksendres i overskuelig fremtid.

Mulighet for juks?

- Husholdningens bolig kan dokumenteres med Bostedsattest fra Skatteetaten. Dersom man kan dokumentere at man har bodd i samme bolig siden FØR loven om strømstønad ble vedtatt kan det ikke jukses.

Mye administrasjon?

- Bostedsattesten fyller omtrent en halv A4-side i tabellform. Nettselskapene Norgesnett og Elvia er blitt forespurt om behandlingstid og svarer: «ca 5 minutter»

(Avisen Amta har en artikkel (2.11.22) ) .

Hvordan har problemet oppstått?

- Olje- og energidepartementet har endret praksis for definisjon av husholdningskunde etter at loven om strømstønad ble vedtatt. Loven om strømstønad bygger på at gjeldende praksis for definisjon av husholdningskunde skal ligge til grunn.

Hvordan løse dette?

- Man må g tilbake til den praksis som er fundamentert i NVE sine egne veiledere. For å hindre juks bør det i tillegg presiseres at bruk av et hus skal dokumenteres med bostedsattest:

Loven gir strømstøtte til husholdninger ut fra den faktiske bruken av bygningen. Husholdningskunder defineres i hovedsak utfra matrikkel, samt sluttbrukers redegjørelse for bruken. Bostedsattest som viser at en kunde har vært bosatt i boligen siden før loven om strømstønad ble innført skal defineres som husholdningskunde.


Link til Notat til Stortinget (NHF sine nettsider)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Flere tusen husholdninger står uten strømstøtte. Det skyldes at regjeringen har mistolket sin egen og
Stortingets intensjon med strømstønadsloven.
Flere tusen husholdninger står uten strømstøtte. Det skyldes at regjeringen har mistolket sin egen og Stortingets intensjon med strømstønadsloven.
Last ned bilde

Om Norges Hytteforbund

Norges Hytteforbund
Norges Hytteforbund
Billingstadsletta 25
1396 Billingstad

https://hytteforbund.no/

Norges Hytteforbund har siden oppstarten i 1971 tatt opp hyttepolitiske saker og fungert som høringsinstans for saker fra myndighetene. Med over 370 velforeninger, samt tusenvis av individuelle medlemmer har vi tyngde i diskusjoner med det offentlige.

Følg pressemeldinger fra Norges Hytteforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Hytteforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Hytteforbund

Vannmagasinene renner over, men strømprisen øker6.12.2022 12:06:23 CET | Pressemelding

I store deler av november lå strømprisen på noen øre. Vi ble fortalt at årsaken var økt import av vindkraft (krigen pågikk for fullt) fra kontinentet. Altså er Norge avhengig av vind fra sør for å tilby fornuftige strømpriser! Lite er mer uforutsigbart enn været, ja om vi ser bort fra regjeringens vikarierende argumenter i sine forklaringer om strømprisene. Nå renner magasinene over. Hva blir det neste argumentet? Norges Hytteforbund har lovet sine medlemmer å jobbe for en løsning på de høye strømprisene, og det står ved lag, sier leder i Norges Hytteforbund (NHF) Trond G. Hagen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom