Norges Jeger- og Fiskerforbund

Høyre angriper naturen

Del

Høyre kjører på for å utbygge vernede vassdrag. Nå har partiet kommet med en liste over flere vassdrag de mener kan ofres. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) reagerer sterkt.

- Dette er politisk arrogant, sier Bjarte Erstad, 2. nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund.  Vi har svært lite intakt vassdragsnatur igjen i Norge. Denne typen natur er livsviktig for en lang rekke arter, ikke minst villaksen som allerede er under sterkt press. Med dette forslaget tilsidesetter Høyre uten videre tidligere vernevedtak i vassdragene, samt ordningen med nasjonale laksevassdrag som Stortinget har fattet for å sikre et nødvendig vern av villaksen i utvalgte vassdrag. Det oppfatter vi som arrogant og uakseptabelt.


Vil tilsidesette politiske vedtak som vil ivareta naturen

Forslaget fra Høyre omfatter hele fem nasjonale laksevassdrag. Det gjelder Vosso, Flåmsvassdraget, Strynevassdraget, Verdalsvassdraget og Vefsna. Det er vassdrag som av Stortinget er gitt et særlig vern for å ivareta villaksen. I disse vassdragene skal det ikke foretas inngrep som kan forringe villaksens levevilkår.

- I Vossovassdraget er det brukt mer enn 200 millioner kroner bare de senere årene for å ivareta villaksen, og de er nå inne i en kritisk fase. Kraftutbygging her vil være svært negativt, sier Erstad.
- Verdalsvassdraget er et av de få gjenværende uutbygde laksevassdragene i Trøndelag, og i Vefsna har det vært en enorm innsats for å redde villaksen, blant annet med en omfattende og mangeårig kamp mot lakseparasitten Gyrodactylus som er kronet med hell.

- Vi må kunne stole på at den naturen som er vernet, forblir vernet og ivaretatt for fremtidige generasjoner. Å åpne for utbygging i vernede vassdrag er respektløst, kunnskapsløst og historieløst, sier Erstad.

Arbeiderpartiet må rydde opp!
- Arbeiderpartiet satte i gang dette spetakkelet. Nå ser vi dessverre effekten av at leder i Energi- og miljøkomiteen, Terje Aasland, satt døra på gløtt for såkalte "skånsomme utbygginger" i vernede vassdrag, ofte kamuflert som flomsikrende tiltak.

Erstad viser til at det har kommet blandete signaler fra ledelsen i Arbeiderpartiet i denne saken. Han er tydelig på at det er Jonas Gahr Støre som nå må utøve lederskap, og legge denne ballen død en gang for alle.  

- Det er kanskje i tillegg på sin plass å minne om at vi er inne i restaureringstiåret hvor målet er å bevare intakt natur og restaurere degradert natur. I en slik kontekst framstår det som hodeløst å gå i motsatt retning med de vassdragene som er vurdert som de mest verdifulle og som Stortinget har fattet vedtak om å verne for framtiden, avslutter Erstad.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg pressemeldinger fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom