Skanska Norge

Høyesterett ga de oppsagte jobben tilbake – men Skanska fikk medhold i det prinsipielle

Del

De seks arbeidstagerne får beholde jobben etter dagens dom i Høyesterett, men Skanska fikk medhold i det prinsipielle i hvordan loven er å forstå.

- De seks som gikk til sak, får beholde jobbene sine og vi må ta lærdom av at vi må dokumentere slike prosesser bedre. Men jeg er glad for at Høyesterett er enige med oss i at Lagmannsrettens forståelse av regelverket knyttet til ansiennitetsprinsippet var feil, sier konsernsjef i Skanska Norge Ståle Rød i en kommentar til dagens dom.

- Jeg merker meg også at Høyesterett sier at Skanska har opptrådd på en ryddig måte og innenfor lovverket når vi inngikk en avtale med de tillitsvalgte, sier Rød.

Skanska har fått fullt gjennomslag for det prinsipielt sett viktige: Lagmannsrettens rettsanvendelse med oppstilling av terskler for å fravike ansienniteten var uriktig.

Høyesterett skriver i dommen at de «har kommet til at lagmannsretten har krevd mer for at Skanska kunne fravike ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 første ledd, enn hva regelen gir grunnlag for. Det er, etter omstendighetene, saklig å fravike ansiennitetsrekkefølgen ved utvelgelse til oppsigelse uten at forskjellene i kompetanse og dyktighet er vesentlige.»

- Skanska valgte å ta denne dommen til Høyesterett, fordi den reiste vesentlige spørsmål knyttet til uavklarte spørsmål om forståelsen av hvordan det skal tolkes når lovverk og hovedavtalen sier at ansiennitet kan fravikes når det foreligger saklig grunn, forklarer Rød.

Det er i de uavklarte rettsspørsmålene LO har engasjert seg, uten å ha fått medhold i det vesentlige i sitt syn på tolkningen av bestemmelsen.

- Høyesteretts avgjørelse blir viktig for arbeidslivet fremover. Dommen bidrar til å balansere hensyn mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, slik at det er mulig å opprettholde konkurransekraften i fremtidige saker om nedbemanning Det er flere gode og viktige utsagn i dommen, som gir Skanska full støtte, avslutter Rød.

For mer informasjon, kontakt: 
Ståle Rød, Konsernsjef Skanska Norge: 92 85 14 18
Audn Lågøyr, Kommunikasjonsdirektør Skanska Norge: 93 45 25 31

Bilder

Om Skanska Norge

Skanska Norge
Skanska Norge
Lakkegata 53
0107 Oslo

40 00 64 00http://www.skanska.no

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Norge er ett av ni hjemmemarkeder der Skanska har virksomhet.

Følg saker fra Skanska Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skanska Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Skanska Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom