Nærings- og fiskeridepartementet

Høyere vågehvalkvote i 2023

Del
Fiskeri- og havministeren har fastsatt en kvote på 1000 vågehval i 2023. Det er 83 flere enn fjoråret.

- Norsk hvalfangst handler om bærekraftig forvaltning. Hvalfangsten følger strenge regler, og vågehvalbestanden beskattes på en forsvarlig måte. Skal vi nå FNs bærekraftsmål, må vi spise mer mat fra havet, ikke mindre. Norsk hvalfangst er et lite, men viktig bidrag til sunn og kortreist sjømat, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Bærekraftig fangst

Det finnes over 100 000 vågehval i norske farvann. Kvoten for 2023 er på 1000 vågehval. Det er en økning sammenlignet med fjorårets kvote, som var satt til 917 dyr. Økningen skyldes ubrukt kvote i 2022 som er overført til 2023.

I 2022 var det 13 fartøy som deltok. Fangsten var på 581 dyr, som var en liten økning fra året før.

- Norsk hvalfangst møter mange myter, som ikke stemmer med virkeligheten. Vågehvalbestanden er i svært god forfatning, og Norge er langt fremme når det gjelder effektive fangstmetoder og dyrevelferd. Bestanden forvaltes på en god og bærekraftig måte. Dessuten spiser hvalen betydelige mengder fisk som er mat for andre arter, blant annet mennesker. Norsk hvalfangst bidrar til balanse i de marine økosystemene, sier fiskeri- og havministeren. 

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Den gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst av vågehvalbestanden.

Norsk vågehvalfangst – fangst og kvote 2002 – 2022

År                    Fangst            Kvote

2022                581                  917

2021                577                  1278

2020                503                  1278

2019                429                  1278

2018                454                  1278

2017                432                  999

2016                591                  880

2015                660                  1286

2014                736                  1286

2013                594                  1286

2012                465                  1286

2011                533                  1286

2010                468                  1286

2009                483                  885

2008                535                  1052

2007                593                  1052

2006                545                  1052

2005                639                  796

2004                543                  670

2003                647                  711

2002                634                  671

Nøkkelord

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Tang- og tarenæringen innlemmes i fiskeeksportloven26.5.2023 11:45:00 CEST | Pressemelding

Stortinget har enstemmig vedtatt at tang og tare skal innlemmes i fiskeeksportlovens virkeområde. Lovvedtaket ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd og trer i kraft 1. juli 2023. Dette innebærer at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) kan lyse ut midler til forskning og utvikling av tang- og tarenæringen, samt at denne næringen kan benytte Sjømatrådets tjenester, som markedsføring i utlandet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom