Eviny

Høye kraftpriser styrket resultatet for Eviny

Del
I fjerde kvartal 2022 fikk Eviny et resultat på 2129 millioner kroner, som er 1687 millioner kroner mer enn i samme kvartal 2021. Hovedårsaken er høyere kraftpriser.
Magasinfyllingen i Vest-Norge (NO5) var 69 prosent ved utgangen av fjerde kvartal, som er 2 prosentpoeng over normalnivået. Bildet viser Stølsvatnet i Modalsvassdraget (arkivfoto)
Magasinfyllingen i Vest-Norge (NO5) var 69 prosent ved utgangen av fjerde kvartal, som er 2 prosentpoeng over normalnivået. Bildet viser Stølsvatnet i Modalsvassdraget (arkivfoto)

– Dette er et bra grunnlag for å jobbe videre med den viktige samfunnsoppgaven vi har i jakten på null utslipp. Det gjør vi blant annet gjennom en offensiv satsing på å produsere mer fornybar energi og legge til rette for nye nullutslippsløsninger, sier konstituert konsernsjef Kristin Aadland.

Offensiv satsing på mer fornybar energi

Eviny har en middelproduksjon på 7,7 TWh vannkraft i året. Innen 2030 er målet å produsere 10 TWh fornybar energi, som tilsvarer strømforbruket i 650 000 boliger. Eviny har flere prosjekter for å utvide produksjonen i eksisterende vannkraftverk og samarbeider med Shell og Lyse om havvind. I tillegg er Eviny, Hydro og Zephyr engasjert i et vindkraftprosjekt som skal bidra til industriutvikling i Høyanger og Sunnfjord.

– Norge vil få et kraftunderskudd om bare noen få år, ifølge Statnett. Da er det viktig at myndighetene legger til rette for at vi raskt kan øke produksjonen av fornybar energi, sier Aadland.

Støtter skatteforslag fra Energikommisjonen

Eviny sitt underliggende konsernresultatet, som er justert for verdiendringer på sikringskontrakter og vesentlige engangseffekter, ble 226 millioner kroner. Det er 539 millioner kroner lavere enn i fjerde kvartal 2021. Årsak til denne reduksjonen er blant annet økt grunnrenteskattesats og ny avgift på kraftproduksjon i 2022, samt negativt bidrag fra kraftsikring.

– Energikommisjonen treffer godt når den løfter frem at skattesystemet må legge til rette for investeringer i kraftproduksjon. Et første og nødvendig skritt er å fjerne det såkalte høyprisbidraget, som er et hinder for nødvendige investeringer i effekt, påpeker Aadland.

Områdeprisen i Vest-Norge (NO5) var 165 euro/MWh (172 øre/kWh) i fjerde kvartal 2022, mens prisen var 126 euro/MWh (127 øre/kWh) samme kvartal 2021. Vannkraftproduksjonen i kvartalet ble 2,1 TWh som er en reduksjon på 0,1 TWh fra 2021. Magasinfyllingen i NO5 var 69 prosent ved utgangen av fjerde kvartal, som er 2 prosentpoeng over normalnivået.

Flaskehalsinntekter kommer nettkundene til gode

I 2022 har Statnett hatt ekstraordinære flaskehalsinntekter, det vil si inntekter Statnett får ved å overføre kraft mellom områder med forskjellig kraftpris. 637 millioner kroner av flaskehalsinntektene er i fjerde kvartal overført til BKK, og det gjør at nettkundene vil få et tilsvarende mindre beløp å betale i nettleie de kommende årene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Magasinfyllingen i Vest-Norge (NO5) var 69 prosent ved utgangen av fjerde kvartal, som er 2 prosentpoeng over normalnivået. Bildet viser Stølsvatnet i Modalsvassdraget (arkivfoto)
Magasinfyllingen i Vest-Norge (NO5) var 69 prosent ved utgangen av fjerde kvartal, som er 2 prosentpoeng over normalnivået. Bildet viser Stølsvatnet i Modalsvassdraget (arkivfoto)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Eviny

Eviny
Eviny
Solheimsgaten 5
5020 Bergen

55 57 00 00http://www.eviny.no

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Kraftkonsernet har tatt aktiv rolle i det grønne skiftet. Selskapet produserer fornybar energi fra 39 vannkraftverk på Vestlandet. Over 400.000 nordmenn bruker Evinys lademuligheter for elbil. Eviny er i dag størst på lynlading for elbiler i Norge, og bygger også ladestasjoner i Sverige. Nylig kåret norske elbilister Eviny til best på bl.a. enkelhet, mest verdi for pengene og bærekraft.

Eviny er eid av 17 vestlandskommuner, Statkraft samt to lokale kraft- og elektrisitetslag. I 2021 påla myndighetene norske strømnettet må ha annen merkevare enn sitt konsern. Daværende BKK-konsernet ble til Eviny, mens BKK-navnet er videreført for nettselskapet som frakter strømmen hjem til 450.000 vestlendinger i 19 kommuner.

Eviny leverer fibertjenester, samt fjernvarmenett. Konsernet bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Selskapet leverer løsninger for utslippsfrie byggeplasser, et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter. Eviny sitt eget entreprenørselskap prosjekterer, bygger og drifter fibernett, lav- og høyspentanlegg.

Følg pressemeldinger fra Eviny

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eviny på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eviny

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom