NAF

Høye drivstoffpriser forsterker elbil-forskjeller

Del

De med høyest inntekt planlegger å gå over til elbil, mens lavinntektsgruppene må kjøre mindre, viser tall Norstat har hentet inn for NAF. - De høye drivstoffprisene forsterker forskjellene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Avgiftskutt og støtteordninger vil hjelpe husholdninger som sliter med de høye drivstoffprisene mener NAF (Foto: NAF)
Avgiftskutt og støtteordninger vil hjelpe husholdninger som sliter med de høye drivstoffprisene mener NAF (Foto: NAF)

Én av tre (34 prosent) svarer at de kjører mindre enn før på grunn av de høye drivstoffprisene, viser en landsrepresentativ undersøkelse gjort blant bileiere. Andelen er størst i gruppene med lav inntekt. I de tre laveste inntektsgruppene er det mellom 40 og 45 prosent som har kuttet ned på kjøringen, mens i gruppene med inntekt fra 600 000 og oppover er mellom 21 og 14 prosent som svarer det samme.

Blant de med de laveste inntektene, er det også færrest som oppgir at de har bestemt seg for å gå over til elbil.

- For mange er en elbil rett og slett ikke innen rekkevidde, selv om de gjerne skulle byttet. De med lavest inntekter er mindre grad sikre på at de får byttet til elbil. Fordi de høye prisene på bensin og diesel skaper press i økonomien, blir det enda mindre handlingsrom til å ta kostnaden ved å kjøpe ny bil, sier Handagard.

Avgiftskutt kan hjelpe

Overgang til elbil betyr for mange kjøp av nybil, selv om det kommer stadig flere brukte elbiler på markedet.

- Det er flere grep som kan tas for å hjelpe folk gjennom denne skvisen. Ett grep er å komme bensin- og dieselbilistene i møte med støtteordninger eller kutt i drivstoffavgiftene. Et annet grep er å skrote avgifter som gjør det dyrere å kjøpe brukt elbil. Vi mener omregistreringsavgiften på brukte elbiler er en slik avgift som bør fjernes, sier Handagard.

Høyere inntekt, høyere elbilandel

På landsbasis svarer én av fire (26 prosent) at de har bestemt seg for, eller vurderer å bytte til elbil. Blant de med inntekter over 700 000 kroner i året, er andelen betydelig høyere; 34 prosent blant de med inntekter fra 700 000 og opp til 1 million i året, og 37 prosent blant de med de høyeste inntektene (over 1 million).

- Fra før vet vi at det er flere som eier elbil i gruppene med høyere inntekt. Vi frykter at det blir enda vanskeligere for folk å bytte til en bil som er billigere i drift og med lavere utslipp med de ukontrollerte energiprisene vi nå ser. Det haster å få på plass tiltak mot de høye drivstoffprisene, sier Handagard.

Bakgrunn:

Undersøkelse utført av Nortstat for NAF, 8.-20.juni 2022. 1103 personer som eier/disponerer bil har besvart undersøkelsen, som er landsrepresentativt vektet. Inntekt er oppgitt som personlig inntekt før skatt.

Hvordan har prisnivået på drivstoff påvirket din holdning til neste bilkjøp?

Inntekt

TOTAL

0-200.000 NOK

200.001-400.000 NOK

400.001-500.000 NOK

500.001-600.000 NOK

600.001-700.000 NOK

700.001-800.000 NOK

800.001-1000.000 NOK

1.000.001+

BASE

1103

71

205

156

197

104

83

64

44

Jeg vurderer å bytte til elbil

17%

18%

11%

16%

16%

19%

23%

18%

25%

Jeg har bestemt meg for å gå over til elbil

9%

4%

4%

10%

12%

11%

11%

16%

12%

Jeg har bestemt meg for å gå over til bensin- eller dieselbil med lavere forbruk (inkludert ladbar hybrid)

7%

11%

10%

7%

8%

7%

5%

5%

2%

Jeg har bestemt meg for å selge bilen og bruke bildeling

1%

3%

1%

2%

1%

3%

Jeg kjører mindre enn før, men beholder bilen jeg har

34%

40%

45%

39%

28%

21%

24%

21%

14%

Annet:

9%

4%

7%

9%

11%

13%

11%

11%

7%

Drivstoffprisene påvirker meg ikke

23%

20%

23%

18%

27%

28%

25%

28%

40%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Avgiftskutt og støtteordninger vil hjelpe husholdninger som sliter med de høye drivstoffprisene mener NAF (Foto: NAF)
Avgiftskutt og støtteordninger vil hjelpe husholdninger som sliter med de høye drivstoffprisene mener NAF (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom