Revisorforeningen

Høy tillit i norsk næringsliv

Del

Tillitsnivået i norsk næringsliv er svært høyt. Ni av ti har tillit til sine samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Det viser Revisorforeningens tillitsundersøkelse.

- Høy tillit er et helt uvurderlig konkurransefortrinn vi har i Norge. Den økonomiske verdien av tillit kan ikke overvurderes, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
- Høy tillit er et helt uvurderlig konkurransefortrinn vi har i Norge. Den økonomiske verdien av tillit kan ikke overvurderes, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Kontroll, åpenhet og reviderte regnskaper er sammen med allmenn respekt for lovverket de viktigste forutsetningene for tillit.

Åpenhet helt avgjørende for tillit

Uryddighet og fravær av åpenhet svekker bedrifters omdømme og allmennhetens tillit.

- I Norge forventes det at forretningsforbindelser er til å stole på, og fallhøyden er stor både for selskapet og for ledelsen om man ikke lever opp til disse forventningene. Og det handler ikke lenger bare om å holde seg innenfor loven – det handler like mye om din atferd oppfattes å være akseptabel og etisk forsvarlig, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

- Høy tillit er et helt uvurderlig konkurransefortrinn vi har i Norge. Den økonomiske verdien av tillit kan ikke overvurderes, sier Hanstad.

Professor Alexander W. Cappelen ved NHH har uttalt at tilliten mellom folk i Norge er en viktigere ressurs for nasjonen enn oljen.

- Det tror jeg er helt riktig. Derfor er det veldig betenkelig at vi ofte tar tillit for gitt i Norge.  Vi må bli mer bevisste på at tillit er noe skjørt, noe vi kan miste om det ikke pleies, sier Hanstad.

En av fire har opplevd uønskede hendelser siste år

3 av 10 spurte har opplevd hendelser siste år som har medført tap av tillit til en eller flere av virksomhetenes samarbeidspartnere. 60 prosent av disse opplevde økonomisk tap som følge av hendelsen(e).

- Selv om tre av ti har opplevd negative hendelser, ser det ikke ut til at dette så langt gjør bedriftene generelt mer skeptiske. Dette er likevel et bilde som raskt kan endre seg. Vi er en del av en globalisert økonomi, og påvirkes på godt og vondt av det. Vi skal ikke langt utenfor Norges grenser før vi ser helt andre og lavere tillitstall, advarer Hanstad.

Større tillit til norske enn til utenlandske bedrifter

Seks av ti spurte har større tillit til norske enn til utenlandske bedrifter. Blant bedrifter som kun opererer i hjemmemarkedet, er andelen 8 av ti. Blant bransjene utmerker primærnæringene og bygg- og anleggsbransjen seg som mer skeptiske enn gjennomsnittet til utenlandske bedrifter.

Om undersøkelsen

Revisorforeningens tillitsundersøkelse gjennomføres av Opinion og baseres på 800 telefonintervjuer rettet mot norske virksomheter i alle bransjer. Resultatene er vektet på bransje, geografi og størrelse.

Kontakter

Bilder

- Høy tillit er et helt uvurderlig konkurransefortrinn vi har i Norge. Den økonomiske verdien av tillit kan ikke overvurderes, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
- Høy tillit er et helt uvurderlig konkurransefortrinn vi har i Norge. Den økonomiske verdien av tillit kan ikke overvurderes, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.
Revisorforeningen har mer enn 5000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1000 av våre medlemmer er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen driver utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet og stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.
Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud for revisorer og autoriserte regnskapsførere. Hvert år deltar mer enn 9000 personer på våre kurs.

Følg saker fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom