Statens vegvesen

Hovudgata i Sogndal blir tryggare for mjuke trafikantar

Del

Gravensteinsgata på riksveg 5 får gang- og sykkelveg, i tillegg til ei ny rundkøyring.

Den 650 meter lange Gravensteinsgata skal oppgraderast frå Stedje bru i vest, til rundkøyringa ved Kulturhuset i aust.
Den 650 meter lange Gravensteinsgata skal oppgraderast frå Stedje bru i vest, til rundkøyringa ved Kulturhuset i aust.

Tilbodet for gang- og sykkelveg med fortau på nordsida av riksveg 5 gjennom Sogndal sentrum, og rundkøyring i krysset mot Dalavegen på fylkesveg 5613, er no opna. Alle tilboda er ekskl. mva.

Tilbydar Tilbodssum ekskl. mva:
Kveen AS 40.291.111
Mesta AS 43.711.587
Entreprenørservice AS   54.744.359

– Vi er nøgde med deltakinga i konkurransen. Mesta er ein nasjonal aktør, Kveen AS er frå Stryn, og Entreprenørservice AS kjem frå Førde. Det er store og seriøse tilbydarar som er interesserte i dette oppdraget. No skal vi kvalitetssikra og kontrollrekna tilboda, og tek sikte på at vi kan underteikna kontrakt med den nye entreprenøren i løpet av mai, seier prosjektleiar Oddvin Hov i Statens vegvesen.

Betre høve for mjuke trafikantar

Det er 650 meter riksveg som skal oppgraderast. Det er snakk om strekninga frå Stedje bru i vest til rundkøyringa ved Kulturhuset i aust, og utbygginga skal gjera hovudgata sin profil betre for mjuke trafikantar.

Målet med prosjektet er nemleg å stimulera til auka sykling i Sogndal sentrum, og leggja betre til rette for gåande. Entreprenøren må leggja fram ein miljørekneskap og rapportera på CO2-utslepp frå maskinparken.

Den aktuelle strekninga vert per i dag trafikkert av om lag 9.500 køyretøy i døgnet. Ti prosent, eller 950, av desse, er tunge køyretøy.

Gravensteinsgata er den mest trafikkerte vegstrekninga i Sogndal. Lokale køyretøy utgjer mellom 60 og 80 prosent av trafikkmengda.

Startar snart

Utbygginga av Gravensteinsgata startar alt i i løpet av dei to neste månadene, anten i mai eller juni. Prosjektet skal vera ferdig i desember 2022.

Trafikkdirigeringa i anleggsperioden vil skje ved trafikklys, omkøyring og skilting.

Knutepunkt

Sør-austover fra Sogndal, langs riksveg 5, kjem ein til Sognefjorden. Ein kort ferjetur seinare er det ikkje langt til E16.

Riksveg 5 kan ein og fylgja nordvestover mot Sunnfjord der ein møter E39. Vestover frå Sogndal fylgjer ein riksveg 13.

Det er ikkje berre på riksvegnettet at Sogndal er eit knutepunkt. Nordaustover går fylkesveg 55 over Sognefjellet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Den 650 meter lange Gravensteinsgata skal oppgraderast frå Stedje bru i vest, til rundkøyringa ved Kulturhuset i aust.
Den 650 meter lange Gravensteinsgata skal oppgraderast frå Stedje bru i vest, til rundkøyringa ved Kulturhuset i aust.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom