Delta

Hovedtillitsvalgt i Narvik årets tillitsvalgt i Delta

Del

Hovedtillitsvalgt i Narvik kommune, Arnt Ove Pettersen får Deltas tillitsvalgtpris. Han får prisen for sin imponerende innsats for medlemmene i kommunen.

Årets tillitsvalgt Arnt Ove Pettersen sammen med prisutdeler og 2. nestleder i Delta Marit Solheim. Foto: Siv M. Bjelland
Årets tillitsvalgt Arnt Ove Pettersen sammen med prisutdeler og 2. nestleder i Delta Marit Solheim. Foto: Siv M. Bjelland

Arnt Ove Pettersen har både kunnskap, vilje og drivkraft til å støtte sine medlemmer – ansatte i Narvik kommune -  for å sikre deres interesser både når det gjelder generelle arbeidsvilkår og i enkeltsaker.  Han er en god rollemodell som får til løsninger på vegne av sine medlemmer. 

I løpet av sine fem år som hovedtillitsvalgt i Narvik har han oppnådd en formidabel medlemsvekst fra 40 til 400 medlemmer. Pettersen har bygd opp et solid tillitsvalgkorps som han jobber sammen med. Han er løsningsorientert, god til å inspirere og motivere og er en miljøskaper av rang.

Tillitsvalgtprisen deles ut årlig på Deltas representantskap for å framheve tillitsvalgrollen i arbeidslivet.  

Tillitsvalgte gjør en uvurderlig innsats for å ivareta de ansattes rettigheter og interesser på arbeidsplassen. De er valgt på vegne av sine medlemmer til å representere disse i møte med ledelsen. De har et ansvar for å bidra til et godt samarbeid på arbeidsplassen.  

Prisen deles ut på grunnlag av en helhetsvurdering av kandidatenes innsats for ivaretakelsen av tillitsvervet i Delta. Det legges vekt på at vedkommende bidrar til initiativ og kreativitet i rollen, et godt omdømme utad samt god dialog med sine medlemmer, medtillitsvalgte og arbeidsgiver. 

 

 

Kontaktopplysninger: 

Hovedtillitsvalgt i Narvik kommune:  Arnt Ove Pettersen telefon 403 47 225 

Prisutdeler og 2. nestleder i Delta: Marit Solheim 992 58 944
Spesialrådgiver i Delta: Else Marie Brodshaug mobil 908 22 984

Nøkkelord

Bilder

Årets tillitsvalgt Arnt Ove Pettersen sammen med prisutdeler og 2. nestleder i Delta Marit Solheim. Foto: Siv M. Bjelland
Årets tillitsvalgt Arnt Ove Pettersen sammen med prisutdeler og 2. nestleder i Delta Marit Solheim. Foto: Siv M. Bjelland
Last ned bilde
Årets tillitsvalgt Arnt Ove Pettersen sammen med prisutdeler og 2. nestleder i Delta Marit Solheim, Deltaleder Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Siv M. Bjelland
Årets tillitsvalgt Arnt Ove Pettersen sammen med prisutdeler og 2. nestleder i Delta Marit Solheim, Deltaleder Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Siv M. Bjelland
Last ned bilde
Årets tillitsvalgt Arnt Ove Pettersen på vei opp for å motta prisen. Foto: Siv M. Bjelland
Årets tillitsvalgt Arnt Ove Pettersen på vei opp for å motta prisen. Foto: Siv M. Bjelland
Last ned bilde
Årets tillitsvalgt Arnt Ove Pettersen. Foto: Siv M. Bjelland
Årets tillitsvalgt Arnt Ove Pettersen. Foto: Siv M. Bjelland
Last ned bilde

Om Delta

Delta
Delta
Lakkegata 23
0134 Oslo

02125https://delta.no/

Delta organiserer 90.000 medlemmer og er den klart største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Vi er menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.