Frivillighet Norge

Hovedfunn fra Frivillighetsbarometeret 2019

Del

I dag presenterte Frivillighet Norge årets Frivillighetsbarometer. Barometeret er en befolkningsundersøkelse som gjøres årlig i samarbeid med Kantar. I årets undersøkelse får vi blant annet vite at 63 prosent av befolkningen har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året.

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, presenterer Frivillighetsbarometeret 2019 på Torggata bad i Oslo den 5. september 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, presenterer Frivillighetsbarometeret 2019 på Torggata bad i Oslo den 5. september 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

- Veldig mange i Norge gjør en frivillig innsats og det er vi glade for. Samtidig er det viktig at vi hele tiden søker etter å utvikle oss som organisasjoner og gode fellesskap i lokalsamfunnene. Da er det nyttig å få tilbakemeldinger slik som vi gjør gjennom Frivillighetsbarometeret, uttaler generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. 

Frivillighet Norge er glade for at en stor andel av befolkningen deltar i frivilligheten og at mange også ønsker å bidra.

- Årets undersøkelse viser en stabilitet i antall frivillige, men også et stort potensiale for å få med enda flere. Her kan vi bli flinkere til å spørre de som ikke er aktive fra før om å bli med, sier Slotterøy Johnsen.

I årets undersøkelse spørres det for første gang om betydningen av frivilligheten for lokalsamfunnene folk er en del av. 

- Det er ingen tvil om at frivilligheten er viktig for lokalsamfunnene vi bor i. Mange kommuner har ikke en frivillighetspolitikk i dag, det håper vi de nyvalgte politikerne vil ta tak i nå etter valget, oppfordrer Stian Slotterøy Johnsen.

Oppsummering av hovedfunnene

Fortsatt stabil deltakelse i frivillig arbeid. 

63% oppgir at de har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året. Antallet som gjør frivillig arbeid har ligget stabilt de siste årene og det samme gjelder hvor ofte en er frivillig. 

Blant de med lavest inntekt er det også en lavere andel som gjør frivillig arbeid, det samme finner vi blant de som gjør frivillig arbeid ofte. Det samme gjelder når vi ser på utdanningsnivå hvor deltakelse i frivillig arbeid er størst blant de med høyere utdanning.

Rekruttering

62% sier de ikke har blitt forsøkt rekruttert til frivillig arbeid det siste året. Det er i større grad de som allerede er frivillige som blir spurt om å være med. Samtidig oppgir 52% av de som ikke er frivillige at de kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for noe de er opptatt av.  

Barrierer for deltakelse

18% av befolkningen oppgir å ha selv, eller at noen i familien har latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av økonomi. I husholdninger med flere personer og barn er tallet høyere. 27% med ett eller to barn under 15 år har latt være å delta.

Nærmiljøet

88% er enig eller svært enig i at folks frivillige engasjement er med på å utvikle og berike kommunen de bor i. 46 % mener det er svært viktig at kommunen tilrettelegger for frivillige organisasjoner, lag og foreninger. 

16% svarer at de synes det er litt vanskelig å få oversikt over fritidstilbud for barn og unge. For familier med barn under 15 år er tallet høyere. Her svarer 37% med to barn at det er litt vanskelig å få denne oversikten. 

Tillit og økonomi

Det er flere som oppgir at de er utrygge på om pengegaver til frivillige organisasjoner blir brukt til formålet. Andelen som er utrygge går noe ned fra 2018, men er fortsatt flere som er usikre enn som har tillit. De fleste er bekymret for at midlene forsvinner til administrasjonskostnader. Det er størst negativitet knyttet til bruk av midler til høye lederlønninger.

Se Frivillighetsbarometeret 2019 her

Om undersøkelsen:

  • Målgruppe: Befolkningsrepresentativt utvalg blant alle over 15 år
  • Intervjumetode: Webintervju gjennom GallupPanelet, eid av Norsk Gallup
  • Antall intervju: 2006 (svarprosent: 41%)
  • Median intervjutid: 11 minutter
  • Datainnsamlingsperiode: Juni – Juli 2019
  • Vekting: Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, presenterer Frivillighetsbarometeret 2019 på Torggata bad i Oslo den 5. september 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, presenterer Frivillighetsbarometeret 2019 på Torggata bad i Oslo den 5. september 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Last ned bilde
Frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps på Friluftslivets dag på Sognsvann i Oslo den 1. September 2019. (Foto: Hedvig Kolboholen)
Frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps på Friluftslivets dag på Sognsvann i Oslo den 1. September 2019. (Foto: Hedvig Kolboholen)
Last ned bilde
Frivillige fra DNT på Friluftslivets dag på Sognsvann i Oslo den 1. September 2019. (Foto: Hedvig Kolboholen)
Frivillige fra DNT på Friluftslivets dag på Sognsvann i Oslo den 1. September 2019. (Foto: Hedvig Kolboholen)
Last ned bilde
Frivillige fra KFUK-KFUM speiderne på Friluftslivets dag på Sognsvann i Oslo den 1. September 2019. (Foto: Hedvig Kolboholen)
Frivillige fra KFUK-KFUM speiderne på Friluftslivets dag på Sognsvann i Oslo den 1. September 2019. (Foto: Hedvig Kolboholen)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

Samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner under koronavirus-situasjonen17.3.2020 10:40:39 CETPressemelding

Frivillighet Norge opplever et voldsomt engasjement blant våre medlemmer og blant folk flest knyttet til den nasjonale dugnaden for å forebygge smitte av Koronaviruset. Helsedirektoratet anbefaler at kommunene bør ha avtale for å motta bistand fra frivillige organisasjoner. KS og Frivillighet Norge har utarbeidet 8 praktiske tips til kommunen om hvordan de kan samarbeide med frivillige organisasjoner.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom