Avinor

Hovedfokus for Avinor er å sikre beredskap og løpende drift under koronavirus-pandemien

Del

I Avinors års- og samfunnsansvarsrapport for 2019, som ble vedtatt av konsernstyret i går, blir det understreket at selskapets resultat og soliditet i inneværende år vil bli sterkt negativt påvirket av koronavirus-pandemien.

Styret peker på den usikkerheten som nå råder og at ingen kan forutsi når Avinor vil være tilbake i en tilnærmet normal situa­sjon. Selskapet er i løpende dialog med eier om tiltak for å sikre konsernets likviditet og egenkapital. Parallelt med dialogen med eier arbeides det med banker og finansieringsinstitusjoner for å sikre kortsiktig likviditet. Kostnadsreduserende tiltak gjennomføres fortløpende.

Drift og infrastruktur blir tilpasset det sterkt reduserte trafikkvolumet og det gjennomføres tiltak for å minimere egne ansattes eksponering for smitte og for å ha reserver som kan erstatte mannskaper som får smitte eller blir satt i karantene. I denne forbindelse har Avinor stengt ni flyplasser som har en alternativ flyplass innen rimelig avstand. Beredskap for ambulansefly blir ivaretatt.

- Vi har god dialog med alle aktørene i luftfarten og Samferdselsdepartementet. I tillegg vil jeg trekke frem at samarbeidet på tvers mellom forskjellige aktører, som for eksempel innen helse, forsvar, finans og næringsliv, er svært godt, understreker konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.
- Det er vårt mål å bidra til å lette på den vanskelige situasjonen de ulike aktørene befinner seg i. Vår egen økonomiske situasjon er også krevende, med tap i milliardklassen, slik den er for store og små foretak i hele Norge og i verden for øvrig.

Konsernsjefen understreker at et Norge uten luftfart er utenkelig, også i en krisetid: 
- Luftfart er fundamentalt for Norges utvikling, og Avinors sam­funnsoppdrag er å legge til rette for videre utvikling i flytrafikken når den krisen vi nå er inne i er over, avslutter han.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom 2100 - 0630 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom