GlobeNewswire

Hövding Sverige AB: Delårsrapport kvartal 2 2021

Share

HÖVDING DELÅRSRAPPORT

april – juni 2021

Bruttomarginal på ny nivå

Perioden i korthet:

  • Antal sålda Hövdingar under kvartal 2 ökade till 22 087 (20 475) st. (+8%)
  • Nettoomsättningen ökade till 36 990 (33 493) KSEK (+10%)
  • Bruttomarginalen uppgick till 30% (24%).
  • EBITDA uppgick till -5 973 (-9 542) KSEK
  • Resultatet före skatt uppgick till -7 110 (-10 818) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,46) SEK
  • Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital -5 489 (-9 812) KSEK

VD-ord från Fredrik Carling:

Antal sålda Hövdingar ökade under andra kvartalet 2021 med 8% jämfört med föregående år. Omsättningen ökade med 10% till 36 990 KSEK. Vi fortsätter implementera planen mot lönsamhet genom ökad försäljning, förbättrad bruttomarginal och kostnadskontroll. EBITDA för perioden är -5 973 (-9 542) KSEK och rullande tolv månader -13% (-42) av omsättningen.

Försäljningen under kvartalet består fortsatt i huvudsak av de tre huvudmarknaderna Sverige, Danmark och Tyskland. Frankrike som tidigare nämnts som intressant marknad har under kvartalet fyrdubblat försäljningen och står för 12 % av den totala omsättningen. Justeringen av konsumentpriset till 3 499 SEK som gjordes under kvartalet har gradvis implementerats hela vägen ut till konsument. Vi visade själva vägen först och övergick till det nya priset vilket bidrog till att de flesta återförsäljare i sin tur steg för steg följt med. Att vi under en period låg högst i pris på webben påverkade försäljningen där. Förutom försäljning via webben ökade Sverige 4% och Danmark 28% under perioden. Tyskland är den marknad som påverkats tydligast av fortsatt pandemi där restriktionerna för fysiska cykelbutiker lyftes först den 1 juni vilket är, tillsammans med prisimplementeringen, en anledning till att tillväxt temporärt uteblev i Tyskland.

Bruttomarginalen uppgick till 30%. Den högre nivån är ett resultat av planen som påbörjades under förra hösten. Vi har fortsatt implementerade aktiviteter som vi inte sett full effekt av så som konsumentprisjusteringen samt ytterligare design- och inköpsaktiviteter. Samtidigt påverkar pandemin tillverkning i viss mån där den globala logistiksituationen är fortsatt utmanande.

Kostnadskontroll är det tredje fokusområdet i vår plan för att nå hållbar lönsamhet och under kvartalet uppgick kostnaderna till 16 943 (18 477) KSEK. Övriga kostnader om 7 642 (9 629) KSEK fortsätter ligga primärt inom de viktigaste områdena både kort- och långsiktigt; marknadsbearbetning, produkt- och verksamhetsutveckling. Utvecklingsarbetet är fokuserat på kostnadsreducerande och kvalitetshöjande projekt även om forskningsinriktade initiativ för framtida utveckling fortfarande spelar en viktig roll.

Första sex månaderna visar på fortsatt utveckling i rätt riktning. +29% tillväxt, 26 (20)% bruttomarginal och EBITDA-marginal på -19 (-48)%. Samtidigt pågår flera större initiativ för att säkra fortsatt tillväxt, ökad effektivisering och bättre lönsamhet. Ett betydande digitaliseringsarbete för implementering med start under hösten pågår. Arbetet spänner brett och innefattar allt från chatbot för effektiviserad kundservice till det viktiga arbetet med att göra appen till Hövding 3 mer central i kundens ägande och användande. En direktrelation till kunderna via appen möjliggör bättre kontroll och kvalitet (för oss och kunden) av bland annat reklamationsärenden samt försäljning av tilläggstjänster som ska ge ett bekymmersfritt användande.

Samtidigt utvärderas vår kommersiella approach i Tyskland inför 2022 för ökad penetration än vad vår nuvarande affärsmodell tillåter. Vi är nu på en omsättningsnivå som öppnar dörrar för alternativa modeller där vi i högre grad själva, kan upprepa den kommersiella framgång vi haft på den svenska och danska marknaden. 

Vi märker också hur en ökad trend för vardagscyklism väcker än mer intresse för Hövdings unika lösning. Vi efterfrågas i ökande grad på fler marknader. Efter en längre tids exklusivt fokus på existerande marknader bygger vi nu planer för lansering på fler marknader i Europa under 2022.

Mycket är gjort hittills och det är motiverande att se hur mycket mer vi är på väg att göra.

Fredrik Carling
VD, Hövding Sverige AB (publ)

INFORMATION

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:

VD Fredrik Carling

Tel: 040 - 236868

fredrik.carling@hovding.com

Hövding Sverige AB (publ)

Bergsgatan 33

214 22 Malmö

040 - 236868

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost:
ca@vhcorp.se Tel: 040 - 200 250

Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2021 kl. 08.30 CET.

Attachment

To view this piece of content from www.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.
To view this piece of content from ml-eu.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.

About GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

Repurchase of shares in Millicom24.9.2021 23:00:00 CEST | Press release

Repurchase of shares in Millicom Luxembourg, September24, 2021 - During the period September 16, 2021 – September 22, 2021, Millicom repurchased a total of 122,612 of its Swedish Depository Receipts (SDRs), hereinafter referred to as shares within the framework of the repurchase program announced on July 29, 2021 (the Repurchase Program), details of which are shown in the table below. DateNumber of shares repurchasedWeighted average repurchaseprice (SEK) excluding commissionsTotal daily transaction value (SEK), excluding commissions 16/09/2021 17,000 315.2166 5,358,682.20 17/09/2021 13,000 316.9849 4,120,803.70 20/09/2021 47,000 310.3055 14,584,358.50 21/09/2021 22,000 312.2228 6,868,901.60 22/09/2021 23,612 311.9609 7,366,020.77 All purchases were carried out on Nasdaq Stockholm by Citigroup Global Markets Limited on behalf of Millicom. Following the purchases, as of September 22, 2021, Millicom holds 915,037 treasury shares and has repurchased 739,438 shares under the Repurchase Prog

Jotul Holdings SA's direct subsidiary Jøtul AS issues senior secured floating rate bonds of NOK 475,000,00024.9.2021 18:00:00 CEST | Press release

Jotul Holdings SA's direct subsidiary Jøtul AS has successfully issued senior secured floating rate bonds in an amount of NOK 475,000,000 under a framework of up to NOK 750,000,000 with ISIN NO0011104069. The bonds were issued at par, are due in October 2024 and carry a floating interest rate of NIBOR 3m + 6.95 per cent. The proceeds from the bond issue will be used to finance, redemption of existing debt including Jotul Holdings SA's existing bond loan with ISIN NO0010815749, as well as general corporate purposes. Pareto Securities AB acted as sole arranger and bookrunner in connection with the bond issue. For more information, please visit Jotul Holdings SA’s website at www.intl.jotul.com/investor-relations or contact: Pareto Securities in capacity of Sole Bookrunner and Financial Advisor: Markus Wirenhammar, Head of Investment Banking Tel: +46 708 72 51 86 Jotul Holdings SA: Nils Agnar Brunborg, Chief Executive Officer Tel: +47 90 60 55 7869 35 90 00 Mail: Nils.Brunborg@jotul.no Thi

Nordic American Tankers Ltd (NAT) – Board Members of NAT buy stock in NAT24.9.2021 16:28:10 CEST | Press release

Friday, September 24, 2021 Dear Shareholders and Investors, All Board Members of NAT have recently increased their shareholdings in the company. The Founder, Chairman & CEO, Herbjorn Hansson, Norway, bought 75,000 shares in NAT September 17. Board Member Alexander Hansson, Monaco, bought 100,000 shares in NAT August 31, and 50,000 shares September 20. Board Member Jim Kelly, New York, has also adjusted his holding upwards to 175,000 shares in NAT. Doug Penick of Dallas, Texas, joined the Board at the NAT AGM July 19, 2021. He has already accumulated 125,000 shares in NAT. It is a strong sign of confidence that board members buy stock in our company. The Hansson family is the third largest shareholder group in NAT. Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Ltd. www.nat.bm CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Ac

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS24.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-09-28BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2410. SE0010469205. 2024-10-02 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2602, SE0013745452, 2026-02-04 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-09-28Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)2410: 1500 mln SEK +/-750 mln SEK 2602: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2410: 1500 mln SEK per bid 2602: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-09-30Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchases of Bonds via Bid Procedure 2020:3. dated 20 November 2020 (see the Riksbank´s web

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER24.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-09-29CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2022-03-29 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-09-17 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-09-29Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS24.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-10-01BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1062. SE0013935319. 2031-05-12 SWEDISH GOVERNMENT: 1063, SE0015193313, 2045-11-24 Bid date2021-10-01Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1063: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK per bid 1063: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-10-05Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-09-24 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions c

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS24.9.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-09-30BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 196. SE0015244991. 2026-03-18 STADSHYPOTEK AB: 1587, SE0010441303, 2023-06-01 SWEDISH COVERED BOND: 147, SE0009383664, 2026-06-17 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 575, SE0010546572, 2022-12-21 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 516, SE0009190390, 2023-09-20 DANSKE HYPOTEK AB: 2512, SE0013877214, 2025-12-17 NORDEA HYPOTEK AB: 5534, SE0012230415, 2024-09-18 Bid date2021-09-30Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)196: 400 mln SEK +/-200 mln SEK 1587: 1900 mln SEK +/-950 mln SEK 147: 700 mln SEK +/-350 mln SEK 575: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 516: 600 mln SEK +/-300 mln SEK 2512: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 5534: 400 mln SEK +/-200 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)196: 400 mln SEK per bid 1587: 1900 mln SEK per bid 147: 700 mln SEK per bid 575: 500 mln SEK per bid 516: 600 mln SEK per bid 2512: 500 mln SEK per bid 5534: 400 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (co