GlobeNewswire

HMS presenterar sin halvårsrapport 2021 och uppdaterar sin finansiella kalender

Dela

Kvartalet

 • Andra kvartalets omsättning uppgick till 474 MSEK (355), motsvarande en ökning med 33%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 33 MSEK
 • Orderingången uppgick till 606 MSEK (302), motsvarande en ökning med 100%
 • Rörelseresultatet uppgick till 121 MSEK (69), motsvarande en rörelsemarginal på 25,5% (19,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 98 MSEK (54) och vinst per aktie till 2,02 SEK (1,24)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 126 MSEK (115)

Första halvåret

 • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 929 MSEK (716), vilket motsvarar en ökning med 30%. Valuta-effekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 62 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 170 MSEK (703), motsvarande en ökning med 67%
 • Rörelseresultatet uppgick till 235 MSEK (136), motsvarande en rörelsemarginal på 25,3% (18,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 192 MSEK (102) och vinst per aktie till 3,94 SEK (2,26)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 257 MSEK (170)

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av 60% av aktierna i det spanska bolaget Owasys Advanced Wireless Devices S.L.

Bolaget upplyser även att tidigare kommunicerat datum för bokslutskommuniké 2021 är ändrat till 26 januari 2022. Datum för kommande finansiella rapporter och årsstämma framgår av halvårsrapporten och på bolagets hemsida.

VD kommentar

Fortsatt stark utveckling men utmanande komponentförsörjningssituation
Den underliggande efterfrågan fortsätter att vara stark för HMS produkter och vi kan konstatera att vi har ännu ett rekordkvartal både gällande omsättning, orderingång och rörelseresultat.

Orderingången under kvartalet uppgår till rekordnivån 606 MSEK, motsvarande en tillväxt om 100%, varav 88% organisk jämfört med föregående år. För första halvåret är motsvarande siffror 67% respektive 60%.

Den rekordhöga orderingången drivs av en stark återhämtning på samtliga marknader samt ett ökat intresse för uppkoppling av maskiner. Men också av en alltmer utmanande komponentbristsituation som gör att våra kunder bygger säkerhetslager och tar höjd för våra längre leveranstider. Vi bedömer att vi har förköpseffekter, på grund av kunders oro kring komponentbrist, om ca 100 MSEK där några av våra större kunder lägger order längre fram i tiden än normalt. Detta gör att vi har en mer än dubbelt så stor orderbok jämfört med utgången av Q2 2020.

Komponentbristen har delvis påverkat vår leveransförmåga och vi har behövt senarelägga en del leveranser till kommande kvartal, vilket medfört en negativ påverkan på kvartalets omsättning om ca 30 MSEK. Kvartalets omsättning når trots allt en ny rekordnivå om 474 MSEK, motsvarande en tillväxt om 33% jämfört med föregående år, varav 28% är organisk tillväxt.

Vidare kan vi notera fortsatt stärkta bruttomarginaler som uppgår till 63.7% (62.0%) och vi ser nu full effekt från prisjusteringarna som genomfördes vid årsskiftet. Vi ser en viss negativ effekt från ökade komponentpriser, vilket bedöms kunna påverka bruttomarginalen med någon procentenhet under kommande kvartal.

Under kvartalet har vi startat upp flera långsiktiga satsningar inom våra utvecklings- och marknadsorganisationer för att dra nytta av de trender vi ser av ökad automation och förstärkt fokus på hållbarhet hos våra kunder. Dessa satsningar i kombination med en återgång i mer normalt resande kommer successivt öka våra rörelsekostnader med upp till ca 10% fram till det fjärde kvartalet.

Sammantaget landar vi i ett nytt rekordkvartal även för vårt rörelseresultat som uppgår till 121 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 26% och en ökning med 76% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det positiva resultatet är drivet av en expansiv omsättning i kombination med goda bruttomarginaler och låga omkostnader.

Kassaflödet fortsätter vara starkt med 126 MSEK (115) i kvartalet vilket bidragit till att sänka vår skuldsättning. Vid kvartalets slut har vi en nettoskuld om 78 MSEK.

Samtliga marknader på rekordnivåer under det andra kvartalet
I våra stora och viktiga marknader i Europa, som Tyskland, Frankrike och Italien fortsätter en stark återhämtning och vi har en orderingång som är mer än fördubblad mot föregående års, förvisso svaga, kvartal. En stark maskinbyggarmarknad och robotindustri, tillsammans med bilindustrins omställning till elbilstillverkning samt generellt stora investeringar i ökad automation och digitalisering inom industrin driver tillväxten för HMS i Europa.

Även Nordamerika utvecklas positivt med en stark ekonomi och genomgående starka slutkundsvertikaler. Vi har bland annat vunnit nya affärer inom det växande området batteritillverkning.

I Asien fortsätter Kina och Japan sin starka utveckling. Efterfrågan från japanska robottillverkare är på rekordnivåer och trots ett bra jämförelsekvartal är orderingången upp över 60% i Asien.

Vi ser även en ökad penetration av vårt erbjudande för fjärrstyrning av maskiner där allt fler maskintillverkare väljer att integrera fjärrstyrning som standard i sina maskiner, vilket resulterat i en försäljningstillväxt på över 50% och en orderingång som är mer än fördubblad.

Förvärv av OwasysAdvancedWirelessDevices efter kvartalets utgång
Den första juli förvärvades 60% av det spanska bolaget Owasys Advanced Wireless Devices S.L., med 20 anställda och huvudkontor i Bilbao. Owasys erbjuder trådlösa kommunikationsplattformar som möjliggör fjärrövervakning och styrning av olika typer av industriella fordon och maskiner. Förvärvet gör det möjligt för HMS att adressera vertikalen för mobila maskiner och industriella fordon, vilken är en intressant del av vår strategiskt viktiga ”Informationscentriska” spelplan. Owasys förväntas ha en omsättning på 5,5 MEUR och ett rörelseresultat på 1,4 MEUR under 2021.

Positiva utsikter men vissa leveransutmaningar under det tredje kvartalet
Återhämtningen efter pandemin har fortsatt i god takt under det andra kvartalet och underliggande efterfrågan hos våra kunder bedöms fortsätta på en hög nivå även under kommande kvartal. Utmaningarna med komponentförsörjning gör att vi nu ser längre leveranstider till kunder, vilket kommer påverka vår omsättning under det tredje kvartalet då leveranser kan komma att skjutas fram till efterföljande kvartal. Under det fjärde kvartalet bedömer vi att situationen kommer att stabiliseras och vi räknar med att då kunna leverera majoriteten av de ordrar som fått skjutas framåt från tidigare kvartal.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.


Halmstad 2021-07-14


Staffan Dahlström         Charlotte Brogren
Verkställande Direktör Styrelseordförande

Fredrik Hansson         Anders Mörck
StyrelseledamotStyrelseledamot

Cecilia Wachtmeister         Ulf Södergren
StyrelseledamotStyrelseledamot

Niklas Edling                 Tobias Persson
StyrelseledamotArbetstagarrepresentant

Mikael Mårtensson
Arbetstagarrepresentant


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 14 juli 2021.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen och Delft. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 467 MSEK under 2020. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Only 3% of Financial Services Firms Ready for Open Banking Deadline28.7.2021 07:00:00 CEST | Press release

Data Privacy Challenges Blocking Open Banking Adoption for Business Growth, Innovation LONDON, July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Only 3% of financial services (FS) organisations are confident they are prepared for the next major Open Banking enforcement deadline, due in September 2021, according to new research from Delphix, the industry leading data company for DevOps. The study – carried out by Pulse and commissioned by Delphix – polled 100 tech leaders in the finance banking and insurance industry to understand how prepared they are for compliance with Open Banking deadlines and what’s getting in the way. All respondents are from EMEA (77%) and APAC (23%) and work at companies with over 10,000 employees. Despite the Second Payments Services Directive (PSD2) and Strong Customer Authentication (SCA) requirement, which were initially slated to take effect September 2019, and then delayed by two years, the majority of FS organisations are still not ready. In fact, according to the poll,

Hexagon Composites ASA: Invitation to presentation of second quarter and half- year results 202128.7.2021 07:00:00 CEST | Press release

Hexagon Composites ASA’s second quarter and half-year results 2021 will be released on 12 August 2021, 07:00 CET. Jon Erik Engeset (CEO) and David Bandele (CFO) will present the results at 08:30 CEST and the presentation will be broadcasted live via https://hexagongroup.kg5.no/ The presentation will be held in English. A recording of the presentation will be made available on www.hexagongroup.com after the presentation. For more information: Hiva Ghiri, VP Investor Relations, Hexagon Composites Telephone: +47 958 66 790 | hiva.ghiri@hexagongroup.com Karen Romer, SVP Communications, Hexagon Composites Telephone: +47 950 74 950 | karen.romer@hexagongroup.com About Hexagon Composites ASA Hexagon delivers safe and innovative solutions for a cleaner energy future. Our solutions enable storage, transportation, and conversion to clean energy in a wide range of mobility, industrial and consumer applications. Learn more at www.hexagongroup.com and follow @HexagonASA on Twitter and LinkedIn This

Idorsia launches the offering of convertible bonds to fund the development of the company into a leading biopharmaceutical company28.7.2021 07:00:00 CEST | Press release

Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAWS. This announcement is not a prospectus and not an offer of securities for sale in any jurisdiction, including in or into the United States, Japan, Australia or South Africa Idorsia launches the offering of approx. CHF 600 million convertible bonds Allschwil, Switzerland – July 28, 2021 Idorsia Ltd (SIX: IDIA, “Idorsia”) today announced the launch of approx. CHF 600 million senior unsecured convertible bonds (the “Bonds”) due 2028 convertible into shares of Idorsia (the “Shares”). The net proceeds from the offering will be used to support commercial product launches in several key markets in 2022 (pending regulatory approval) and to fund the further development of the company’s advancing late-stage pipeline. Idorsia’s main shareholders, Jean-

Hexagon Purus ASA: Invitation to presentation of second quarter and half- year results 202128.7.2021 07:00:00 CEST | Press release

Hexagon Purus ASA’s second quarter and half-year results 2021 will be released on 10 August 2021, 07:00 CEST. Morten Holum (CEO) and Dilip Warrier (CFO) will present the results at 08:30 CEST and the presentation will be broadcasted live via https://hexagonpurus.kg5.no/ The presentation will be held in English. A recording of the presentation will be made available on www.hexagonpurus.com after the presentation. For more information: Salman Alam, Vice President, Corporate Development, Hexagon Purus ASA Telephone: +47 476 12 713 | salman.alam@hexagonpurus.com Dilip Warrier, CFO, Hexagon Purus ASA Telephone: +1 949-236-5528 | dilip.warrier@hexagonpurus.com About Hexagon Purus ASA Hexagon Purus, a Hexagon Composites company, is a world leading provider of hydrogen type 4 high-pressure cylinders, battery packs and vehicle systems integration for fuel cell electric and battery electric vehicles. Hexagon Purus enables zero emission solutions for light, medium and heavy-duty vehicles, buses,

Equinor introduserer første transje av program for tilbakekjøp av aksjer28.7.2021 06:46:00 CEST | Pressemelding

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) starter i dag første transje på om lag 300 millioner dollar av programmet for tilbakekjøp av aksjer, som ble kunngjort på kapitalmarkedsdagen 15. juni 2021. På kapitalmarkedsdagen kunngjorde Equinor en konkurransedyktig kapitaldistribusjon med en økning av det kvartalsvise kontantutbytte til 18 cent per aksje og oppstart av et nytt program for tilbakekjøp av aksjer, noe som gir en kapitaldistribusjonsstruktur med økt fleksibilitet. Første transje av tilbakekjøpsprogrammet er på inntil 300 millioner USD, inkludert aksjer som innløses fra den norske stat, og vil avsluttes senest 28. september 2021. For 2021 forventes programmet for tilbakekjøp av aksjer å utgjøre om lag 600 millioner USD, inkludert aksjer som innløses fra den norske stat. Fra 2022 forventes et årlig tilbakekjøpsprogram på om lag 1,2 milliarder USD å bli gjennomført når prisen på Brent-olje er i, eller over, prisnivået 50-60 USD/fat, Equinors netto gjeldsgrad(1) holder seg innenfor ambisjon

Equinor commences first tranche in share buy-back programme28.7.2021 06:46:00 CEST | Press release

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) today commences the first tranche of around USD 300 million, of the new share buy-back programme announced at the Capital Markets Day on 15 June 2021. At the Capital Markets Day Equinor announced a competitive capital distribution with an increase of the quarterly cash dividend to 18 cents per share and the start of a new share buy-back programme, providing a capital distribution structure with increased flexibility. The first tranche of the share buy-back programme is up to USD 300 million, including shares to be redeemed from the Norwegian State, and will end no later than 28 September 2021. For 2021 the share buy-back programme is expected at USD 600 million, including shares to be redeemed from the Norwegian State. Starting in 2022 the annual share buy-back programme of around USD 1.2 billion is expected to be executed when Brent oil prices are in or above the range of 50-60 USD/bbl, Equinor’s net debt ratio(1) stays within the communicated ambition

Equinor ASA: Information relating to dividend for second quarter 202128.7.2021 06:45:00 CEST | Press release

Key information relating to the cash dividend to be paid by Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for second quarter 2021. Dividend amount: 0.18 Declared currency: USD Last day including rights New York Stock Exchange (NYSE): 9 November 2021 Ex-date NYSE: 10 November 2021 Last day including rights Oslo Børs (Oslo Stock Exchange): 10 November 2021 Ex-date Oslo Børs: 11 November 2021 Record date NYSE and Oslo Børs: 12 November 2021 Payment date: 24 November 2021 Other information: Dividend per share in NOK will be communicated 18 November 2021. This information is published in accordance with the requirements of the Continuing Obligations. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 in the Norwegian Securities Trading Act