GlobeNewswire

HMS Networks presenterar sin rapport för tredje kvartalet och nya finansiella mål

Dela

Kvartalet

 • Tredje kvartalets omsättning uppgick till 345 MSEK (377), motsvarande en minsk­ning med 8%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 10 MSEK
 • Orderingången uppgick till 336 MSEK (372), motsvarande en minskning med 10%
 • Rörelseresultatet uppgick till 77 MSEK (56), motsvarande en rörelsemarginal på 22,3% (14,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 61 MSEK (46) och vinst per aktie till 1,33 SEK (0,98)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 116 MSEK (90)

Första nio månaderna

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 061 MSEK (1 172), vilket motsvarar en minskning med 9%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 9 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 039 MSEK (1 134), motsvarande en minskning med 8%
 • Rörelseresultatet uppgick till 213 MSEK (188), motsvarande en rörelsemarginal på 20,0% (16,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 163 MSEK (138) och vinst per aktie till 3,58 SEK (2,96)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 286 MSEK (193)

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av 70% av aktierna i Procentec B.V.
 • Förvärv av resterande 25,1% av aktierna i WEBfactory GmbH
 • Styrelsen har beslutat om nya finansiella mål för koncernen

VD kommentar

Tredje kvartalet har präglats av fortsatt osäkerhet kring konjunkturläget kopplat till coronapandemin. Under kvartalet har vår försäljning haft en svag utveckling men samtidigt har kostnaderna varit fortsatt låga, varför vi i kvartalet kan uppvisa ett rekord för både resultat och kassaflöde.

Fortsatt utmanande marknad i Europa, avvaktande i USA och förbättrad situation i Asien

Jämfört med motsvarande kvartal 2019, minskade omsättningen organiskt med 6% och orderingången med 7%. Bilden är lik den från andra kvartalet med svag efterfrågan på den centraleuropeiska marknaden, främst på våra stora marknader som Tyskland, Frankrike och Italien. Däremot har Asien fortsatt haft en bra utveckling, framförallt avseende orderingång, där Japan är stabilt och Kina uppvisar en imponerade tillväxt på över 50%. USA fortsätter dock att visa svag tillväxt och med en svagare dollar och kommande presidentval är det svårt att bedöma utsikterna i närtid.

Trots lägre volym lyckas vi ändå hålla en bruttomarginal på 62%, vilket framförallt är drivet av interna förbättringar och en bra produktmix inom produktsegmentet Anybus.

Hemarbete och digital transformering
Våra anställdas hälsa har fortsatt absolut högsta prioritet, vi har därför en fortsatt mix av hemarbete och arbete på våra kontor i stora delar av koncernen. Vi avslutade stora delar av våra korttidspermitteringar i Sverige i samband med sommarsemestrar och har idag korttidsarbete främst i Tyskland.

Med nya arbetssätt och digitala mötesplatser ser vi möjlighet till fortsatta besparingar i våra omkostnader även efter pandemin. Nya sätt att arbeta tillsammans med det åtgärdsprogram vi genomförde i slutet av förra året har resulterat i att rörelsekostnaderna för kvartalet i jämförbara termer minskat med 8% i förhållande till föregående år. En god bruttomarginal i kombination med vårt nya kostnadsläge gör att vi kan leverera ett rörelseresultat för kvartalet om 77 MSEK, vilket gör att vi överträffar vårt långsiktiga lönsamhetsmål om 20%. Den goda lönsamheten och god hantering av vårt rörelsekapital har resulterat i ett fortsatt starkt kassaflöde om 116 MSEK i kvartalet.

Nya förvärv
Efter kvartalets utgång har vi gjort två förvärv. Den 1 oktober förvärvades 70% av holländska Procentec BV, där resterade 30% ägs av tre ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget, som erbjuder hårdvara och mjukvara för att övervaka och diagnostisera nätverkstrafik i industriella processer, kommer att ge HMS nya möjligheter till affärer med användare av automationsutrustning. Vi ser stora möjligheter att utveckla denna affär från dagens diagnostikverktyg till att framöver kunna erbjuda tjänster som ger preventivt stöd att minska driftproblem i våra kunders kritiska nätverk.

Vi har även förvärvat de återstående 25,1% av tyska WEBfactory GmbH. Som 100% ägare kan vi nu öka integrationen och användningen av WEBfactorys mjukvaruprodukter tillsammans med våra övriga produktsegment, och vi ser stora möjligheter till nya affärer som kombinerar hårdvara och mjukvara.

Nya finansiella mål
HMS styrelse har beslutat om nya finansiella mål för 2025, som innefattar ett tillväxtmål med en nettoomsättning som överstiger ”π” miljarder (3,14 miljarder SEK) med ett rörelsemarginalmål på 20%. För att nå dessa ambitiösa mål, kommer vi ha ett större fokus mot förvärv än tidigare, vilket resulterat i en något justerad utdelningspolicy. Ny policy blir att dela ut 30-50% av det årliga resultatet per aktie, vilket ger bolaget större flexibilitet att finansiera kommande förvärv.

HMS har bjudit in till en kapitalmarknadsdag den 18 november för att presentera den uppdaterade strategin och ambitionerna för den kommande femårsperioden.

En osäker framtid och en ljus framtid
Vi ser fortsatt stor osäkerhet kring framtiden och hur coronapandemin kommer påverka efterfrågan hos våra kunder under kommande kvartal. Det fjärde kvartalet har startat i samma orderingångstakt som vi har haft under tredje kvartalet och även om vissa makrodata ser något mer positiva ut nu, jämfört med för ett kvartal sedan, tror vi fortfarande på en långsam återhämtning. Men, med en stark finansiell ställning kommer vi, trots det osäkra läget i det korta perspektivet, fortsätta fokusera på nya förvärvsmöjligheter och satsa på teknikinnovation.

Vår bedömning är att automation och digitalisering av industriella processer kommer att se en ökad efterfrågan när vi har coronakrisen bakom oss. Då skall HMS vara redo för att möta denna utveckling och efterfrågan med konkurrenskraftiga produkter och lösningar. Trots turbulensen i det korta perspektivet arbetar vi vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi fortsatt att marknaden för industriell kommunikation och IIoT kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv – där vi fortsätter att arbeta enligt vårt motto “Connecting Devices”.

Halmstad 2020-10-23

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 14:00 den 23 oktober 2020.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis™. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, och i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Touax: Success of the partial buyback of the Undated Deeply Subordinated Bond27.11.2020 17:45:00 CETPress release

PRESS RELEASE Paris, November 27, 2020 – 5.45 p.m. YOUR OPERATIONAL LEASING SOLUTION FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION Success of the partial buyback of the Undated Deeply Subordinated Bond Touax SCA announces today that it has bought back and canceled part of the Undated Deeply Subordinated Bond issued in August 2013, November 2013 and May 2014, for a nominal amount of 24.2 million euros. The outstanding amount of the bonds stands at 26.6 million euros. This operation will enable to optimize the capital structure of the Group and to lower the related costs. Fabrice and Raphaël Walewski, managing partners of Touax Group commented: “The strategic refocusing initiated since 2018 around the long-term rental business of environmentally-friendly transport equipment has allowed a return to growth and profit over the first half of 2020. The capital increase of Touax Rail for 81.9 million euros achieved at the end of September 2020 significantly strengthened the capital of the Rail division and t

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2020-12-01BondsFixed rate notes issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2025 The following issuers are accepted for delivery: Göteborgs Stad Jönköpings Kommun Malmö Stad Nacka Kommun Region Skåne Stockholms Stad Region Stockholm Vellinge Kommun Västerås Stad Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2020-11-20BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2020-12-01Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 750 +/- 750 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 1 000 million. No bid may contain Bonds exceeding SEK 750 millio

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2020-12-02BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: VASAKRONAN AB: XS1941844174, 2022-02-11 VASAKRONAN AB: XS2051470552, 2024-09-11 HEMSO FASTIGHETS AB: XS1876163103, 2022-03-07 HEMSO FASTIGHETS AB: XS1938445530, 2021-10-22 VOLVO TREASURY AB: XS2153414292, 2022-12-08 VOLVO TREASURY AB: XS2018763461, 2021-06-28 HUSQVARNA AB: SE0009664543, 2022-03-01 HUSQVARNA AB: SE0010869669, 2023-02-14 AB INDUSTRIVARDEN: SE0011869668, 2022-02-28 AB INDUSTRIVARDEN: SE0012676724, 2023-02-20 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2020-11-02Bid date2020-12-02Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)XS1941844174: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2051470552: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS18761

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2020-12-03BondsSTADSHYPOTEK AB: 1590, SE0012676690, 2025-09-03 SWEDBANK HYPOTEK AB: 194, SE0012142206, 2024-09-18 NORDEA HYPOTEK AB: 5535, SE0013358413, 2025-09-17 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 580, SE0013101722, 2025-12-17 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 518, SE0011309244, 2025-09-17 DANSKE HYPOTEK AB: 2512, SE0013877214, 2025-12-17 SWEDISH COVERED BOND: 146, SE0013381571, 2025-06-11 Bid date2020-12-03Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1590: 1200 mln SEK +/-600 mln SEK 194: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK 5535: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK 580: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 518: 600 mln SEK +/-300 mln SEK 2512: 300 mln SEK +/-150 mln SEK 146: 600 mln SEK +/-300 mln SEK Maximum 5500 mln in totalHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1590: 1200 mln SEK per bid 194: 1000 mln SEK per bid 5535: 1000 mln SEK per bid 580: 800 mln SEK per bid 518: 600 mln SEK per bid 2512: 300 mln SEK per bid 146: 600 mln SEK per bid Lo

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS27.11.2020 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2020-12-04BondsSWEDEN I/L BOND: 3108, SE0004211084, 2022-06-01 SWEDEN I/L BOND: 3109, SE0005703550, 2025-06-01 Bid date2020-12-04Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)3108: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 3109: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Maximum 1000 mln in totalHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3108: 500 mln SEK per bid 3109: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNo later than 10.10 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2020-12-08Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2020-11-27 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete term

Greenfield cement project in Ethiopia is effective27.11.2020 15:45:28 CETPress release

Company Announcement No. 21 -2020, 3 November 2020 The previously announced signed contract for engineering, procurement and supervision on a cement plant in Ethiopia (Company Announcement No. 1-2019 on 24 January 2019) with Abay Industrial Development Share Company, is now effective. Located near the city of Dejen in Ethiopia, the new greenfield plant will play an important role for the development of local infrastructure. Once fully operational the plant will have a capacity of 5,000 tonnes per day and creating more than 300 new jobs in the area. The contract is valued at around EUR 100 million. The order includes design and engineering, full equipment supply, automation systems, installation and commissioning as well as training and extended supervision. Key deliveries are expected to commence towards the end of 2021. The majority of revenue from this project is expected in the subsequent years. “We are happy to see the contract now in effect,” said Carsten Riisberg Lund, President,