GlobeNewswire

HMS Networks presenterar sin rapport för tredje kvartalet och nya finansiella mål

Dela

Kvartalet

 • Tredje kvartalets omsättning uppgick till 345 MSEK (377), motsvarande en minsk­ning med 8%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 10 MSEK
 • Orderingången uppgick till 336 MSEK (372), motsvarande en minskning med 10%
 • Rörelseresultatet uppgick till 77 MSEK (56), motsvarande en rörelsemarginal på 22,3% (14,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 61 MSEK (46) och vinst per aktie till 1,33 SEK (0,98)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 116 MSEK (90)

Första nio månaderna

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 061 MSEK (1 172), vilket motsvarar en minskning med 9%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 9 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 039 MSEK (1 134), motsvarande en minskning med 8%
 • Rörelseresultatet uppgick till 213 MSEK (188), motsvarande en rörelsemarginal på 20,0% (16,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 163 MSEK (138) och vinst per aktie till 3,58 SEK (2,96)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 286 MSEK (193)

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av 70% av aktierna i Procentec B.V.
 • Förvärv av resterande 25,1% av aktierna i WEBfactory GmbH
 • Styrelsen har beslutat om nya finansiella mål för koncernen

VD kommentar

Tredje kvartalet har präglats av fortsatt osäkerhet kring konjunkturläget kopplat till coronapandemin. Under kvartalet har vår försäljning haft en svag utveckling men samtidigt har kostnaderna varit fortsatt låga, varför vi i kvartalet kan uppvisa ett rekord för både resultat och kassaflöde.

Fortsatt utmanande marknad i Europa, avvaktande i USA och förbättrad situation i Asien

Jämfört med motsvarande kvartal 2019, minskade omsättningen organiskt med 6% och orderingången med 7%. Bilden är lik den från andra kvartalet med svag efterfrågan på den centraleuropeiska marknaden, främst på våra stora marknader som Tyskland, Frankrike och Italien. Däremot har Asien fortsatt haft en bra utveckling, framförallt avseende orderingång, där Japan är stabilt och Kina uppvisar en imponerade tillväxt på över 50%. USA fortsätter dock att visa svag tillväxt och med en svagare dollar och kommande presidentval är det svårt att bedöma utsikterna i närtid.

Trots lägre volym lyckas vi ändå hålla en bruttomarginal på 62%, vilket framförallt är drivet av interna förbättringar och en bra produktmix inom produktsegmentet Anybus.

Hemarbete och digital transformering
Våra anställdas hälsa har fortsatt absolut högsta prioritet, vi har därför en fortsatt mix av hemarbete och arbete på våra kontor i stora delar av koncernen. Vi avslutade stora delar av våra korttidspermitteringar i Sverige i samband med sommarsemestrar och har idag korttidsarbete främst i Tyskland.

Med nya arbetssätt och digitala mötesplatser ser vi möjlighet till fortsatta besparingar i våra omkostnader även efter pandemin. Nya sätt att arbeta tillsammans med det åtgärdsprogram vi genomförde i slutet av förra året har resulterat i att rörelsekostnaderna för kvartalet i jämförbara termer minskat med 8% i förhållande till föregående år. En god bruttomarginal i kombination med vårt nya kostnadsläge gör att vi kan leverera ett rörelseresultat för kvartalet om 77 MSEK, vilket gör att vi överträffar vårt långsiktiga lönsamhetsmål om 20%. Den goda lönsamheten och god hantering av vårt rörelsekapital har resulterat i ett fortsatt starkt kassaflöde om 116 MSEK i kvartalet.

Nya förvärv
Efter kvartalets utgång har vi gjort två förvärv. Den 1 oktober förvärvades 70% av holländska Procentec BV, där resterade 30% ägs av tre ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget, som erbjuder hårdvara och mjukvara för att övervaka och diagnostisera nätverkstrafik i industriella processer, kommer att ge HMS nya möjligheter till affärer med användare av automationsutrustning. Vi ser stora möjligheter att utveckla denna affär från dagens diagnostikverktyg till att framöver kunna erbjuda tjänster som ger preventivt stöd att minska driftproblem i våra kunders kritiska nätverk.

Vi har även förvärvat de återstående 25,1% av tyska WEBfactory GmbH. Som 100% ägare kan vi nu öka integrationen och användningen av WEBfactorys mjukvaruprodukter tillsammans med våra övriga produktsegment, och vi ser stora möjligheter till nya affärer som kombinerar hårdvara och mjukvara.

Nya finansiella mål
HMS styrelse har beslutat om nya finansiella mål för 2025, som innefattar ett tillväxtmål med en nettoomsättning som överstiger ”π” miljarder (3,14 miljarder SEK) med ett rörelsemarginalmål på 20%. För att nå dessa ambitiösa mål, kommer vi ha ett större fokus mot förvärv än tidigare, vilket resulterat i en något justerad utdelningspolicy. Ny policy blir att dela ut 30-50% av det årliga resultatet per aktie, vilket ger bolaget större flexibilitet att finansiera kommande förvärv.

HMS har bjudit in till en kapitalmarknadsdag den 18 november för att presentera den uppdaterade strategin och ambitionerna för den kommande femårsperioden.

En osäker framtid och en ljus framtid
Vi ser fortsatt stor osäkerhet kring framtiden och hur coronapandemin kommer påverka efterfrågan hos våra kunder under kommande kvartal. Det fjärde kvartalet har startat i samma orderingångstakt som vi har haft under tredje kvartalet och även om vissa makrodata ser något mer positiva ut nu, jämfört med för ett kvartal sedan, tror vi fortfarande på en långsam återhämtning. Men, med en stark finansiell ställning kommer vi, trots det osäkra läget i det korta perspektivet, fortsätta fokusera på nya förvärvsmöjligheter och satsa på teknikinnovation.

Vår bedömning är att automation och digitalisering av industriella processer kommer att se en ökad efterfrågan när vi har coronakrisen bakom oss. Då skall HMS vara redo för att möta denna utveckling och efterfrågan med konkurrenskraftiga produkter och lösningar. Trots turbulensen i det korta perspektivet arbetar vi vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi fortsatt att marknaden för industriell kommunikation och IIoT kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv – där vi fortsätter att arbeta enligt vårt motto “Connecting Devices”.

Halmstad 2020-10-23

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 14:00 den 23 oktober 2020.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis™. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, och i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

The results of the private placement of Subordinated Convertible Notes and private placement of Secured Notes of AS PRFoods / transactions with persons connected with the issuer18.6.2021 16:22:48 CEST | Press release

THIS NOTICE IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION, ALLOCATION OR TRANSMISSION, IN PART OR WHOLLY, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, OR ELSEWHERE THE DISCLOSURE OR TRANSMISSION OF THIS INFORMATION IS NOT ALLOWED. By a company announcement dated 04.06.2021, AS PRFoods (hereinafter "PRFoods") informed investors that it was conducting an issue of subordinated convertible notes, whereunder PRFoods is to issue up to 350 subordinated convertible notes, with the maximum aggregate nominal value of up to EUR 3,500,000, nominal value of EUR 10,000 per subordinated convertible note, interest rate of 7% per annum and maturity date on 01.10.2025 (hereinafter the “ConvertibleNotes”). The subscription period for the Convertible Notes ended on 14.06.2021. In course of the private placement, investors subscribed for 237 Convertible Notes, with the aggregate nominal value of EUR 2,370,000, i.e. for approximately 67% of the m

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS18.6.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-06-23BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: RIKSHEM AB: SE0011452507, 2023-07-18 RIKSHEM AB: SE0011869981, 2023-05-08 EPIROC AB: XS1918042364, 2023-12-06 EPIROC AB: XS2258568778, 2026-05-18 SCANIA CV AB: XS2042641121, 2022-08-22 SCANIA CV AB: XS2332891089, 2023-04-19 AB INDUSTRIVARDEN: SE0011869668, 2022-02-28 AB INDUSTRIVARDEN: SE0012676724, 2023-02-20 SVENSK FASTIGHETS FIN: SE0012194058, 2022-02-28 SVENSK FASTIGHETS FIN: SE0012676872, 2022-09-07 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2021-05-23Bid date2021-06-23Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0011452507: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0011869981: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS1918042364: 30 mln SEK

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS18.6.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-06-22BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2311. SE0010948240. 2023-11-13 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505, SE0011414010, 2025-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2805, SE0015660139, 2028-05-12 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-06-22Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)2311: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 2505: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK 2805: 750 mln SEK +/-350 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2311: 500 mln SEK per bid 2505: 1000 mln SEK per bid 2805: 750 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-06-24Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Condition

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER18.6.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-06-23CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2021-12-23 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-06-11 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-06-23Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s

Eolus förvärvar två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt18.6.2021 16:15:00 CEST | Pressemelding

Hässleholm den 18 juni 2021 Eolus har tecknat avtal med RWE om att förvärva två fullt tillståndsgivna svenska vindkraftsprojekt. Projekten som omfattar 99 MW är lokaliserade i SE3 och Eolus kommer under sommaren att påbörja försäljningsprocessen med ambitionen att teckna avtal med en investerare under hösten 2021. Projekten är belägna i Avesta kommun (Skallberget/Utterberget) och Hedemora kommun (Tjärnäs) och omfattar totalt vardera 74,4 MW och 24,8 MW. Projekten är fullt tillståndsgivna. Eolus kommer under sommaren att påbörja försäljningsprocessen med ambitionen att teckna ett avtal med en investerare under hösten 2021. Planerad driftsättning är under 2023. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanl

Eolus acquires two fully permitted wind power projects in Sweden18.6.2021 16:15:00 CEST | Press release

Hässleholm, Sweden, June 18, 2021 Eolus has signed an agreement to acquire two fully permitted wind power projects in Sweden from RWE. The projects located in SE3 totals about 99 MW and Eolus will during summer initiate the sales process with the ambition to sign an agreement with an investor during the autumn of 2021. The projects are located in Avesta municipality (Skallberget/Utterberget) and Hedemora municipality (Tjärnäs) and totals respectively 74.4 MW and 24.8 MW. The projects are fully permitted. Eolus will during the summer initiate the sales process with the ambition to sign an agreement with an investor during the autumn of 2021. Planned commissioning is during 2023. For further information contact: Per Witalisson, CEO, +46 70-265 16 15 Johan Hammarqvist, Head of Communications, +46 720 50 59 11 About Eolus: Eolus Vind AB is one of the leading wind power developers in the Nordics. Eolus is active in the whole value chain from development of green field projects to constructi

Stolt-Nielsen Limited to Host a Video Conference to Present the Results for the Second Quarter of 202118.6.2021 15:22:01 CEST | Press release

LONDON, June 18, 2021 – Stolt-Nielsen Limited (Oslo Børs: SNI) will host a video conference to present the Company’s unaudited results for the second quarter of 2021 on Thursday, July 1, 2021 at 15:00 CEST (09:00 EST, 14:00 BST). The presentation and video conference will be hosted by: - Mr. Niels G. Stolt-Nielsen - Chief Executive Officer, Stolt-Nielsen Limited - Mr. Jens F. Grüner-Hegge - Chief Financial Officer, Stolt-Nielsen Limited - Mr. Lucas Vos - President, Stolt Tankers Those who wish to watch the live broadcast may access it here The presentation will be published on our website: https://www.stolt-nielsen.com/en/investors/reports-presentations/ For additional information please contact: Jens F. Grüner-Hegge Chief Financial Officer UK +44 (0) 20 7611 8985 j.gruner-hegge@stolt.com Ellie Davison Head of Corporate Communications UK +44 (0) 20 7611 8926 e.davison@stolt.com About Stolt-Nielsen Limited Stolt-Nielsen Limited (SNL or 'the Company') is a long-term investor and manager