Ragn‐Sells AS

Hitachi Zosen Inova utvider markedet for EasyMining sin unike Ash2Salt-løsning

Del

Det globale cleantech-selskapet Hitachi Zosen Inova og Ragn-Sells sitt innovasjonsselskap EasyMining har inngått en avtale der Hitachi Zosen Inova, som rettighetshaver av Ash2Salt-patentet, vil utvide markedet for denne unike teknologien utenfor Norden. Dette er et viktig skritt i videre kommersialisering av Ash2Salt-teknologien.

Fra venstre: Mikael Hedström (CEO Ragn-Sells Treatment & Detox AB), Anna Lundbom (Markedssjef EasyMining Sweden AB), Jan Svärd (CEO EasyMining Sweden AB), Lars Lindén (CEO Ragn-Sells Group, styremedlem EasyMining Sweden AB), Stefan Forsberg (Regional Sales Manager Scandinavia HZI), Fabio Dinale (VP Business Development and Executive Committee member HZI), Ulrik Améen (Ragn-Sells prosjektleder Ash2Salt-anlegg Högbytorp og Nils Lannefors (Project Development Manager HZI) Foto: EasyMining/Ragn-Sells
Fra venstre: Mikael Hedström (CEO Ragn-Sells Treatment & Detox AB), Anna Lundbom (Markedssjef EasyMining Sweden AB), Jan Svärd (CEO EasyMining Sweden AB), Lars Lindén (CEO Ragn-Sells Group, styremedlem EasyMining Sweden AB), Stefan Forsberg (Regional Sales Manager Scandinavia HZI), Fabio Dinale (VP Business Development and Executive Committee member HZI), Ulrik Améen (Ragn-Sells prosjektleder Ash2Salt-anlegg Högbytorp og Nils Lannefors (Project Development Manager HZI) Foto: EasyMining/Ragn-Sells

- Vi er glade for at et stort og anerkjent selskap som Hitachi Zosen Inova ser mulighetene med vår Ash2Salt-teknologi. Det er gledelig at Hitachi Zosen Inova ser et slikt potensial med teknologien at de under byggingen av det første Ash2Salt-anlegget på Högbytorp i Sverige, nå ønsker at teknologien skal lisensieres utenfor Norden, sier Anna Lundbom, markedssjef i EasyMining.

Hitachi Zosen Inova er et selskap som allerede er etablert i markedet for håndtering av flygeaske. Selskapets globale rekkevidde vil sikre et godt potensial for en markedsutvidelse av denne unike sirkulære løsningen for utvinning av kommersielle salter fra flygeaske.

- EasyMinings Ash2Salt-prosess er et utmerket tillegg til våre etablerte renseprosesser for flygeaske. Separasjonen av salter fra flygeaske er av høy verdi for anleggene som håndterer dette. I tillegg bringer det oss videre fremover på vei til en sirkulær økonomi. Derfor vil Hitachi Zosen Inova tilby dette konseptet til fremtidige anlegg, fordi vi er overbevist om de økonomiske og økologiske fordelene, sier Dr Volker Wiesendorf, direktør Sales Energy from Waste, hos Hitachi Zosen Inova.

Det første anlegget er allerede under bygging

I mai 2020 startet Ragn-Sells byggingen av det første Ash2Salt-anlegget i Högbytorp utenfor Stockholm, Sverige. Hitachi Zosen Inova er den viktigste bidragsyteren i dette prosjektet, med ansvar for design og bygging av prosessanlegget. Byggingen går bra, og anlegget skal være i drift sommeren 2022. I utgangspunktet vil anlegget kunne motta og behandle opptil 135.000 tonn flygeaske per år.

Flygeaske, som er klassifisert som farlig avfall, er ett restprodukt som oppstår etter forbrenning av avfall. Ash2Salt-anlegget vil vaske flygeaske og utvinne saltene; natriumklorid, kalsiumklorid og kaliumklorid, for ulike kommersielle formål.

En av fordelene med denne teknologien er at asken ikke lenger trenger å klasifiseres som farlig avfall, og at verdifulle stoffer i asken gjennom dette gjenvinnes og gjenbrukes.

- Det er utrolig spennende at vår innovasjon for håndtering av flygeaske på en sirkulær måte nå kommersialiseres. Vi er stolte av teknologien og ser frem til at flere anlegg settes i drift i fremtiden. Dette slik at flygeasken, som i dag deponeres på farlig avfalls deponier kan utnyttes på en langt mer bærekraftig måte, sier Vidar Svenning Olsen, administrerende direktør i Ragn-Sells AS.

Ash2Salt-teknologien vil være aktuell i alle land der flygeaske fra forbrenning må håndteres som farlig avfall. I avtalen vil Hitachi Zosen Inova være rettighetshaver i følgende land: Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Sveits, Nederland, Folkerepublikken Kina, Japan, Spania, Belgia, Italia, Østerrike og Australia.

- Hvis vi mener alvor med å skape et bærekraftig samfunn, må vi bruke mer av råvarene vi allerede har hentet ut, og benytte råvarer om igjen og om igjen. Ash2Salt-teknologien er et godt eksempel på dette, avslutter Anna Lundbom.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Anna Lundbom, Markedssjef hos EasyMining

Martina Gschwandl, Corporate Communication hos Hitachi Zosen Inova

Emma Ranerfors, Presseansvarlig hos Ragn-Sells

Om EasyMining

EasyMining er et innovasjonsselskap i Ragn-Sells Group dedikert til å lukke næringssykluser.

En av menneskehetens største utfordringer er å redusere, eller helst, eliminere alle farlige og giftige stoffer som ikke støtter en bærekraftig og sirkulærøkonomisk behandling av avfall. EasyMining brenner for å finne ny teknologi som bruker intelligente kjemiske løsninger for å lukke næringssykluser. Vårt mål er å skape nye sirkulære materialstrømmer på en effektiv kommersiell måte.

Les mer om EasyMining

Om Hitachi Zosen Inova

Zürich-baserte Hitachi Zosen Inova (HZI) er en global leder innen energi fra avfall (EfW), som opererer som en del av Hitachi Zosen Corporation Group. HZI fungerer som en ingeniør-, innkjøps- og konstruksjonsentreprenør (EPC) og prosjektutvikler som leverer komplette nøkkelferdige anlegg og systemløsninger for termisk og biologisk EfW-utvinning. Løsningene er basert på effektiv og miljøvennlig teknologi, er grundig testet og kan tilpasses brukerens krav fleksibelt. HZI's Service Group kombinerer absolutt forpliktelse til forskning og utvikling med omfattende produksjons- og monteringsevner, og tar vare på anlegget ditt gjennom hele livssyklusen.

Selskapets kunder spenner fra erfarne avfallshåndteringsselskaper til fremvoksende partnere i nye markeder over hele verden. HZI's innovative og pålitelige avfalls- og røykgassbehandling samt gassoppgradering og kraft-til-gass-løsninger har vært en del av over 700 referanseprosjekter levert siden 1933.

Les mer om Hitachi Zosen Inova

Om Ash2Salt-teknologien

Når røykgass fra avfallsforbrenning skrubbes og filtreres, dannes og fanges flygeaske. Denne asken er klassifisert som et farlig avfall på grunn av høye nivåer av miljøgifter, men inneholder også flere ønskelige forbindelser, som kalium og natrium. I Ash2Salt-prosessen vaskes flygeaske og tre kommersielle salter ekstraheres fra vaskevæsken: natriumklorid, kaliumklorid og kalsiumklorid.

Askerester som gjenstår etter behandling med Ash2Salt er ikke lenger farlig avfall, da de fleste miljøgifter er separert. Derfor trenger ikke rester å bli plassert på deponier for farlig avfall, og det totale volumet som skal deponeres, reduseres.

Les mer om Ash2Salt-teknologien

Nøkkelord

Bilder

Fra venstre: Mikael Hedström (CEO Ragn-Sells Treatment & Detox AB), Anna Lundbom (Markedssjef EasyMining Sweden AB), Jan Svärd (CEO EasyMining Sweden AB), Lars Lindén (CEO Ragn-Sells Group, styremedlem EasyMining Sweden AB), Stefan Forsberg (Regional Sales Manager Scandinavia HZI), Fabio Dinale (VP Business Development and Executive Committee member HZI), Ulrik Améen (Ragn-Sells prosjektleder Ash2Salt-anlegg Högbytorp og Nils Lannefors (Project Development Manager HZI) Foto: EasyMining/Ragn-Sells
Fra venstre: Mikael Hedström (CEO Ragn-Sells Treatment & Detox AB), Anna Lundbom (Markedssjef EasyMining Sweden AB), Jan Svärd (CEO EasyMining Sweden AB), Lars Lindén (CEO Ragn-Sells Group, styremedlem EasyMining Sweden AB), Stefan Forsberg (Regional Sales Manager Scandinavia HZI), Fabio Dinale (VP Business Development and Executive Committee member HZI), Ulrik Améen (Ragn-Sells prosjektleder Ash2Salt-anlegg Högbytorp og Nils Lannefors (Project Development Manager HZI) Foto: EasyMining/Ragn-Sells
Last ned bilde
Fra venstre: Lars Lindén (CEO Ragn-Sells Group, styremedlem EasyMining Sweden AB), Jan Svärd (CEO EasyMining Sweden AB), Anna Lundbom (Markedssjef EasyMining Sweden AB), Fabio Dinale (VP Business Development and Executive Committee member HZI), Nils Lannefors, (Project Development Manager HZI) og Stefan Forsberg (Regional Sales Manager Scandinavia HZI) Foto: EasyMining/Ragn-Sells
Fra venstre: Lars Lindén (CEO Ragn-Sells Group, styremedlem EasyMining Sweden AB), Jan Svärd (CEO EasyMining Sweden AB), Anna Lundbom (Markedssjef EasyMining Sweden AB), Fabio Dinale (VP Business Development and Executive Committee member HZI), Nils Lannefors, (Project Development Manager HZI) og Stefan Forsberg (Regional Sales Manager Scandinavia HZI) Foto: EasyMining/Ragn-Sells
Last ned bilde
Vidar Svenning Olsen, administrerende direktør i Ragn-Sells AS (Foto: Ragn-Sells)
Vidar Svenning Olsen, administrerende direktør i Ragn-Sells AS (Foto: Ragn-Sells)
Last ned bilde

Om Ragn‐Sells AS

Ragn‐Sells AS
Solheimveien 101
1473 Lørenskog

22 800 800https://www.ragnsells.no

Familieeid gjenvinningsentreprenør

Ragn‐Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet.

I Norge sysselsetter vi cirka 400 personer på våre 24 avdelinger rundt om i landet. Ragn‐Sells AS er sertifisert på kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og samfunnsansvar.

Fokus på innovasjon og bærekraft

Vår viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar.

Følg pressemeldinger fra Ragn‐Sells AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Ragn‐Sells AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Ragn‐Sells AS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom