Eika Gruppen

Historisk sterkt kvartalsresultat i Eika Forsikring

Del

Tross COVID-19 med hjemmekontor og operative endringer, leverer Eika Forsikring meget sterke resultater i andre kvartal. – Dette er lagspill på høyeste nivå, sier adm.dir. Trond Bøe Svestad, og mener de gode resultatene bla. kan tilskrives selskapets og lokalbankene i Eika Alliansen sin raske omstillingsevne. Resultatene tegner til en annualisert bestandsvekst på 5%.

Adm. direktør Trond Bøe Svestad i Eika Forsikring
Adm. direktør Trond Bøe Svestad i Eika Forsikring

Korte svartider gir fornøyde kunder

Ved Koronautbruddet økte man kapasiteten på skadeavdelingen for å kunne opprettholde god kundeservice med korte svartider. Dette har medført at selskapet har evnet å levere rask skadebehandling til kunder, noe som utfra tilbakemeldinger har blitt svært godt tatt imot av forsikringskunder. Godt samarbeid med lokalbanker i Eika Alliansen medfører også at kundelojaliteten i selskapet er meget høy.

Gunstig skadesituasjon

Skadebildet så langt i år er preget av Covid-19 med høyere erstatningskostnader knyttet til reiseforsikring enn tidligere år. Dette har imidlertid ikke medført stort utslag på totale skadekostnader, siden lavere aktivitet i samfunnet ellers gir nedgang på andre områder. Antall store skader i perioden er som i foregående år lavt.

Konkurransedyktige produkter

Forbedret prissetting og risikoriktige tariffer tilpasset rådende konkurransesituasjon har bidratt positivt i kvartalsresultatet.

Resultater

  • COVID-19 har totalt sett medført en svak positiv resultateffekt. Kostnaden knyttet til avbestillinger av reiser er i underkant av 30 mill. kroner pr. utgangen av juni, men gunstig skadeutvikling innen øvrige bransjer kompenserer for dette.
  • Etter tilbakegang i første kvartal, er finansresultatet per 30.06 tilbake over forventning.
  • Combined Ratio har på tross av Koronasituasjonen hatt en positiv utvikling hittil i år.

Nøkkeltall

2. kvartal Hittil i år
2020 2019 2020 2019
Resultat før skatt (millioner kroner) 248 176 273 237
Finansresultater (millioner kroner) 90 12 45 44
Combined Ratio (prosent) 77,5 75,0 84,1 85,3

Mer detaljert informasjon er å finne i delårsrapport for Q2 på: https://eika.no/eika-alliansen/arsrapporter

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Adm. direktør Trond Bøe Svestad i Eika Forsikring
Adm. direktør Trond Bøe Svestad i Eika Forsikring
Last ned bilde
Adm. direktør Trond Bøe Svestad i Eika Forsikring
Adm. direktør Trond Bøe Svestad i Eika Forsikring
Last ned bilde

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika


Eika Forsikring leverer skade- og personforsikring til kunder innen privat-, landbruks- og næringslivsmarkedet. Salg av selskapets produkter skjer hovedsakelig gjennom bankene i Eika Alliansen og Sparebanken Møre. Produktene er også tilgjengelige via digitale kanaler. Eika Forsikring AS er datterselskap i Eika Gruppen AS og har sitt hovedkontor på Hamar.

Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkere lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 440 milliarder. www.eika.no

 

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Første kvartal 2021: godt resultat, tross kraftig økning i frostskader12.5.2021 19:17:55 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring sitt resultat i første kvartal viser god vekst i premieinntektene. På skadesiden har den kalde vinteren gitt en økning i vann- og frostrelaterte skader. Selskapet har god kostnadskontroll og leverer et resultat på 55 millioner for perioden. Bestandspremien per 31. mars 2021 utgjør 3.314 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 6,7 prosent fra foregående kvartal.

Meget sterkt resultat for Eika Forsikring i 20205.2.2021 12:22:53 CET | Pressemelding

Til tross for koronapandemi og ansatte på hjemmekontor leverer Eika Forsikring rekordresultat for 2020. Selskapet leverte et resultat i 2020 på 665 millioner kroner mot 609 millioner i 2019. I fjerde kvartal endte resultatet på 178 millioner kroner mot 228 millioner året før. Nedgangen i dette kvartalet er påvirket av ulykken på Gjerdrum. Selskapets combined ratio for 2020 endte på 79,8 prosentpoeng mot 79,4 prosent i 2019.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom