FagforbundetFagforbundet

Historisk seier – pensjon fra første krone i sykehusene

Del

LO-stat og YS har vunnet en knusende seier i Rikslønnsnemnda. De to arbeidstakerorganisasjonene fikk fullt gjennomslag, både for hovedkravet om pensjon fra første krone, og for et lønnsnivå på linje med det andre forbund i sykehussektoren har oppnådd for sine medlemmer.

Nestleder Sissel M. Skoghaug er strålende fornøyd med å ha  fått medhold i Rikslønnsnemnda på pensjon fra første krone i sykehusene
Nestleder Sissel M. Skoghaug er strålende fornøyd med å ha fått medhold i Rikslønnsnemnda på pensjon fra første krone i sykehusene

– Dette er veldig bra. Resultatet i nemnda er bedre enn vi hadde våget å tro på forhånd. Ikke minst at vi fikk rettet opp den store uretten det har vært at minst 4 000 ansatte med stillingsprosenter under 20 prosent ikke hadde pensjonsopptjening. Det får de nå. Mange er unge kvinner, og det vil bety mye for dem at de tjener opp pensjon for alt de jobber. For den enkelte betyr dette en bedre alderspensjon, men ikke minst også sikring ved uførhet og dødsfall, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Endelig kommer lønna

Skoghaug er glad for at medlemmene endelig vil få en ny tariffavtale og få etterbetalt lønnstillegg fra i sommer og fram til i dag. Mange vil huske at sykehusstreiken i vår endte med tvungen lønnsnemnd og behandling i Rikslønnsnemnda. Nemnda avsa sin kjennelse i dag og det betyr at tariffoppgjøret for 2019 for våre medlemmer i sykehusene nå er avsluttet.

Fikk likebehandling

– Vi fikk et oppgjør for våre medlemmer som er på samme nivå som Sykepleierforbundet fikk for sine medlemmer fra 1. august, sier Skoghaug.

Lik lønn, uansett fagforeningstilknytning

– Spekter tilbød LO-stat og YS lavere lønn enn de avtalte med Sykepleierforbundet. Det gikk ikke rikslønnsnemnda med på. I stedet sikret nemda en lik lønnsutvikling for ansatte i sykehusene uavhengig av hvilket forbund de er organisert i, sier Skoghaug.

Liten, men viktig detalj

–Vi er også veldig fornøyde med at Rikslønnsnemnda sa nei til at arbeidsgiverforeningen Spekter forsøkte å straffe våre medlemmer økonomisk for at de gikk ut i streik ved å flytte på virkningstidspunktet for lønnsoppgjøret. Heller ikke det fikk arbeidsgiversiden gjennomslag for, sier Sissel M. Skoghaug.

Kontakter

For nærmere informasjon: Nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug: 488 82 407

Bilder

Nestleder Sissel M. Skoghaug er strålende fornøyd med å ha  fått medhold i Rikslønnsnemnda på pensjon fra første krone i sykehusene
Nestleder Sissel M. Skoghaug er strålende fornøyd med å ha fått medhold i Rikslønnsnemnda på pensjon fra første krone i sykehusene
Last ned bilde

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte15.4.2020 16:22:42 CESTPressemelding

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Fagforbundet har over 390 000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjon i barnehagesektoren. Nord mener at hvis de ansatte gis tillit så vil de finne forsvarlige måter å utvide barnehagetilbudet på framover.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom