Eika Gruppen

Historisk resultat for Eika Gruppen i 2. kvartal 2019

Del

(Oslo 14. august 2019) Eika Gruppen oppnådde et resultat på 215 millioner kroner i andre kvartal 2019 mot 142 millioner kroner i fjor. Resultatet hittil i år er 294 millioner kroner mot 205 millioner kroner i fjor. Annualisert egenkapitalavkastning er 31,1 prosent (19,3).

Historisk resultat for Eika Gruppen i 2. kvartal 2019
Historisk resultat for Eika Gruppen i 2. kvartal 2019

Konsernet leverte 215 millioner kroner før skatt, som er tidenes beste kvartalsresultat. Gode skadetall og lave tapskostnader bidro til det gode kvartalsresultatet.

En historisk milepæl ble nådd da forsikringsvirksomheten passerte 3 milliarder kroner i bestandspremie. Veksten i bestandspremien var på 5,6 prosent siste 12 måneder.

Netto driftsinntekter var på 781 millioner kroner (763) i andre kvartal - en økning på 2,3 prosent. For første halvår var økningen i netto driftsinntekter på 5,6 prosent, fra 1,5 til 1,6 milliarder kroner. Den vesentligste delen av inntektsøkningen var relatert til netto premieinntekter som økte med 55 millioner kroner eller 9,8 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Provisjoner til distributører utgjorde i andre kvartal 163 millioner kroner (145), en økning på 12,6 prosent. Provisjonene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god lønnsomhetsutvikling i porteføljene. Samlede driftskostnader utgjorde 244 millioner kroner (232) i andre kvartal og så langt i år 472 millioner kroner (450). Økningen, som i hovedsak kommer fra økt aktivitet innen drift og utvikling IT og digitale løsninger, er i tråd med styrets forventninger for 2019.

Tross uro på børs fikk konsernet en positiv avkastning i andre kvartal. Netto gevinster fra verdipapirer så langt i år er på 32 millioner kroner mot 4 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. 

Les kvartalsrapporten på eika.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Historisk resultat for Eika Gruppen i 2. kvartal 2019
Historisk resultat for Eika Gruppen i 2. kvartal 2019
Last ned bilde
Nøkkeltall 2.kvartal 2019
Nøkkeltall 2.kvartal 2019
Last ned bilde
Eika
Eika
Last ned bilde

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Dette er Eika
Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkere lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 440 milliarder. www.eika.no

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

Organisasjonsendringer i Eika Gruppen7.2.2020 10:06:13 CETPressemelding

Gjennom varig godt samarbeid med alliansebankene i Eika Alliansen og eksterne samarbeidspartnere leverer Eika Gruppen rekordresultater i 2019, og øker sitt samlede verdibidrag til eierbankene. Bank og finans har gjennomgått flere, større endringer de senere årene. Eika Gruppen har løpende tilpasset seg for å sikre strategisk fleksibilitet og fortsatte gode vilkår for vekst og utvikling for alliansebankene og konsernet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom