ForskningsrådetForskningsrådetForskningsrådetForskningsrådet

Historisk løft for grønn forskning og innovasjon

Del

Summen av tiltakene vil bidra til at Norge justerer kursen og øker farten på vei mot nullutslippssamfunnet.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Siva applauderer regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling. Det er et historisk løft på målrettede satsinger for grønn omstilling og konkurransekraft som regjeringen foreslår i dag.

Tiltakspakken på 3,6 milliarder kroner skal bidra til en omstilling til en grønn økonomi gjennom å utvikle teknologi Norge trenger for å kutte utslipp i eksisterende industri og utløse vekstmuligheter i ny, grønn industri. Havvind, batteriteknologi, hydrogen, miljøvennlig skipsfart og sirkulær økonomi er teknologier som har et potensial til å sørge for verdiskaping og eksportinntekter i årene som kommer.

  • To milliarder kroner går til Enova. Pengene skal særlig gå til utvikling av ny teknologi i industrien.
  • Over tre år fordeles en milliard kroner til en grønn plattform i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. Bedrifter skal konkurrere om å utvikle nye, klimavennlige næringer og løsninger for store samfunnsutfordringer. Den grønne plattformen vil bygge på allerede etablerte ordninger hos Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Det gjør at ordningen kan tre raskt i kraft.

– Dette er et tydelig signal fra regjeringen om at omstillingen som var i gang for fullt i næringslivet da krisen traff, må fortsette med uforminsket styrke også etter koronakrisen. I godt samarbeid med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal vi sørge for at dette gir ekstra fart i omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Tiltakspakken og et styrket samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, offentlig sektor og næringsliv vil gi økt fart i grønn vekst og skape nye næringsmuligheter slik at Norge får flere økonomiske bein å stå på i framtiden, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. Koronakrisen viser at forskning og forskningsdrevet innovasjon er helt vesentlig for å forstå og løse akutte kriser.

Innovasjon Norges administrerende direktør Håkon Haugli fremhever at pakken vil sørge for at vi raskere får fart på den den økonomiske motoren her i Norge. Kunnskapen vi opparbeider oss vil bidra til at Norge og andre land kan løse store samfunnsutfordringer.
– Norge har flere fortrinn i krevende internasjonal konkurranse, og disse pakkene bidrar til at vi raskere kan sette ideer ut i livet – og få dem på markedet, sier Haugli.

– Nå satser Norge grønnere, smartere og mer nyskapende, og tar et stort steg i retning i regjeringens visjon i industrimeldingen. Samtidig bidrar dette til verdiskaping over hele landet, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva.

Tiltakspakken skal behandles i Stortinget.

Nøkkelord

Kontakter

Enova: Eiliv Flakne, Kommunikasjonssjef, eiliv.flakne@enova.no, telefon: +47 950 66 565

Innovasjon Norge: Kjetil Svorkmo Bergmann, spesialrådgiver kommunikasjon, kjber@innovasjonnorge.no, telefon +47 908 20 918

Forskningsrådet: Vivill Vinsrygg, pressekontakt, vv@forskningsradet.no, telefon +47 957 00 450

Siva: Preben Sandborg Røe, kommunikasjonsdirektør, preben.sandborg.roe@siva.no, telefon +47 901 25 773

Bilder

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom