Siva – selskapet for industrivekst

Historisk løft for grønn forskning og innovasjon

Del

Summen av tiltakene vil bidra til at Norge justerer kursen og øker farten på vei mot nullutslippssamfunnet.

Ingrid Riddervold Lorange, adm. direktør i Siva. Foto Berre
Ingrid Riddervold Lorange, adm. direktør i Siva. Foto Berre

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Siva applauderer regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling. Det er et historisk løft på målrettede satsinger for grønn omstilling og konkurransekraft som regjeringen foreslår i dag.

Tiltakspakken på 3,6 milliarder kroner skal bidra til en omstilling til en grønn økonomi gjennom å utvikle teknologi Norge trenger for å kutte utslipp i eksisterende industri og utløse vekstmuligheter i ny, grønn industri. Havvind, batteriteknologi, hydrogen, miljøvennlig skipsfart og sirkulær økonomi er teknologier som har et potensial til å sørge for verdiskaping og eksportinntekter i årene som kommer.

  • To milliarder kroner går til Enova. Pengene skal særlig gå til utvikling av ny teknologi i industrien.
  • Over tre år fordeles en milliard kroner til en grønn plattform i regi av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. Bedrifter skal konkurrere om å utvikle nye, klimavennlige næringer og løsninger for store samfunnsutfordringer. Den grønne plattformen vil bygge på allerede etablerte ordninger hos Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Det gjør at ordningen kan tre raskt i kraft.

– Dette er et tydelig signal fra regjeringen om at omstillingen som var i gang for fullt i næringslivet da krisen traff, må fortsette med uforminsket styrke også etter koronakrisen. I godt samarbeid med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal vi sørge for at dette gir ekstra fart i omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Tiltakspakken og et styrket samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, offentlig sektor og næringsliv vil gi økt fart i grønn vekst og skape nye næringsmuligheter slik at Norge får flere økonomiske bein å stå på i framtiden, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. Koronakrisen viser at forskning og forskningsdrevet innovasjon er helt vesentlig for å forstå og løse akutte kriser. Innovasjon Norges administrerende direktør Håkon Haugli fremhever at pakken vil sørge for at vi raskere får fart på den den økonomiske motoren her i Norge. Kunnskapen vi opparbeider oss vil bidra til at Norge og andre land kan løse store samfunnsutfordringer. – Norge har flere fortrinn i krevende internasjonal konkurranse, og disse pakkene bidrar til at vi raskere kan sette ideer ut i livet – og få dem på markedet, sier Haugli.

– Nå satser Norge grønnere, smartere og mer nyskapende, og tar et stort steg i retning i regjeringens visjon i industrimeldingen. Samtidig bidrar dette til verdiskaping over hele landet, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva.

Tiltakspakken skal behandles i Stortinget.

Kontaktpersoner:

Enova: Eiliv Flakne, Kommunikasjonssjef, eiliv.flakne@enova.no, telefon: +47 950 66 565

Innovasjon Norge: Kjetil Svorkmo Bergmann, spesialrådgiver kommunikasjon, kjber@innovasjonnorge.no, telefon +47 908 20 918

Forskningsrådet: Vivill Vinsrygg, pressekontakt, vv@forskningsradet.no, telefon +47 957 00 450

Siva: Preben Sandborg Røe, kommunikasjonsdirektør, preben.sandborg.roe@siva.no, telefon +47 901 25 773

Bilder

Ingrid Riddervold Lorange, adm. direktør i Siva. Foto Berre
Ingrid Riddervold Lorange, adm. direktør i Siva. Foto Berre
Last ned bilde

Om Siva – selskapet for industrivekst

Siva – selskapet for industrivekst
Siva – selskapet for industrivekst
Postboks 1253 Torgard
7462 Trondheim

http://www.siva.no

Siva tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv.

Vår virksomhet er tilstede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

Følg saker fra Siva – selskapet for industrivekst

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Siva – selskapet for industrivekst på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Siva – selskapet for industrivekst

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom