Eika Gruppen

Historisk godt kvartalsresultat for Eika Gruppen

Del

(Oslo 25. oktober 2018) Eika Gruppen oppnådde et resultat før skatt på 202 millioner kroner i tredje kvartal 2018 mot 189 millioner kroner i fjor. Resultatet hittil i år er på 406 millioner kroner mot tilsvarende 429 millioner kroner i 2017.

- Det er flere forhold som bidrar til et historisk godt kvartalsresultat for Eika Gruppen, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen i en kommentar. - Sterkt forsikringsresultat og salg av misligholdte lån bidrar til det historiske resultatet, videre viser vi sterk forbedring i underliggende drift gjennom kostnadsreduksjoner og økt salg gjennom lokalbakene i perioden. Selv om vi leverer gode finansielle resultater, er vårt hovedfokus å levere nye og forbedrede løsninger til bankene og deres kunder, understreker Toft Karlsen som er meget godt fornøyd med resultatet så langt i år.

Netto driftsinntekter utgjorde i kvartalet 739 millioner kroner (702), som er en økning på 10,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Hittil i år var netto driftsinntekter på 2,2 milliarder kroner (2,1), en økning på 5,9 prosent.

Samlede driftskostnader utgjorde i tredje kvartal 211 millioner kroner (228) og hittil i år 624 millioner kroner (671). Det er igangsatt kostnadsreduserende tiltak og i løpet av årets tre første kvartaler er det en innsparing på 7,0 prosent sammenlignet med fjoråret.

Resultatet for kvartalet tilsvarer en EK-avkastning på 27,2 prosent og 18,7 prosent hittil i år. Økt salg og porteføljevekst gir økte provisjoner til lokalbankene. Distributørprovisjoner utgjorde 155 millioner i tredje kvartal 2018 mot tilsvarende 136 millioner kroner i 2017 og 440 millioner kroner hittil i år mot tilsvarende 404 millioner kroner i 2017.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen
Eika Alliansen består av 69 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Lokalbankene skiller seg fra konkurrentene med nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er. Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Konsernet leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Alliansen har en million kunder, 3000 medarbeidere, 400 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på over 400 milliarder. www.eika.no

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

Organisasjonsendringer i Eika Gruppen7.2.2020 10:06:13 CETPressemelding

Gjennom varig godt samarbeid med alliansebankene i Eika Alliansen og eksterne samarbeidspartnere leverer Eika Gruppen rekordresultater i 2019, og øker sitt samlede verdibidrag til eierbankene. Bank og finans har gjennomgått flere, større endringer de senere årene. Eika Gruppen har løpende tilpasset seg for å sikre strategisk fleksibilitet og fortsatte gode vilkår for vekst og utvikling for alliansebankene og konsernet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom