Nei til atomvåpen

Historisk flertall i Stortinget

Del

I dag er det fremmet forslag i Stortinget om at Norge skal utrede muligheten for å signere FN-avtalen om forbud mot atomvåpen. Det ser ut til at det kan bli flertall for en utredning i en eller annen form.

Det vil sende et tydelig signal til parlamentarikere i likesinnede land:
- Det er på tide å forholde seg til hvilke konsekvenser denne forbudsavtalen vil få for ditt land.
- Hva må ditt land endre på for å kunne signere avtalen?
- Hva vil være konsekvensene av å ikke signere?

Nei til atomvåpen mener det vil være svært positivt om Stortinget tar et slikt første, viktig skritt for demokratisk styring av Norges atomvåpenpolitikk, i en situasjon der Regjeringen ikke lytter til de 80% av befolkningen som ønsker at Norge skal signere på FN-avtalen om forbud mot atomvåpen.

Det er naturlig at Norge, som baserer sitt forsvar på NATO, må ha en utredning for å kartlegge mulighetene for å knytte seg til avtalen. Fra før har Norge en politikk om at atomvåpen ikke skal utplasseres på norsk territorium i fredstid. Det er nå på tide å utvide dette til å gjelde i alle situasjoner, i fredstid, krisetid og krigstid. Videre må man ta stilling til om atomvåpen plassert andre steder i verden skal kunne brukes på Norges vegne.

Nei til atomvåpen har imidlertid liten tiltro til at Regjeringen vil benytte seg av et bredt utvalg av de beste ekspertene på dette feltet i en slik utredning, fordi store deler av ekspertmiljøene ikke støtter Regjeringens syn på virkningen av et forbud.

Nei til atomvåpen krever derfor at Stortinget også tar et selvstendig ansvar for å få fram kunnskap på dette feltet, og ikke bare lener seg tilbake og venter på en utredning fra Regjeringen.

Til fredsprisutdelingen i Oslo i desember vil det komme mange eksperter som har vært sentrale i det humanitære initiativet og i forbudsforhandlingene. Forsvars- og utenrikskomiteen bør benytte anledningen til å arrangere høringer om atomvåpen, slik at ekspertenes kunnskap kan bidra til de kommende debattene i Stortinget.

Det er på tide at alle norske politikere tar inn over seg det "folk flest" har skjønt for lenge siden: Atomvåpen er ubrukelige våpen. Den som bruker atomvåpen først, vil tape all legitimitet i en konflikt. Bruk av atomvåpen er heller ikke akseptabelt som hevn. Derfor virker avskrekking med atomvåpen dårlig mot de truslene vi står overfor i dag. Det å ha atomvåpen i høy beredskap, klar til å skytes ut på få minutter, skaper ikke sikkerhet. Det utgjør derimot en uakseptabel risiko for at atomvåpen kan bli brukt - i sinne, ved en misforståelse, ved tekniske uhell, ved sabotasje eller ved terrorisme.

Stine Rødmyr
Styreleder, Nei til atomvåpen
918 70 774

Nøkkelord

Kontakter

Stine Rødmyr
Styreleder, Nei til atomvåpen
918 70 774

Om Nei til atomvåpen

Nei til atomvåpen
Nei til atomvåpen
Fredshuset, Møllergata 12
0179 Oslo

918 70 774http://neitilatomvapen.no

Nei til Atomvåpen (NTA) arbeider for nedbygging av alle atomvåpen og for et forbud mot atomvåpen. NTA er også mot atomkraft.

NTA er en landsomfattende og partipolitisk uavhengig organisasjon, og samler alle som støtter organisasjonens formål. NTA tar initiativ til kampanjer rettet til den norske befolkningen, politikere, fagforeninger og andre organisasjoner. Det skjer ofte i samarbeid med andre. Vi arbeider for at Norge skal støtte forslag i FN og andre internasjonale organer om nedbygging og forbud mot atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal ta et standpunkt mot atomvåpen også i vår egen militærallianse.

Følg saker fra Nei til atomvåpen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nei til atomvåpen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nei til atomvåpen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom