Revisorforeningen

Historisk avtale om skattlegging av flernasjonale selskaper

Del

Det er nå vedtatt en internasjonal avtale om skattlegging av store flernasjonale selskaper. Avtalen sikrer at selskapene må betale minst 15 prosent skatt fra 2023, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Denne avtalen er godt nytt for tilliten til internasjonalt skattesamarbeid, og vil bidra til et mer rettferdig skattesystem og til å trygge arbeidsplasser og en god og bærekraftig utvikling, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Denne avtalen er godt nytt for tilliten til internasjonalt skattesamarbeid, og vil bidra til et mer rettferdig skattesystem og til å trygge arbeidsplasser og en god og bærekraftig utvikling, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

OECD/G20-forumet «Inclusive Framework» vedtok avtalen 8. oktober. 136 av 140 medlemsland sluttet seg til avtalen, som skal gjelde uavhengig av hvordan selskapene organiserer seg.

- Dette er et stort gjennombrudd. Vi har lenge hatt en situasjon hvor fravær av enighet landene imellom har gitt et svært usunt skattemessig «race to the bottom». Det har selskapene utnyttet til sin fordel. Nå ligger det an til at vi får mer effektiv og rettferdig beskatning av overskudd i flernasjonale selskaper, og det er veldig positivt, sier Kvalevåg.

Forslaget er basert på to hovedpilarer, hvorav den første innebærer at en del av overskuddet i særlig lønnsomme og store virksomheter blir skattlagt i det landet de har salgsinntekter, også der selskapene ikke fysisk er etablert i det aktuelle markedet.

Den andre pilaren etablerer et gulv for skattekonkurranse mellom land, ved å sikre at overskudd blir skattlagt med minst 15 prosent uansett hvordan selskapet innretter seg for å styre inntekten mellom ulike skattejurisdiksjoner.

- Det er fantastisk at vi nå har en bred internasjonal avtale om skattlegging. At også land som USA og Kina er om bord, gjør dette gjennombruddet robust og unikt. Det er godt nytt for tilliten til internasjonalt skattesamarbeid, og vil bidra til større rettferdighet og til å trygge arbeidsplasser og en god og bærekraftig utvikling, sier Kvalevåg.

- Det er en viss usikkerhet knyttet til godkjenning i USA, hvor mange av de store flernasjonale selskapene som vil bli omfattet av avtalen, hører hjemme. På den annen side er det positivt at alle EU-landene er med og at EU nå følger opp, avslutter Kvalevåg.

Kontakter

Bilder

Denne avtalen er godt nytt for tilliten til internasjonalt skattesamarbeid, og vil bidra til et mer rettferdig skattesystem og til å trygge arbeidsplasser og en god og bærekraftig utvikling, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Denne avtalen er godt nytt for tilliten til internasjonalt skattesamarbeid, og vil bidra til et mer rettferdig skattesystem og til å trygge arbeidsplasser og en god og bærekraftig utvikling, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Lenker

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er interesse- og kompetanseorganisasjonen for statsautoriserte revisorer i Norge. Foreningens 5000 medlemmer arbeider i ekstern revisjon og rådgivning, regnskapsføring, offentlig sektor og i næringslivet.

Foreningen bidrar aktivt i utviklingen av næringslivets finansielle rapportering og rapportering om bærekraft, og koordinerer revisjonsbransjens viktige rolle som pådriver i digitaliseringen av norsk næringsliv. I tillegg arbeider foreningen for å sikre gode vekst- og rammevilkår for bransjen og for næringslivet.

Revisorforeningen driver en omfattende kurs-, informasjons- og veiledningsvirksomhet og gjennomfører regelmessig kvalitetskontroll av medlemmene.

Følg pressemeldinger fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom