Eika Gruppen

Historiens beste resultat og lav kostnadsvekst for Eika Gruppen i 2017

Del

(Oslo 15. februar 2018) Eika Gruppens resultat i 4. kvartal 2017 var på 141 millioner før skatt mot 120 millioner i 2016. Resultatet for 2017 endte på 570 millioner kroner mot 509 millioner i 2016. Resultatet etter skatt på 448 millioner kroner (394) gir en egenkapitalavkastning på 20,7 prosent (19,1).

Eika Gruppen har en positiv utvikling og jeg er meget godt fornøyd med resultatet for 2017. Fokus på lønnsom og effektiv drift over tid og med solid kostnadsstyring, har gitt gode resultater. En balansert investeringsgrad og bedret leveransekraft i 2017 har gitt nye løsninger som har styrket bankenes inntjening og kundetilfredshet, sier Konsernsjef Hege Toft Karlsen.

Finansskatten som ble innført fra januar 2017 rammer lokalbankene hardt og i særlig grad mindre banker med høy grad av kompetente rådgivere som bidrar til vekst og utvikling av lokale arbeidsplasser. Samtidig blir kundeadferden mer digitalisert og nye reguleringer åpner for helt nye og andre konkurrenter. Dette stiller store krav til økt effektivisering og investeringer i kunde- og rådgiverløsninger for å sikre konkurransedyktige lokalbanker.

Lokalbankene i Eika Alliansen skaper ledende kundeopplevelser og er best på personlig service og rådgiving. De har fått over 100.000 nye kunder siden 2016 og lokalbankenes digitale konverteringer økte med mer enn 100 prosent til 102.000 i 2017. Dette viser tydelig at kundene ønsker en kompetent lokalbank som tilbyr personlig service og rådgivning - i samspill med en smart digital hverdagsbank.

Konsernet hadde i 2017 samlede driftskostnader på 882 millioner kroner (854) som er en økning på 28 millioner kroner. En vesentlig del av kostnadsøkningen kan forklares ved Finansskatten. Den gav virksomheten en ekstra belastning på 11 millioner kroner. Dette isolert representerer omlag 37 prosent av den samlede kostnadsøkningen på 3,3 prosent i 2017.

Elleve banker i Eika Alliansen har valgt å si opp sin avtale med Eika Gruppen. De elleve bankene utgjør 11,4 prosent av aksjonærmassen og har en oppsigelsestid på tre år løpende fra 31.12.2018.

 -  Vi opplever solid oppslutning fra flertallet av eierbankene til den strategiske retningen Eika Alliansen har valgt. Vi beklager at de 11 bankene har besluttet å gå til oppsigelse. Eika Gruppens eneste mål er å styrke lokalbankene. Kostnadene som lokalbankene betaler for tjenester fra Eika Gruppen har flatet ut siste år, mens distribusjonsprovisjonene har økt med 6,5 prosent. I 2016 og 2017 har lokalbankene i Eika levert solid vekst og bedre resultater enn sammenliknbare banker.

 Jeg er stolt av de gode resultatene vi skaper sammen i Eika Alliansen og sammen med lokalbankene skal vi fortsette arbeidet med å levere kostnadseffektive og konkurranse-dyktige løsninger til kundene slik at vi sikrer ledende lokalbanker også i fremtiden, avslutter konsernsjefen.

4. kvartal 2017

 • Kvartalsresultat før skatt på 141 millioner kroner (120)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt (ann.) 19,2 prosent (17,4)
 • Premievekst f.e.r på 4,7 prosent (2,3)
 • Kostnadsutvikling -20,7 prosent (13,7)
 • Combined ratio 79,4 prosent (82,2)

Året 2017 (foreløpig regnskap)

 • Resultat før skatt på 570 millioner kroner (509)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt 20,7 prosent (19,1)
 • Premievekst f.e.r på 4,5 prosent (3,4) siste 12 mndr
 • Kostnadsutvikling 3,3 prosent (10,3)
 • Combined ratio 81,0 prosent (84,0)
 • Provisjoner til distributører 542 millioner kroner (508)

Kontaktpersoner
Hege Toft Karlsen, Konsernsjef - mobil: 97 73 30 01, e-post: htk@eika.no 
Sigurd Ulven, Informasjonsdirektør - mobil: 90 72 18 98, e-post: su@eika.no
For 4. kvartals rapport og foreløpig årsresultat for 2017 – se www.eika.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen
Eika Alliansen består av 69 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er skiller lokalbankene fra konkurrentene. Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Konsernet leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Alliansen har en million kunder, 3000 medarbeidere, 250 kontorer og en samlet forvaltningskapital på over 400 milliarder. www.eika.no

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom