SINTEFSINTEF

HighEFFLab: Ny nasjonal forskningsinfrastruktur for norsk industri

Del

NTNU og SINTEF feiret i dag åpningen av HighEFFLab: en ny nasjonal forskningsinfrastruktur for energieffektive løsninger.

Forskningsinfrastrukturen blir tilgjengelig for aktører fra industri, forskning og akademia som er interessert i eksperimentell forskning på energieffektivitet.

- Slike fasiliteter er viktige for oss i industrien fordi nye teknologier og løsninger ikke kan tas i bruk før de er grundig testet og kvalifisert, sier Arne Ulrik Bindingsbø, forsker i energieffektivisering og CO2 reduksjonsteknologier hos Equinor (han er også styreleder for Forskningssenteret HighEFF).

- En annen fordel med HighEFFLab er at den vil bidra til kompetansebygging hos studenter og forskere som vil komme industrien til nytte, sier Bindingsbø.

HighEFFLab består av 6 laboratorier, med tilsammen 12 forsøksrigger og 8 analyseinstrumenter. Laboratoriene inneholder også verktøy for kalibrering og målinger i felt, samt datamaskiner og programvare for design, modellering og simulering av prosesser. Laboratoriene og riggene befinner seg hovedsakelig på NTNU Gløshaugen i Trondheim, unntatt den ene installasjonen som er på SINTEF Energy Lab på Blaklia (også i Trondheim).

- Fremgang i energieffektivitet vil føre til store besparelser for norsk industri, både i form av sparte penger og sparte klimagassutslipp, men det trengs forsøk i laboratorier for å verifisere resultatene og der kommer HighEFFLab til unnsetning, sier prosjektleder Camilla Claussen, som er forskningsleder hos SINTEF.

Laboratoriene er finansiert gjennom Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR), som ble etablert i 2009 for å støtte etablering eller oppgradering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet.

Nøkkelord

Bilder

Last ned bilde
Arne Ulrik Bindingsbø, forsker i energieffektivisering og CO2 reduksjonsteknologier hos Equinor.
Arne Ulrik Bindingsbø, forsker i energieffektivisering og CO2 reduksjonsteknologier hos Equinor.
Last ned bilde
Camilla Claussen, forskningsleder hos SINTEF og HighEFFLab prosjektleder.
Camilla Claussen, forskningsleder hos SINTEF og HighEFFLab prosjektleder.
Last ned bilde
Inge Gran, adm. dir. SINTEF Energi og Tor Grande, Prorektor for forskning og formidling, NTNU, åpner HighEFFLab.
Inge Gran, adm. dir. SINTEF Energi og Tor Grande, Prorektor for forskning og formidling, NTNU, åpner HighEFFLab.
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

Om FME HighEFF

HighEFF er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), og arbeider for at Norge får verdens grønneste industri. Senteret bidrar til at industrien får en mer energieffektiv produksjon, reduserte kostnader og større konkurransekraft. Senterets hovedmål er å utvikle teknologier som vil gjøre det mulig å redusere energibruk med 20–30 % og klimagassutslipp med 10 %. Arbeidet startet i 2016 og vil pågå til 2024.

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter, og utfører hvert år flere tusen oppdrag – for små og store kunder. Vi er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom