Norsk Friluftsliv

Her er reglene for sykling i naturen

Del

Flotte naturopplevelser, fart, adrenalin og mestringsfølelse: Det er mange grunner til å finne frem sykkelen i sommer. Men noen hensyn må du ta.

DEL STIEN: Sykling i terrenget er utfordrende og gøy. Husk at du som syklist må følge hensynsregelen. Foto: Magnus Nyløkken/Skiforeningen.
DEL STIEN: Sykling i terrenget er utfordrende og gøy. Husk at du som syklist må følge hensynsregelen. Foto: Magnus Nyløkken/Skiforeningen.

– Å sykle i skog og mark gir en kombinasjon av nærhet til naturen og muligheten til å nå spennende steder, som man kanskje ikke når like lett til fots. Det kan også gi mestringsfølelse i møtet med utfordrende forseringer, ikke minst frihetsfølelse og god mosjon.

Det forteller Mats Larsen, som er fagpolitisk rådgiver i Syklistenes Landsforening.

Takket være allemannsretten kan alle ferdes og oppholde seg i naturen. I utgangspunktet kan du sykle fritt på stier og veier i utmark. På høyfjellet kan du også sykle utenfor stier og veier. I verneområder, som nasjonalparker og naturreservater, er det ofte egne regler for sykkel. Der må du sjekke lokale verneforskrifter. Les mer på Miljødirektoratets sider.

Vis hensyn til mennesker og natur

Mats Larsen forteller at når du sykler i naturen er du omfattet av hensynsregelen som sier at du skal opptre hensynsfullt og varsomt. Det kan i praksis bety at du må senke farten når du møter gående, og at det enkelte steder kan være greit å hoppe av sykkelen i områder hvor du kan skade grunnen.

– Uansett hvor du sykler, om det er i byen eller i naturen, må du ta spesielt hensyn til gående. I utmark må du i tillegg tilpasse atferden til både underlag, turgåere, dyreliv og smale stier, sier Mats Larsen.

Del stien

På smale stier kan det oppstå konflikter i møter mellom turgåere og syklister. Siri Meland, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv oppfordrer til å vise hensyn til hverandre.

– Det er viktig å vise høflighet og generøsitet begge veier, men det er syklisten som kommer raskest og som har det største ansvaret. Sett ned farten i møte med turgåere, og vær forsiktig i situasjoner med små barn og hunder, de kan være veldig uforutsigbare i hvor de beveger seg.

Mats Larsen i Syklistenes Landsforening er enig i at det er viktig å vise omtanke for hverandre.

– Husk å vike for fotgjengere og holde tilnærmet gangfart ved passeringer på sti. Det er viktig å tilpasse adferd og fart slik at ingen oppfatter deg som en fare eller ulempe.

Selv om syklistene har det største ansvaret, har han også en oppfordring til turgåerne.

– Terrengsyklister har vel ofte blitt satt i bås, som følge av at enkelte ikke har tatt hensyn. Turgåere trenger i utgangspunktet ikke å ta andre hensyn overfor syklister, enn de gjør overfor andre de møter på tur. Men husk at det også er hyggelig for terrengsyklister å bli møtt med et smil.

El-sykkel

De siste årene har el-sykkel blitt stadig mer populært, og i 2017 ble det åpnet for å bruke el-sykkel i utmark. Likevel er det noen ekstra hensyn du bør ta som el-syklist.

– El-sykkel er et fantastisk fremkomstmiddel, men det er lurt å huske på at det er tyngre sykler. Om du skulle krasje, kan det ha større konsekvenser, sier Siri Meland.

I utgangspunktet kan el-sykkel brukes i utmark på linje med vanlig sykkel, men bruk av el-sykkel inngår ikke i allemannsretten. Derfor kan kommunene bestemme at el-sykkel ikke er lov i enkelte områder. Det kan også være at grunneier ikke har åpnet for bruk av el-sykkel. Ifølge Miljødirektoratet trenger du ikke innhente forhåndssamtykke fra grunneier, dersom ikke grunneier ved skilt eller på annen måte har gitt uttrykk for at el-sykkelbruk er uønsket. I verneområder vil det kunne være forskjell på reglene for bruk av sykler og el-sykler. Dette vil fremgå av verneforskriften for det enkelte området.

– Enkelte steder er det ikke lov med el-sykkel på sti, og det er opp til den enkelte å sjekke regelverket. I Oslomarka gjelder markaloven, og der ble det ikke åpnet for bruk av el-sykkel før i 2019. I verneområder kan man måtte ta spesielle hensyn. Ta kontakt med lokale myndigheter dersom du er i tvil, sier Siri Meland.

Stivettreglene

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) har utarbeidet en liste med nyttige stivettregler, for de som vil sykle i utmark:

  1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
  2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
  3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
  4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
  5. Ikke lag nye spor, dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
  6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
  7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
  8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
  9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
  10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

DEL STIEN: Sykling i terrenget er utfordrende og gøy. Husk at du som syklist må følge hensynsregelen. Foto: Magnus Nyløkken/Skiforeningen.
DEL STIEN: Sykling i terrenget er utfordrende og gøy. Husk at du som syklist må følge hensynsregelen. Foto: Magnus Nyløkken/Skiforeningen.
Last ned bilde
VIS HENSYN: Du har rett til å sykle på veier og stier, men vis hensyn til andre syklister og gående. Foto: Hilde Myhrvold/Skiforeningen.
VIS HENSYN: Du har rett til å sykle på veier og stier, men vis hensyn til andre syklister og gående. Foto: Hilde Myhrvold/Skiforeningen.
Last ned bilde
TERRENGSYKLING: Å sykle på sti gir fart, spenning, adrenalin og god trening. Det er lov å sykle på stier både i skogen og på fjellet. Foto: Synne Kvam/Norsk Friluftsliv.
TERRENGSYKLING: Å sykle på sti gir fart, spenning, adrenalin og god trening. Det er lov å sykle på stier både i skogen og på fjellet. Foto: Synne Kvam/Norsk Friluftsliv.
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom