Riksantikvaren

Henningsvær ett steg nærmere Kongens bord

Del

Kulturmiljøfredningen av Henningsvær ble fredag 25. mars sendt over til Klima- og miljødepartementet, som nå vil forberede fredningen for behandling hos Kongen i statsråd. – Dette betyr at vi er ett steg nærmere et vedtak, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Henningsvær sett fra luften. Foto: Trond Isaksen.
Henningsvær sett fra luften. Foto: Trond Isaksen.

- Vi har hatt en lang og god prosess med fredningen av Henningsvær, sier Geiran. – Vi har lært mye underveis, og ikke minst har vi hatt et godt samarbeid med lokalmiljøet. Jeg er imponert over engasjementet i medvirkningen fra Henningsværingene, og vil takke alle for å ha bidratt konstruktivt, slik at vi får et fredningsforslag som er tilpasset Henningsvær.

Henningsvær skal bevares som et av landets historisk viktigste fiskevær. Fredningen skal opprettholde og videreutvikle Henningsvær som et levende sted med boliger, fiske, handel og annen næringsvirksomhet, og skal gi muligheter for utvikling. Henningsvær er et av landets viktigste fiskevær, og det har hele tiden vært et premiss at fredningen skal gi rom for at dette skal fortsette i fremtiden også. 

 - Vi ser sporene av utviklingen i Henningsvær, sier Geiran, og det er lett å lese hvordan natur, teknologi og samfunn har formet fiskeværet gjennom tidene. Mangfoldet og variasjonen vi kan se i særegne Henningsvær er det verdt å ta vare på.  

Henningsvær er et godt eksempel på kystens utviklingshistorie. Stedet forteller om historien gjennom byggverk og strukturer fra fiskeriene, kystens infrastruktur og boliger og annen næring. Derfor skal fredningen bidra til å bevare Henningsvær som en kilde til kunnskap og opplevelse for dagens og fremtidens generasjoner, og som ressurs for samfunnsutviklingen. 

Etter at Vågan kommune høsten 2021 vedtok at kommunen ønsket fredningen, har fredningssaken vært på sentral høring hos statlige virksomheter og sentrale interesseorganisasjoner innen kulturmiljø, fiske, reiseliv og samfunn. Det kom inn i alt syv uttalelser i denne høringen. Merknadene medførte ingen endringer i fredningsforslaget.

Nå er det opp til først regjeringsapparatet og deretter kongen å beslutte om Henningsvær kulturmiljø skal fredes.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Henningsvær sett fra luften. Foto: Trond Isaksen.
Henningsvær sett fra luften. Foto: Trond Isaksen.
Last ned bilde

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom