Norsk Friluftsliv

Helseutgiftene har økt med 14,8 milliarder

Del

Helseutgiftene for 2018, som ble kunngjort av SSB i dag, er anslått til hele 360 milliarder, eller 67 770 pr innbygger. Dette er en økning på 14,8 milliarder fra året før. - Viser at regjeringen ikke har kontroll på helseutviklingen, mener Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

MÅ FOREBYGGE: Dagens nye helsetall viser at det trengs en massiv satsing på forebygging, mener Norsk Friluftsliv. Foto: Linn Elise Jakhelln
MÅ FOREBYGGE: Dagens nye helsetall viser at det trengs en massiv satsing på forebygging, mener Norsk Friluftsliv. Foto: Linn Elise Jakhelln

SSB la i dag ut sitt årlige helseregnskap med nøkkeltall for helseutgifter i Norge. Tallene viser også at kostnadsveksten etter 2013 er på 85,7 milliarder, eller 13 786 kroner pr innbygger.

- Dette er svært bekymringsfullt, og viser at regjeringen ikke har kontroll på helseutviklingen. Det må satses massivt på forebygging, mener Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Fra før vet vi at en vesentlig del av helseutgiftene skyldes livsstil, det vil si lidelser som i hovedsak kan unngås. Og kostnadene ved forebygging er dramatisk mye lavere enn kostnader ved reparasjon. I tillegg kommer gevinsten ved bedre livskvalitet og flere gode leveår for svært mange mennesker.

- Norsk Friluftsliv er svært engasjert i folkehelsespørsmål fordi friluftsliv er Norges største fritidsaktivitet og en viktig kilde til fysisk og psykisk helse, uttaler Heimdal.

- Årsakene til uhelse er sammensatte, og handler i stor grad om levekår, inntekt og utdanning. Men vi ser også at en mer aktive mennesker høster store helsegevinster, og blir mer motivert til å ta fatt i andre livsutfordringer. Tilrettelegging for lavterskel aktivitet i grønne omgivelser i nærmiljøet er svært effektivt og i denne sammenheng utrolig billig. Et bedre samarbeid mellom myndigheter og lokal frivillighet, for eksempel i form at et lokalt aktivitetsråd, bedre arealplanlegging og bedre tilrettelegging for å gå og sykle er blant tiltakene som kan kutte helseutgiftene betydelig, hevder Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.


Kilde: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/helsesat/aar

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

MÅ FOREBYGGE: Dagens nye helsetall viser at det trengs en massiv satsing på forebygging, mener Norsk Friluftsliv. Foto: Linn Elise Jakhelln
MÅ FOREBYGGE: Dagens nye helsetall viser at det trengs en massiv satsing på forebygging, mener Norsk Friluftsliv. Foto: Linn Elise Jakhelln
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom