Norsk Sykepleierforbund

Helsestasjon og skolehelsetjenesten ble ikke prioritert

Del

Under halvparten av bevilgningen på 180 millioner gikk til helsesøstre.

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund
Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

– Ordførere bør ha en flau smak i munnen, sier forbundsleder Eli Gunhild By

Under halvparten av Stortingets bevilgning på 180 millioner kroner, som skulle gå til å styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonene, har faktisk gått til å øke antallet helsesøsterårsverk, viser en undersøkelse Tidsskriftet Sykepleien har gjort.

– Det er for dårlig, og viser med all tydelighet at disse pengene skulle vært øremerket til helsesøstre, sier leder i Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By. 

By hadde på forhånd en forventning om at de 180 millioner kronene skulle resultere i minimum 325 nye helsesøsterstillinger.

– Det er svært skuffende at så mange kommuner lar pengene som er bevilget gå inn i det store sluket. Det må være et tankekors både for helseministeren og Stortinget at så mange rådmenn og kommunepolitikere ikke bryr seg om de signalene de har gitt i statsbudsjettet, sier By.

Helsedirektoratet har tidligere anslått at det mangler om lag 850 helsesøsterårsverk for å oppfylle normtallene.

I alt 212 av kommunene rapporterer at de ikke har vedtatt noen endring i budsjetterte helsesøsterårsverk. Ni av disse kommunene har planer om oppbemanning, men budsjettene er ikke ferdigbehandlet ennå. 23 melder at de har hatt en nedgang i budsjetterte helsesøsterårsverk, mens 121 kommuner opplyser at de har økt antallet helsesøsterårsverk fra 2013 til 2014.

– Ordførere og andre lokalpolitikere som ikke bruker pengene slik de er ment bør ha en flau smak i munnen. De viser at de ikke vil prioritere de minste av oss, og skoleungdommer som trenger hjelp og støtte til ulike problemer. Dette kan føre til langt større problemer som de kanskje vil slite med i mange år framover, sier By, som nå vil be om møter med både helseministeren og KS for å drøfte hva som må gjøres.

 I alt 356 av landets 428 kommuner har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført de to sist ukene i januar. Totalt har de 356 kommunene fått i overkant av 160 millioner kroner. Til sammen har det vært en økning på rundt 135 helsesøsterårsverk i disse kommunene. Det betyr at under halvparten av beløpet som er bevilget har gått til flere helsesøsterårsverk.

Sjekk din kommune her: http://www.sykepleien.no/Content/1429242/Helses%C3%B8ster%C3%A5rsverk%20i%20356%20kommuner.pdf

Fakta helsesøstre:
*Er autorisert sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier
*Jobber primært i helsestasjon for barn 0-6 år, skolehelsetjenesten 6-20 år og i helsestasjon for ungdom
*Tilbyr regelmessige helseundersøkelser og vaksinasjoner gjennom barnets oppvekst
*Veiledning og helseopplysning er sentrale oppgaver
*Gratis tilbud med tilnærmet 100 % oppslutning særlig de første leveårene

Kontaktperson: Arvid Libak, kommunikasjonssjef, Norsk Sykepleierforbund, tlf: 908 80 518

Bilder

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund
Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund
Last ned bilde

Om Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
0104 OSLO

02409http://www.sykepleierforbundet.no

Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har 106 000 medlemmer fordelt over hele landet.

Følg saker fra Norsk Sykepleierforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Sykepleierforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Sykepleierforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom