Forskningsrådet

Havvind kan bli Norges neste industrieventyr

Del

Klimatoppmøte: Verden trenger fornybar energi. Norge har de beste forutsetninger for å ta en internasjonalt ledende posisjon på havvind. Nylig har Forskningsrådet innvilget 25 millioner kroner til et prosjekt hvor norske og kinesiske forskere skal samarbeide.

I sin årlige rapport om energimarkedet, anslår det internasjonale energibyrået IEA at havvind kan bli den største kilden til elektrisitetsproduksjon i Europa i løpet av tjue år.

Petroleumsnæring med lyse utsikter

– Norge har en leverandørindustri som er verdensledende på offshoreteknologi og som har lang erfaring med arbeid på store havdyp. Det gir oss svært gode forutsetninger for å bli en stor aktør i det fremvoksende markedet for havvind. Men skal vi lykkes i den internasjonale konkurransen vil det kreve en offensiv satsing på teknologiutvikling gjennom forskning og innovasjon, sier Fridtjof Unander, områdedirektør for energi, hav og bærekraft i Norges forskningsråd.

Forskningsrådet har siden det første klimaforliket i 2008 investert over en halv milliard kroner i havvind. Disse midlene har utløst om lag 400 millioner kroner i finansiering fra næringslivet. Gjennom satsingen har Norge bygget et kompetansemiljø i verdensklasse. Norske aktører har også etablert en sterk posisjon i EU-forskning.

Nytt norsk-kinesisk forskningssamarbeid på havvindteknologi

Kina er internasjonalt ledende på vindkraft, og Norges forskningsråd har innvilget 25 millioner kroner til et prosjekt hvor norske og kinesiske forskere skal samarbeide.

– I prosjektet skal forskerne jobbe med å utvikle algoritmene som styrer store havvindparker. Om det lykkes, vil inntjeningen kunne øke med opp mot 2 %. Dette representerer betydelige forbedringer i fremtidens havvindsatsinger, sier Rune Volla, avdelingsdirektør for Energi i Norges forskningsråd. 

Den norske delen av prosjektet skal ledes av NORCE, og forskere fra NTNU, Sintef Energy og Universitetet i Bergen skal bidra i arbeidet. Equinor og Windsim AS er industrielle partnere.

Kan bli største energikilde i Europa innen 2040

Ifølge det internasjonale energibyrået IEA vil havvind kunne utgjøre 20 % av elektrisitetsproduksjonen i 2040 og bli den største elektrisitetskilden i Europa. IEA anslår at det frem mot 2040 vil bli investert 1000 milliarder dollar i havvindutbygginger.

– Vi ser allerede nå at denne utviklingen er i ferd med å åpne et stort globalt marked, og offshore vind er prioritert av FoU-strategien Energi 21. Forskningsrådets energisatsing rettes inn mot næringslivets behov for et systematisk utviklingsarbeid i samarbeid med forskningsmiljøene, sier Volla.

I en mulighetsstudie utført av Menon, er det beregnet et verdiskapingspotensial i havvind på 117 milliarder kroner og en potensiell sysselsettingseffekt på 128 400 årsverk i Norge over en periode på 30 år. Dette forutsetter at norske bedrifter, særlig innen maritime næringer, gjør en målrettet innsats for å komme inn på et globalt marked. En stor nasjonal satsing representerer store næringsmuligheter for leverandørindustrien til petroleumsnæringen.

Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind (Menon).

Bygger verdens største havvindpark

Hywind Tampen kan bli den største flytende havvindparken i verden når den starter opp i 2022. De elleve vindmøllene skal erstatte fossile energikilder i petroleumsproduksjonen i Nordsjøen og vil redusere Co2-utslipp fra olje- og gassproduksjonen med 200 000 tonn årlig. Dette tilsvarer utslipp fra 100 000 personbiler.

– Når forskere og næringslivet samarbeider, bygges kompetanse og kunnskap parallelt. Forskning har en viktig rolle i den videre utviklingen. Det er derfor viktig at bevilgningene til forskning øker i takt med investeringene, sier Unander.

5 milliarder kroner til forskning og utvikling

Forskningsrådet skal i desember tildele mer enn 5 milliarder kroner til forsknings- og utviklingsprosjekter. I den første tildelingen skal det investeres totalt 1,1 milliarder kroner til forskning og næringsutvikling som skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer. 

Nøkkelord

Bilder

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

78 norske fagmiljøer ønsker å forske på korona8.4.2020 07:00:00 CESTPressemelding

78 fagmiljøer leverte inn søknad til Forskningsrådets hasteutlysning på koronaviruset. Samtidig har Forskningsrådet og Utenriksdepartementet gjort omprioriteringer av midler for å øke beløpet i utlysningen, og Trond Mohn-stiftelse og Kreftforeningen bidrar også med midler. Totalt er det nå inntil 130 millioner kroner som lyses ut til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

Forskningstiltak for å hjelpe næringslivet under koronakrisen23.3.2020 14:01:06 CETPressemelding

Forskningsrådet har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir direkte støtte til FoU-prosjekter i næringslivet og indirekte støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. I tillegg støtter vi prosjekter i universiteter, høyskoler og institutter for å sikre at norsk næringsliv har tilgang på kunnskap, teknologi, infrastruktur og nettverk som skaper konkurransekraft for grønn og digital omstilling.

Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år20.3.2020 09:10:00 CETPressemelding

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai etter dialog med våre søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom