Oslo Havn KF

Havn på Ormsund - et viktig miljøtiltak

Del

For å nå de høye miljømålene som Oslo har satt seg, og få mer gods over på sjø, er vi avhengig av havnevirksomhet på Ormsund. Men det må også være på naboenes premisser, sier eiendomsdirektør i Oslo Havn, Åsa Nes.

Ormsund som skal utvikles til havn for at byen og næringslivet får varene de trenger. Men det må også være på naboenes premisser. Foto: Harald Valderhaug
Ormsund som skal utvikles til havn for at byen og næringslivet får varene de trenger. Men det må også være på naboenes premisser. Foto: Harald Valderhaug

På lag med naboene

Oslo havn ønsker å utvikle Ormsund med havnedrift tilpasset beliggenheten. Med naboer relativt tett på vil Oslo Havn ta spesielle hensyn når en fastsetter den fremtidige havnevirksomheten.

– Vi vurderer havneaktivitet som tar hensyn til beliggenheten med nære naboer. Det vil bli vurdert å etablere bygninger som kan virke som en buffer mellom havna og naboene. Vi vil også etablere landstrøm for skip til kai, og sørge for at så mye som mulig på havna er elektrifisert og automatisert, forteller Nes.  

Bynær havn gjør byen grønnere

Oslo Havn har høye miljøambisjoner. Havna skal bidra til å få ned vegtrafikken ved å overføre gods fra veg til sjø.

– Målet er 50 % mer gods på skip innen 2034, og på den måten å redusere de store utslippene fra trailere. Ett containerskip kan erstatte 400 semitrailere, noe som tilsvarer 10 km med kø. Så det er helt klart både lokale og globale miljøgevinster ved å ta i bruk sjøveien, sier Nes.    

Behov for havneareal

Sydhavna strekker seg i dag fra Kongshavn til Ormsund. Med byutviklingen av Grønlia, nord for Kongshavn, blir det stadig mindre plass til havnevirksomhet.

– Den betydelige reduksjonen av areal opp gjennom årene har gjort det nødvendig for oss å effektivisere havna, men arealeffektiviteten når også et metningspunkt. Det er en utfordring for Oslo Havn å nå de ambisiøse miljømålene på knappe arealer, og skal en vesentlig del av veksten i vareimport tas med sjøveien er det helt nødvendig å beholde Ormsund til havneformål, understreker Nes.  

Oppstart av reguleringsarbeid

Nå starter kommunen reguleringsarbeidet med å legge til rette for fortsatt havn på Ormsundkaia. For å sikre betekningstid fattet Oslo kommune 20. september 2018 et midlertidig forbud mot tiltak på Ormsund. Det midlertidige forbudet gjelder produksjonsvirksomhet, og ikke ordinær havnedrift. Som en konsekvens av vedtaket har Plan- og bygningsetaten startet omregulering.

Formålet med reguleringen er:

·        Tilrettelegging for fortsatt havn på Ormsundskaia.

·        Å gi rammer for fremtidig bruk av havnearealene innenfor planområdet, og å sikre at havnearealene brukes i tråd med tiltenkt arealformål.

·        Å ha kontroll på miljøpåvirkning for naboene og nærmiljøet, og at de ikke utsettes for uønsket støy, støv-, lukt- og lyspåvirkning fra virksomhet i havna.  

For mer informasjon om reguleringsplanen vennligst se Plan- og bygningsetatens nettsider.  

Nøkkelord

Kontakter

Kontakt: Åsa Nes, eiendomsdirektør Oslo Havn KF mob 913 40 870

Bilder

Ormsund som skal utvikles til havn for at byen og næringslivet får varene de trenger. Men det må også være på naboenes premisser. Foto: Harald Valderhaug
Ormsund som skal utvikles til havn for at byen og næringslivet får varene de trenger. Men det må også være på naboenes premisser. Foto: Harald Valderhaug
Last ned bilde

Om Oslo Havn KF

Oslo Havn KF
Oslo Havn KF
Akershusstranda 19
0103 Oslo

http://www.oslohavn.no

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.

Følg saker fra Oslo Havn KF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo Havn KF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Oslo Havn KF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom