GlobeNewswire by notified

Havila Shipping ASA: Regnskap for tredje kvartal 2022

Del

Sammendrag

Markedet for selskapets fartøy har i tredje kvartal vært bedre i alle segmenter enn tilsvarende periode i 2021. Inntekter og resultat påvirkes i betydelig grad av salg av fartøy.

Avtale med långivere inngått i 2020 avklarer selskapets forpliktelser overfor långiverne for perioden ut 2024.  Fem fartøy som har ligget i opplag, hvorav 3 AHTS og 2 PSV, er solgt.  Av disse ble 3 fartøy levert til ny eier i andre kvartal, ett fartøy er levert i tredje kvartal og ett fartøy er levert i oktober.  Ytterligere ett fartøy er avtalt solgt, og forventes levert til ny eier rundt kommende årsskifte.

Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 105,2 million i 3. kvartal 2022, mot NOK 53,7 million i 3. kvartal 2021.

Totale inntekter var NOK 217,4 million i 3. kvartal 2022, mot NOK 154,8 million i 3. kvartal 2021.

Rederiet hadde pr. 30.09.22 18 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere.

Flåteutnyttelsen i 3. kvartal 2022 var på 88 % eksklusive fartøy i opplag.

Resultat for 3. kvartal 2022

 • Totale inntekter var NOK 217,4 million, hvorav NOK 17,2 million er gevinst ved salg anleggsmidler (NOK 154,8 million).
 • Totale driftskostnader var på NOK 112,2 million (NOK 101,1 million).
 • Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 105,2 million (NOK 53,7 million).
 • Avskrivninger var NOK 42,9 million (NOK 52,6 million).
 • Nedskrivning av varige driftsmidler var NOK 0 million (NOK 25,5 million).
 • Netto finansposter var NOK - 103,8 million (NOK - 34,6 million), hvorav urealisert agio tap var NOK 64,9 million (urealisert agio tap NOK 20,1 million), og verdijustering lån var NOK - 38,1 million (NOK - 15,8 million).
 • Resultat før skatt var NOK - 48,6 million (NOK - 59,5 million).

Resultat hittil i 2022

 • Totale inntekter var NOK 652,6 million (NOK 400,6 million).
 • Totale driftskostnader var på NOK 305,5 million hvorav NOK - 20,8 million er refusjon av kostnader fra bankene for opplagsfartøyene. Denne refusjonen fordeler seg med NOK 7,1 million på mannskapskostnader, NOK 9,0 million på driftskostnader skip og NOK 4,7 million på andre driftskostnader. (NOK 276,9 million hvorav NOK - 24,5 million er endring i tap på fordring). Ordinære driftskostnader utgjør NOK 326,3 million (NOK 301,3 million).
 • Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 347,0 million (NOK 123,7 million).
 • Avskrivninger var NOK 146,0 million (NOK 155,3 million).
 • Nedskrivning av varige driftsmidler var NOK 0 million (NOK 25,5 million).
 • Netto finansposter var NOK - 222,1 million (NOK - 113,2 million), hvorav urealisert agio tap var NOK 149,2 million (urealisert agio tap NOK 17,8 million) og verdijustering lån NOK - 67,8 million (NOK - 88,7 million).
 • Resultat før skatt ble NOK - 31,2 million (NOK - 171,0 million).

Balanse og likviditet pr. 30.09.22

Sum omløpsmidler var NOK 695,3 million pr. 30.09.22, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 215,7 million (herav NOK 74,7 million bundne midler knyttet til skattetrekksmidler, rente og avdragsbetalinger og depositum i forbindelse med salg av fartøy). Pr. 30.09.21 var sum omløpsmidler NOK 288,8 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 83,8 million (hvorav NOK 3,9 million bundne midler knyttet til skattetrekksmidler og rente og avdragsbetalinger).

Netto kontantstrøm fra drift var pr. 30.09.22 NOK 200,3 million (NOK 77,3 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK 3,4 million (NOK - 26,4 million). Betaling av avdrag lån og leieforpliktelser utgjorde nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK - 92,9 million (NOK - 73,4 million).

Bokført verdi på flåten er NOK 999 million pr. 30.09.22. Selskapet gjennomførte i 2021 nye nedskrivningsvurderinger 31.12.19 og 30.06.20 etter pålegg fra Finanstilsynet. Virkningene av endringene framgår av note 7.

Balanseført verdi av langsiktig lånegjeld var pr. 30.09.22 NOK 1 452,6 million, av dette var rentebærende gjeld NOK 1 359,3 million og ikke rentebærende gjeld NOK 93,3 million. Nominell verdi av rentebærende gjeld var pr. 30.09.22 NOK 1 994,3 million, og nominell verdi av ikke rentebærende gjeld var NOK 1 664,7 million. Av nominell rente-bærende gjeld er 21,5 % USD lån, mens resterende lån er i NOK. Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld, bortsett fra kjente avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Flåte

Havila Shipping ASA driver i dag 17 fartøy,

 • 11 PSV 
  • Fire eiet eksternt
  • En eiet 50% og ikke konsolidert
 • 2 AHTS
 • 3 Subsea (en utleid på bareboat kontrakt)
 • 1 RRV (Innleid)

Ansatte

Havila Shipping ASA hadde pr. 30.09.22 399 ansatte på selskapets fartøy og 15 ansatte i administrasjonen.

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Ress Life Investments A/S publishes annual report7.12.2022 18:09:31 CET | Press release

Ress Life Investments A/S Corporate Announcement no. 44/2022 Annual Report 2021/22 http://www.resslifeinvestments.com/ CorporateAnnouncementno.44/2022:AnnualReport1October2021–30 September2022 Copenhagen, 7 December 2022 The Board of Directors and Management have today discussed and approved the Annual Report of Ress Life Investments A/S for the period 1 October 2021 – 30 September 2022. Key results and highlights: Ress Life Investments A/S realised a net profit before and after tax of USD 34,895,871 for the period 1 October 2021 – 30 September 2022. Net profit for the period corresponds to a net return on equity of 10.5% and an increase in net asset value of USD 229 per share. The increase in profit mainly relates to pay-outs of policies offset by administrative expenses and staff costs. The fair value of the Group’s investment assets increased from USD 255,262,257 at 30 September 2021 to USD 303,228,365 at 30 September 2022. The Group’s investments in treasury bills increased from US

PRESS RELEASE NACON: Ishtar Games, NACON’s indie label, announces new publishing line-up:7.12.2022 18:00:00 CET | Press release

Ishtar Games, NACON’s indie label, announces new publishing line-up After 17 years of developing games, Ishtar Games now also provides dedicated and passionate publishing support to its first group of studio partners. Lille, France, December 7th, 2022 — NACON is pleased to announce that its studio and indie-publishing label, Ishtar Games, developer behind Dead in Vinland, The Last Spell, reveals today the first games they will publish: Worlds of Aria (Ludogram Games), Spirited Thief (Koi Snowman Games), and their own developed game Lakeburg Legacies, all releasing in 2023. Take a look at the first line-up reveal trailer: https://youtu.be/7OpVbH7Rq-o "We are super excited to initiate our indie publishing label’s journey with Koi Snowman and Ludogram," Ishtar Games CEO and Creative Director Matthieu Richez said. "They have brought to us not only excellent games, but also great human beings to work with. I am convinced that this collaboration will bear fruit for all parties involved, whic

Ilkka Oyj – Acquisition of own shares on 7 December 20227.12.2022 18:00:00 CET | Press release

ILKKA OYJ, STOCK EXCHANGE RELEASE, 7 December 2022 at 19:00 EET IlkkaOyj – Acquisition of own shares on 7 December 2022 At Nasdaq Helsinki Ltd: Date7 December 2022Exchange transactionBuyShare trading codeILKKA2Amount, shares 1,350Average price/share, EUR3.6969Total cost, EUR4,990.82 The company holds a total of 2,917 of its own shares (ILKKA2) including the shares acquired on 7 December 2022. Detailed information concerning the acquisition is attached to this stock exchange release. On behalf of Ilkka Oyj DANSKE BANK A/S, FINLAND BRANCH Jonathan Nyberg Antti Väliaho Additional information Olli Pirhonen, CEO, Ilkka Oyj, tel. +358 40 766 5418 www.ilkka.com Attachment Ilkka buyback 7.12.2022

Rovio Entertainment Corporation: Repurchase of own shares on 7 December 20227.12.2022 17:45:00 CET | Press release

Rovio Entertainment Oyj STOCK EXCHANGE RELEASE 7.12.2022 at 18.45 EETRovio Entertainment Corporation - Repurchase of own shares on 7.12.2022Rovio Entertainment CorporationIn the Nasdaq HelsinkiDate7.12.2022Exchange transactionBUYShare trading codeROVIOAmount, shares32063Average price/share, EUR6,023788Total cost, EUR193140,71Rovio now holds a total of 6 548 427 shares including the shares repurchased on 7.12.2022On behalf of Rovio Entertainment CorporationOP Corporate Bank PLC Further information: Timo Rahkonen, VP Investor Relations & Corporate Strategy +358 40 730 3442 RovioIR@rovio.com Distribution: Nasdaq Helsinki Ltd Key media www.rovio.com About Rovio: Rovio Entertainment Corporation is a global mobile-first games company that creates, develops and publishes mobile games, which have been downloaded over 5 billion times. Rovio is best known for the global Angry Birds brand, which started as a popular mobile game in 2009, and has since evolved from games to various entertainment, a

Park Street A/S – New share buyback program7.12.2022 17:34:07 CET | Press release

Park Street A/S – New share buyback program Transactions during 01 December 2022 – 07 December 2022 On 14th September 2022, Park Street A/S announced a share buy-back programme, as described in Company Announcement dated 14-09-2022. The programme is carried out in compliance with the provisions of Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse (the Market Abuse Regulation – MAR) and delegated legislation under MAR; except for the limitation of implementing the authorized buy-back of the Company’s shares within the 25% daily trading volume, due to the low levels of market liquidity in the Company’s shares. According to the programme, Park Street A/S will repurchase Class A and Class B shares for up to DKK 50 million. The programme is taking place during the period from 06 September 2022 – 30 December 2022. The following transactions were made under the share buy-back programme during 01 December 2022 – 07 December 2022: Number of shares boughtAverag