GlobeNewswire by notified

Havila Shipping ASA: Regnskap for fjerde kvartal 2022 / Foreløpig årsregnskap for 2022

Del

Sammendrag
Markedet for selskapets fartøy har i fjerde kvartal vært varierende. Selskapet har i begrenset grad vært eksponert i spotmarkedet. Inntekter og resultat påvirkes i betydelig grad av salg av fartøy, og reversert nedskrivning av fartøy. Reversert nedskrivning følger av økte inntektsanslag og gir også økt gjeldsverdi.

Avtale med långivere inngått i 2020 avklarer selskapets forpliktelser overfor långiverne for perioden ut 2024.  Fem fartøy som har ligget i opplag, hvorav 3 AHTS og 2 PSV, er solgt.  Av disse ble 3 fartøy levert til ny eier i andre kvartal, ett fartøy er levert i tredje kvartal og ett fartøy er levert i fjerde kvartal. 

Ytterligere ett fartøy er avtalt solgt, og ble levert til ny eier i januar 2023. Fartøyet er pr. 31.12.2022 klassifisert som eiendeler holdt for salg. Etter maksimal reversering av historiske nedskrivninger, er bokført beløp lavere enn salgsvederlaget. Gjelden oppføres til virkelig verdi som er tilnærmet lik salgsvederlaget. Som følge av at gjelden tilknyttet dette fartøyet verdsettes til virkelig verdi per 31.12.2022, mens bokført verdi av fartøyet begrenses til opprinnelig avskrivningsplan, får konsernet negativ egenkapital ved utgangen av 2022. Konsernets egenkapital ble positiv igjen ved bokføring av en betydelig regnskapsmessig gevinst ved levering av fartøyet i januar 2023.

Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 50,4 million i 4. kvartal 2022, mot NOK 36,4 million i 4. kvartal 2021.

 • Totale inntekter var NOK 171,9 million i 4. kvartal 2022, mot NOK 144,9 million i 4. kvartal 2021.
 • Rederiet hadde pr. 31.12.22 17 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere.
 • Flåteutnyttelsen i 4. kvartal 2022 var på 89 %.

Resultat for 4. kvartal 2022

 • Totale inntekter var NOK 171,9 million, hvorav NOK 22,1 million er gevinst ved salg anleggsmidler (NOK 144,9 million).
 • Totale driftskostnader var på NOK 121,5 million (NOK 108,5 million).
 • Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 50,4 million (NOK 36,4 million).
 • Avskrivninger var NOK 37,7 million (NOK 48,3 million).
 • Reversering av nedskrivning av varige driftsmidler var NOK 226,0 million (NOK 260,8 million).
 • Netto finansposter var NOK - 323,0 million (NOK - 11,5 million), hvorav  urealisert agio gevinst var NOK 72,6 million (urealisert agio tap NOK 3,7 million), og verdijustering lån var NOK - 388,7 million (NOK - 13,4 million).
 • Resultat før skatt var NOK - 80,5 million (NOK 65,7 million).

Resultat 2022

 • Totale inntekter var NOK 824,4 million (NOK 545,5 million).
 • Totale driftskostnader var på NOK 427,0 million hvorav NOK - 21,2 million er refusjon av kostnader fra bankene for opplagsfartøyene. Denne refusjonen fordeler seg med NOK 7,1 million på mannskapskostnader, NOK 9,1 million på driftskostnader skip og NOK 5,0 million på andre driftskostnader. (NOK 395,7 million hvorav NOK - 24,5 million er endring i tap på fordring). Ordinære driftskostnader utgjør NOK 448,3 million (NOK 409,8 million).
 • Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 397,4 million (NOK 160,1 million).
 • Avskrivninger var NOK 183,7 million (NOK 203,6 million).
 • Reversering av nedskrivning av varige driftsmidler var NOK 226,0 million (NOK 235,3 million).
 • Netto finansposter var NOK - 545,1 million (NOK - 124,7 million), hvorav urealisert agio tap var NOK 76,6 million (urealisert agio tap NOK 21,5 million) og verdijustering lån NOK - 456,5 million (NOK - 102,1 million).
 • Resultat før skatt ble NOK - 111,8 million (NOK 65,8 million).

Balanse og likviditet pr. 31.12.22
Sum omløpsmidler var NOK 698,3 million pr. 31.12.22, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 147,4 million (herav NOK 70,8 million bundne midler knyttet til skattetrekksmidler, rente og avdragsbetalinger og depositum i forbindelse med salg av fartøy). Pr. 31.12.21 var sum omløpsmidler NOK 245,2 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 100,9 million (hvorav NOK 5,4 million bundne skattetrekksmidler).

Netto kontantstrøm fra drift var pr. 31.12.22 NOK 229,7 million (NOK 126,5 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK - 35,2 million (NOK - 34,2 million). Betaling av avdrag lån og leieforpliktelser utgjorde nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK - 144,9 million (NOK - 98,2 million).

Bokført verdi på flåten er NOK 1 140 million pr. 31.12.22.
Balanseført verdi av langsiktig lånegjeld var pr. 31.12.22 NOK 1 677,7 million, av dette var rentebærende gjeld NOK 1 578,6 million og ikke rentebærende gjeld NOK 99,1 million. Nominell verdi av rentebærende gjeld var pr. 31.12.22 NOK 1 781,0 million, og nominell verdi av ikke rentebærende gjeld var NOK 1 657,1 million. Av nominell rente-bærende gjeld er 29,5 % USD lån, mens resterende lån er i NOK. Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld, bortsett fra kjente avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Flåte
Havila Shipping ASA driver idag 17 fartøy,

11 PSV 
- Fire eiet eksternt
- En eiet 50% og ikke konsolidert
2 AHTS
3 Subsea
- En eiet eksternt
- En utleid på bareboat kontrakt
1 RRV (Innleid)

Ansatte
Havila Shipping ASA hadde pr. 31.12.22 382 ansatte på selskapets fartøy og 15 ansatte i administrasjonen.

Kontakter:
Administrerende direktør Njål Sævik +47 909 35 722
Finansdirektør Arne Johan Dale +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

AIM ImmunoTech to Report Full Year 2022 Financial Results on March 31, 2023 and Host Inaugural Quarterly Conference Call and Webcast27.3.2023 15:05:00 CEST | Press release

OCALA, Fla., March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc. (NYSE American: AIM) (“AIM” or the “Company”), an immuno-pharma company focused on the research and development of therapeutics to treat multiple types of cancers, immune disorders, and viral diseases — including COVID-19, the disease caused by the SARS-CoV-2 virus — today announced that it will report its financial results for the full year December 31, 2022 after market close on Friday, March 31, 2023. AIM ImmunoTech management will host its inaugural quarterly conference call and live audio webcast to discuss the operational and financial results on Monday, April 3rd at 8:30 AM ET. The call will be hosted by members of AIM’s leadership team, Thomas K. Equels, Chief Executive Officer and Christopher McAleer, PhD, Scientific Officer. Interested participants and investors may access the conference call by dialing (877) 407-9219 (domestic) or (201) 689-8852 (international) and referencing the AIM ImmunoTech Conference C

Transactions in connection with share buy-back program27.3.2023 15:00:41 CEST | Press release

Company Announcement COPENHAGEN, Denmark; March 27, 2023 –Genmab A/S (Nasdaq: GMAB). On February 22, 2023, Genmab announced the initiation of a share buy-back program to honor our commitments under our Restricted Stock Units program. The share buy-back program is expected to be completed no later than March 31, 2023, and comprises up to 220,000 shares. The following transactions were executed under the program from March 20, 2023, to March 24, 2023: No. of sharesAverage price (DKK)Total value (DKK)Accumulated through last announcement167,000427,631,620March 20, 20236,0002,504.2415,025,440March 21, 20235,000 2,541.7712,708,850March 22,20235,0002,541.4412,707,200March 23, 20237,0002,529.9917,709,930March 24, 20237,0002,564.9117,954,370Total30,00076,105,790Accumulated under the program197,000503,737,410 Details of each transaction are included as an appendix to this announcement. Following these transactions, Genmab holds 740,416 shares as treasury shares, corresponding to 1.12% of the to

Philips Virtual Care Management offers a comprehensive approach to telehealth for patients, providers and payers27.3.2023 15:00:00 CEST | Press release

March 27, 2023 New solution demonstrates proven results in improving patient engagement, health outcomes, and lowering cost of care while enabling workflow efficiencies Amsterdam, the Netherlands –Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), a global leader in health technology, today announced the debut of Philips Virtual Care Management, a comprehensive portfolio of flexible solutions and services to help health systems, providers, payers and employer groups more meaningfully motivate and deeply connect with patients from virtually anywhere. Philips Virtual Care Management can help reduce pressure on hospital staff by decreasing emergency department visits, as well as reducing the cost of care through better management of chronic disease [1][2]. Every year, chronic condition management represents 90% of healthcare expenditures in the USA [3]. Philips Virtual Care Management’s condition-specific protocols now include diabetes, hypertension, heart disease, chronic kidney disease, chronic obst

Changes to the Yara Group Executive Board27.3.2023 15:00:00 CEST | Press release

Oslo, 27 March 2023: Pål Hestad, EVP Global Plants & Operational Excellence, has asked to step down from his current position for personal reasons, and will take on a different role in Yara. “Pål has safely led the Global Plants & Operational Excellence organization through an extraordinary period dominated by a pandemic and war which resulted in a demanding situation for a global operation like ours. Pål has now asked to step down and will continue to work for Yara in a different role. I would like to thank him for his contribution to the Group Executive Board over the past close to three years,” says Svein Tore Holsether, President & CEO. Pål will continue in the role until his replacement has been found. Contact Maria Gabrielsen, Investor Relations Mobile phone: +47 92090093 Email: maria.gabrielsen@yara.com Tonje Næss, Media Relations Mobile phone: +47 40844647 Email: tonje.nass@yara.com About Yara Yara grows knowledge to responsibly feed the world and protect the planet. Supporting

Innovative Producer, Filmmaker and Author Mick Ebeling to Join Duck Creek’s Formation ’23 as Keynote Speaker27.3.2023 14:30:00 CEST | Press release

Ebeling will discuss pushing the bar and making the inconceivable, the unbelievable and the impossible, not impossible Boston, March 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, the intelligent solutions provider defining the future of property and casualty (P&C) and general insurance, welcomes Mick Ebeling as its Formation ’23 keynote speaker. Formation, Duck Creek’s annual user conference, attracts the world’s leading insurance industry and technology minds and takes place in Orlando, FL, May 8-10, 2023. Ebeling is the founder and CEO of Not Impossible, a critically acclaimed, award-winning social lab and production company that taps into the power of technology and story to change the world. Formation '23 will empower the P&C and general insurance community with the insights, technology, and inspiration to build better human experiences. As the industry comes together to collaborate and reimage the future of P&C technology, the conference’s theme, “building together,” is me