Nærings- og fiskeridepartementet

Havbrukskommunene får 1 milliard kroner

Del

I høst utbetales 1 milliard kroner til 140 laksekommuner.

- Havbruksnæringen har stor betydning for norsk verdiskaping, og det er viktig at de som høster av våre felles ressurser legger igjen et lokalt vederlag som gir lokale ringvirkninger. Vi ønsker at mer av pengene fra salg av ny kapasitet går til kommunene. Vi vil gå gjennom fordelingen av midlene til Havbruksfondet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Om havbruksfondet

Inntekter til kommunene fra oppdrettsnæringen fordeles gjennom et havbruksfond. Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen.

Innbetaling til Havbruksfondet kommer fra salg av ny produksjonskapasitet i havbrukssnæringen.

Fakta om årets utbetaling

  • Årets utbetaling fordeler 1 milliard kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.
  • Utbetalingen fordeler seg mellom i alt 140 kommuner og sju fylkeskommuner.
  • Midlene som utbetales i år stammer fra inntekter fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2020. Stortinget besluttet at at kommunene skulle få en fast sum til fordeling i fjor og i år. I fjor ble det utbetalt 2,25 milliarder kroner.
  • Fra 2022 har Stortinget besluttet at kommunene vil få 40 prosent av salgsinntektene fra ny kapasitet, fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg skal kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift som vil ligge på rundt 500 millioner kroner årlig.
  • En betydelig andel (220 mill. kroner) går i år til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.

Utbetalinger fra Havbruksfondet 2021

På nettsidene til Fiskeridirektoratet kan du se hvor mye din kommunene vil få.

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom