Avinor

Haugesund lufthavn får ny driver 12. mai

Del

12. mai 2019 overlater Avinor driften av Haugesund lufthavn til den lokale aktøren Lufthavndrift AS.

12. mai 2019 overlater Avinor driften av Haugesund lufthavn til den lokale aktøren Lufthavndrift AS. Dette er resultatet av en konkurranse om tjenestekonsesjon, med etterfølgende forhandlinger mellom partene.

Avinor eier fortsatt lufthavneiendommen og leier den ut til det lokale selskapet.

-Prosessen og dialogen med Lufthavndrift har vært ryddig, og det er med et visst vemod vi nå ønsker lykke til med den videre driften, sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor.

Samtlige ansatte blir overført til ny virksomhet. Lufthavnsjef Tore Lillenes har fra oktober 2018 arbeidet for ny driver, og vil fortsatt lede lufthavna for sin nye arbeidsgiver.

Mer om bakgrunn for overtakelsen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lokale-krefter-driver-haugesund-lufthavn-videre-fra-2019/id2605191/

Kontakter

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.