Motvind Norge

Hastverk er lastverk - OED og ASKO

Del

Motvind Norge og lokale parter har i dag bedt Olje- og energidepartementet om å følge vanlige prosedyrer for saksbehandling. OED har gitt Lillesand kommune 10 dager til å mene noe om statlig arealplan for Lillesand vindkraftverk. Kommunen har avslått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til atkomstveg til vindkraftverket og stanset anleggsarbeidet. Lokalbefolkningen ønsker ikke dette vindkraftverket. Nå har lokale parter, Motvind og andre organisasjoner bedt OED om å sende saka til uttalelse til alle parter.

Visualisering av Lillesand vindkraftverk, fra Sørlandsleia. Foto: Motvind Norge
Visualisering av Lillesand vindkraftverk, fra Sørlandsleia. Foto: Motvind Norge

Tilfellet Lillesand vindkraftverk handler om privatøkonomiske interesser, ikke om nasjonale eller regionale interesser. Om forvaltninga følger loven, vil det derfor være umulig å argumentere for statlig arealplan.

Vindkraftprosjektet har store mulige materielle og juridiske konsekvenser for eiendommer, næringsvirksomhet, boliger, folkehelse, nærnatur, trivsel og livskvalitet. Motvind ber derfor OED om å sende anmodningen til berørte parter for gjennomgang og uttalelse, med svarfrist minimum 4 uker fra mottak.

OED har sendt anmodning om statlig arealplan til Lillesand kommune for uttale med 10 dagers uttalefrist. Anmodningen skal være sendt av Wikborg Rein advokatfirma AS på vegne av ASKO Fornybar AS og Lillesand Vind AS, etter at Lillesand bystyre ba selskapet avslutte anleggsarbeid.

Status er:
Lillesand Vind AS startet i vinter opp anleggsarbeid i Nordbømarka i Lillesand, før saken er ferdigbehandlet etter loven. Det har vakt mange reaksjoner og stor motstand.
Lillesand bystyre har avslått søknad om dispensasjon til utvidelse av Nordbøveien, og vedtatt utsatt iverksettelse av anleggsarbeid i påvente av klageavgjørelse
Lillesand kommune og lokalbefolkningen ønsker ikke anlegget realisert.
ASKO og Lillesand Vind AS har ingen mulighet til å realisere anlegget innen fristen for idriftsettelse.

Konsesjonen som er gitt Lillesand vindkraftverk tilfredsstiller heller ikke plan- og bygningslovens krav, det foreligger verken nasjonale, statlige eller regionale interesser, kun privatøkonomiske interesser i denne saka.

Vi finner OEDs fremgangsmåte som upassende og støtende, og det er svært uheldig for tilliten til statlig forvaltning at OED igangsetter høring om innføring av statlig arealplan etter pbl § 6-4, mens pågående ordinær forvaltningsprosess for planavklaring av tiltaket og spørsmålet om lovligheten av tiltaket, pågår i det organ (bystyret) som ved lov er tillagt myndighet for sektorovergripende avklaring av lokal bærekraftig samfunnsutvikling og arealdisponering.

Alternativt ber vi OED avvise anmodningen fra ASKO Vind i påvente av at den ordinære og pågående forvaltningsprosessen blir sluttført. Finner OED allerede nå saklig grunn for avslag av utbyggers anmodning, vil vi selvsagt ikke protestere.

Brevet til OED er sendt i kopi til fylkeskommunen, Statsforvalteren og samtlige representanter i Lillesand bystyre og stortingsrepresentanter fra Agder, og er vedlagt herWhat do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy

Nøkkelord

Kontakter

Eivind Mauland 906 60 770

Bilder

Visualisering av Lillesand vindkraftverk, fra Sørlandsleia. Foto: Motvind Norge
Visualisering av Lillesand vindkraftverk, fra Sørlandsleia. Foto: Motvind Norge
Last ned bilde
Fra en av vinterens mange markeringer ved ASKO anlegg. Foto: Motvind Norge
Fra en av vinterens mange markeringer ved ASKO anlegg. Foto: Motvind Norge
Last ned bilde

Dokumenter

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy
What do you want to do ?
New mailCopy

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

Valget 2021 ble et historisk protestvalg, fra distriktsopprøret og kraftopprøret!14.9.2021 15:08:38 CEST | Pressemelding

Valgvinnerne ble Senterpartiet og Rødt. Og - folkebevegelsen Motvind Norge. Folkebevegelsen for natur og lokalsamfunn, mot vindkraft, har gjort store utslag. Høyre tapte mange stemmer på grunn av Solbergregjeringa og Tina Bru sitt råkjør for å fremme interessene til kraftlobbyen og vindkraftselskapene. Noe av FrP sin fremgang i siste fase skyldes nok deres punkt 7 Nei til vindturbiner. Mange har ønsket en grønn distriktspolitikk, og SP kunne nok fått enda flere stemmer om partiet hadde tatt et oppgjør med kraftspekulasjon og vindkraft. Rødt sin fremgang skyldes deres klare nei til vindkraft på land og hav. Trass nedgang, AP er nå største parti og i posisjon. Etter Støres tale er det mange som frykter at denne regjeringa kan bli enda verre enn Solbergregjeringa når det gjelder natur og miljø. Nå bør Jonas Gahr Støre lytte til folket, og ta de som kan bli Aps lagspillere for natur og lokalsamfunn på alvor. Både ut fra meningsmålingene og valgresultatet, vil det være klokt av Støre å sikr

Motvind Norges tredje landsmøte - fornying og ny tillit25.4.2021 13:53:56 CEST | Pressemelding

Med 144 delegater fra nord til sør ble møtet lørdag 24. april en manifestering av at Motvind Norge er en grasrotbevegelse. Eivind Salen fikk ny tillit som leder, Nils Utsi og Eivind Mauland gikk ut, og styret ble supplert med Torbjørn Lindseth fra Flatanger og Hedda Skår Indrebø fra Høyanger. Landsmøtet vedtok sju resolusjoner, og Motvind Norges motstand mot vindkraft både på land og hav, ble bekreftet. Det tekniske fungerte helt perfekt. Jevnt over et godt møte som ga styret et tydelig mandat til videre arbeid.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom