Nærings- og fiskeridepartementet

Hastetiltak mot pukkellaks

Del

Pukkellaks er en fremmed art som sprer seg raskt og som kan gjøre skade på norske fiskearter og biologisk mangfold. Fiskeri- og sjømatministeren gir derfor en million kroner som et hastetiltak til bekjempelse av pukkellaks.

-Invasjon av pukkellaks langs norskekysten har over tid vært en bekymring på grunn av sykdomsoverføring til annen villfisk og oppdrettsnæringen. Jeg ønsker å bidra til den gode jobben som gjøres av miljøforvaltningen og lokale aktører i den viktige innsatsen med å bekjempe arten. Derfor gir jeg nå Fiskeridirektoratet en ekstraordinær bevilgning til utfisking av pukkellaks, slik at flere aktører kan delta i dugnaden, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Handlingsplan mot pukkellaks
På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) ledet arbeidet med forslag til en handlingsplan mot pukkellaks i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Miljødirektoratet gir i 2021 allerede støtte til bekjempelse av pukkellaks i tråd med handlingsplanen. Elvene i Finnmark vil bli prioritert i arbeidet med å bekjempe pukkellaksen Det vil også bli lagt spesiell vekt på utfisking i Tana.

- Pukkellaksen er en fremmed art som ikke hører hjemme i norske elver og farvann. Vi vurderer nå Miljødirektoratets forslag til prioritering av tiltak mot pukkellaks. Den jobben som gjøres i Norge nå vil ikke bare ha betydning for våre egne fjorder og elver, men kan også få betydning for andre deler av Europa, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom