Kystverket

Har vraket MS Nordvard påvirket miljøet i sjøen?

Del
Ved hjelp av krabber, blåskjell og sedimentprøver skal Kystverket sjekke om miljøet har blitt påvirket av oljen som lekker fra skipsvraket MS Nordvard i Mossesundet.
Blåskjell tas i bruk for å finne ut om miljøet har blitt påvirket av oljen fra MS Nordvard.  Foto: Statens naturoppsyn
Blåskjell tas i bruk for å finne ut om miljøet har blitt påvirket av oljen fra MS Nordvard. Foto: Statens naturoppsyn

20. august 2022 ble det meldt om oljelekkasje fra MS Nordvard i Mossesundet. Det er derfor satt i gang miljøundersøkelser i området rundt vraket. Undersøkelsene gjøres av Kystverket i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Målet er å finne ut om det marine miljøet har blitt påvirket av oljelekkasjene, og eventuelt hvor mye.

- Målet med arbeidet er å kartlegge graden av påvirkning på det marine miljøet av oljeforurensningen i Mossesundet, altså i oljeforurensningens influensområde, sier Ingrid Lauvrak, seniorrådgiver i virksomhetsområde for miljøberedskap i Kystverket.

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Kystverket utarbeidet et program for miljøundersøkelsene.

Tar prøver av sedimenter, blåskjell og krabber

Undersøkelsene innebærer å ta prøver av sedimenter, blåskjell og krabber fra området for å sjekke hvordan oljen fra vraket kan ha påvirket miljøet rundt. Blåskjell og krabber anses som gode indikatororganismer. Visse stoffer fra oljeforurensningen, nærmere bestemt polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), antas å kunne gjenfinnes i disse organismene og i det øverste sedimentlaget på sjøbunnen.

Sluttrapporten blir klar i september

Prøvematerialet er nylig samlet inn av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Statens naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten i Moss kommune. Havforskningsinstituttet vil utføre analysene, vurdere resultatene og sammenstille disse i en rapport som vil foreligge innen 15. september i år.

Miljøundersøkelser fra de siste 25 årene brukes som referanse

Som grunnlag for programmet har Havforskningsinstituttet gått gjennom resultater av andre miljøundersøkelser gjennomført i Mossesundet i løpet av de siste 25 årene. I tillegg har Moss kommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Miljødirektoratet bidratt med faglige råd og innspill.

Nøkkelord

Kontakter

Rune Bergstrøm,
Seniorrådgiver
Miljøberedskapsstaben
Tlf: +47 474 62 153
rune.bergstrom@kystverket.no


Ingrid Johanne Lauvrak,
Seniorrådgiver
Miljø- og analyseavdelingen
Tlf: +47 901 57 203
ingrid.lauvrak@kystverket.no


Marte Stenslet Grøndahl
Senior kommunikasjonsrådgiver
Tlf: +47 997 74 506
marte.stenslet.grondahl@kystverket.no

Bilder

Blåskjell tas i bruk for å finne ut om miljøet har blitt påvirket av oljen fra MS Nordvard.  Foto: Statens naturoppsyn
Blåskjell tas i bruk for å finne ut om miljøet har blitt påvirket av oljen fra MS Nordvard. Foto: Statens naturoppsyn
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom