Avinor

Har tildelt bagasjekontrakt verdt 1,4 milliarder

Del

Avinor har tildelt kontrakten for nytt bagasjeanlegg på Oslo lufthavn til leverandøren BEUMER Group. Den samlede kontraktsverdien, inkludert en driftsavtale på 25 år, utgjør ca. 1,4 milliarder norske kroner. Kontraktsignering vil ikke skje før etter at karenstiden er over.

Bakgrunnen for kontraktstildelingen er at det eldste bagasjeanlegget på Oslo lufthavn er foreldet og skal erstattes av et nytt og effektivt bagasjeanlegg. Det gamle anlegget ble stoppet permanent i desember 2020 og demonteringen er allerede godt i gang. Den nye leverandøren vil tre inn i avtalen i slutten av juni i år, og vil drifte anlegget fra og med sommertrafikken 2024.

- Vi er veldig glade for at vi nå har fått på plass denne omfattende avtalen med en leverandør som kan vise til svært god erfaring og kunnskap innenfor dette feltet, sier lufthavndirektør på Oslo lufthavn, Stine Ramstad Westby.

Med 4500 ansatte i mer enn 70 land tilbyr BEUMER Group blant annet løsninger for sortering og håndtering av innsjekket bagasje. Sammen med Oslo lufthavns nåværende leverandør, Vanderlande, dekker de store deler av det internasjonale markedet for bagasjehåndtering på lufthavner.

- Når Avinor nå går inn i fasen med å bygge et nytt og topp moderne bagasjeanlegg er det mange muligheter som byr seg, sier Westby. Prosjektgruppen som jobber med fremtidens bagasjeanlegg har i tillegg til bagasjeprosjektet involvert seg i flere innovasjonsaktiviteter som gjør ytterligere effektivisering og automatisering mulig. Eksempelvis robotisering og autonome løsninger. Dette vil i sum kunne gi bedre og mer effektive prosesser, både for handlere og flyselskap, forteller hun.

Sparer store beløp på grunn av koronakrisen
Prosjektet som jobber med å bytte ut bagasjeanlegget har fått mulighet til å fremskynde arbeidet på grunn av koronakrisen. Med dette kan Avinor spare store kostnader og redusere risikoen i prosjektgjennomføringen. Totalt er det snakk om en besparelse på rundt 700 MNOK

- Når vi beslutter å bygge det nye anlegget vil vi kunne montere og teste dette, med liten risiko for operative konsekvenser i bygg- og testperioden. Samtidig vil det gi oss en gevinst i form av store kostnadsbesparelser, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby. Jeg er glad for at vi kan snu oss rundt, og i denne saken, utnytte muligheten som pandemien har gitt oss til noe positivt.

Kapasitet etter behov
Det nye bagasjeanlegget dimensjoneres for å håndtere 3.000 kolli på avgang per time og skal forberedes for en fremtidig utvidelse til 4.300 kolli. I tillegg skal anlegget kunne prosessere 2.800 kolli per time på ankomst med en fremtidig utvidelse til 3.600 kolli. Anlegget skal inneholde et sentralt bagasjelager og skal bygges slik at kapasiteter kan skaleres opp etter behov.

En helautomatisk sortering av avgangs-, transfer- og ankommende bagasje er en del av den nye teknologien. Det skal også være mulig å sende bagasje mellom de to anleggene som er på flyplassen.

- Anlegget skal drives side om side og godt integrert med det andre bagasjeanlegget på Oslo lufthavn. Med det sikrer vi at hele lufthavnen får en effektiv bagasjehåndtering og vi er trygge på at vi er godt rustet for fremtidens passasjervekst, avslutter Westby.

BEUMER Group svært fornøyde med tildelingen
- Det er med stor glede vi har mottatt beskjeden om at Avinor har valgt BEUMER Group som strategisk samarbeidspartner til modernisering av bagasjeanlegget på Oslo Lufthavn, sier Klaus Toftgaard Spens, administrerende direktør for BEUMER Group A/S.

- Avinor har fra starten lagt en fremtidsrettet og meget moderne visjon for lufthavnen med ønske om fremtidssikring av deres nye bagasjesystem. Det er en stor ære å være utvalgt som partner til dette prosjektet, som i høy grad understøtter BEUMER Groups egen visjon om å dedikere vårt know-how til langsiktige partnerskap med våre kunder, forteller han.

- Vi har lagt alle våre teknologiske visjoner i designet av Avinors nye anlegg. Vår gjennomprøvde CrisBag-teknologi passer perfekt til Oslo lufthavns projektprofil. Mange store og internasjonale lufthavner har valgt dette moderne systemet på grunn av den modulære oppbyggingen som tillater løpende skalering og innbygging av nye teknologier. Det er denne formen for fremtidssikring, sammenholdt med lave driftsomkostninger, som har vist seg som både en langsiktig og verdifull investering i lufthavner på tre kontinenter.

- Vi ser veldig frem til samarbeidet med Avinor, som vi allerede kjenner fra en vellykket systemimplementering på Bergen lufthavn. Nå vil vi, i fellesskap, skape et «state-of-the-art bagasjeanlegg», som kan matche Oslo lufthavns vekst de neste 25 årene, avslutter Toftgaard Spens.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Intensjonskunngjøring – tildeling av areal for pilottesting av deicing ved Oslo lufthavn8.10.2021 11:21:16 CEST | Aktuelt

«Avinor har til hensikt å inngå kontrakt med MSG Aviation AS («MSG») om utleie av et areal vest av dagens deice plattform Bravo Nord på Oslo lufthavn Gardermoen («OSL»). MSG skal benytte arealet til å etablere et pilotanlegg for avising, flyvask, motorvask og inspeksjon av fly på OSL. Pilotanlegget skal teste ny teknologi og fremgangsmåte for gjennomføring av avising og de andre tre tjenestene, og skiller seg fra tradisjonelle avisingsmetoder som i dag benyttes ved OSL og andre lufthavner. MSGs formål med pilotanlegget er å teste tekniske, operative og kommersielle forhold knyttet til etablering og drift av slikt anlegg under realistiske driftsforhold ved en større lufthavn. MSG vil som del av piloten tilby flyselskap og handlere tilgang til avisingsvæske og bruk av anlegget for avvising mot vederlag som del av den kommersielle utprøvingen av konseptet. Avtalen vil gi MSG adgang til å benytte arealet på OSL for en periode på tre år regnet fra byggestart for prosjektet, hvoretter avtale

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom