Direktoratet for byggkvalitet

Har studert brannsikkerheten til parkeringshus

Del
Etter brannen i parkeringshuset på Sola i januar 2020, har det blitt gjennomført en evaluering og nye studier av brannsikkerheten til såkalte åpne parkeringshus.
Stavanger Lufthavn Sola etter brannen i januar 2020. Foto: RISE Fire Research
Stavanger Lufthavn Sola etter brannen i januar 2020. Foto: RISE Fire Research

Nær 1.300 biler ble ødelagt i parkeringshuset på Stavanger Lufthavn Sola. I tillegg måtte hele parkeringshuset rives. I en studie finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), har RISE Fire Research (RISE) sett nærmere på effekten av ventilasjonsforhold på brannsikkerheten i åpne parkeringshus.

Brannmotstand og bæreevne

Slik regelverket er i dag, kan det lempes noe på kravene til konstruksjon og bæreevne i åpne parkeringshus, det vil si parkeringshus med mer enn 1/3 åpne yttervegger. Denne delen av regelverket stammer fra midten av 1980-tallet. Man antok da at åpne parkeringshus ga tilstrekkelig utlufting av branngasser, slik at branner ikke ville bli like kraftige.

- Det bygningstekniske regelverket er i kontinuerlig utvikling. Regelverket tilpasses tiden vi lever i nå og ny kunnskap som kommer til. Vi trenger forskning og innspill fra bransjen i dette arbeidet. Mye har forandret seg siden midten av 1980-tallet, blant annet har det skjedd en utvikling i bilparken, med større og mer kompakte biler. Alt i alt er det i dag en helt annen brannenergi i bilene, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK.

Ny kunnskap

Etter brannen ved Stavanger Lufthavn Sola ble det satt søkelyset på brannens omfang og hvor store verdier som gikk tapt. Brannvesenet uttrykte også bekymring med tanke på den jobben de skulle utføre der. Det var flere alvorlige feil ved den branntekniske prosjekteringen ved parkeringshuset på Sola, men DiBK mener likevel det er viktig å ta med seg erfaringene fra storbrannen. Og nå har også RISE, gjennom sine undersøkelser, avdekket at branner i slike parkeringshus kan utvikle seg raskere og kraftigere enn man har visst til nå.

- Resultatene fra RISE sin undersøkelse gjør at vi må se nærmere på om dagens krav til åpne parkeringshus er tilstrekkelige. Brannsikkerhet kan vi ikke gå på akkord med, sier Per-Arne Horne.

Rapporten i sin helhet kan leses her.

Nøkkelord

Bilder

Stavanger Lufthavn Sola etter brannen i januar 2020. Foto: RISE Fire Research
Stavanger Lufthavn Sola etter brannen i januar 2020. Foto: RISE Fire Research
Last ned bilde
Direktør Per-Arne Horne. Foto: DiBK
Direktør Per-Arne Horne. Foto: DiBK
Last ned bilde

Om Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

+47 22 47 56 00http://dibk.no

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Vårt arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. Direktoratet skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører.

En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet - spesielt i byggenæringen og kommunene - om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess.
Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål:

  1. Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter
  2. Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet.