Eksfin

Har stilt garantier og gitt lån for over 10 mrd. til havvindprosjekter

Del

Når Eksportfinansiering Norge (Eksfin) stiller lånegaranti for 1,5 milliarder kroner på basis av Aibels leveranse av en tredje transformatorplattform til Doggerbankfeltet, klatrer det samlede beløpet til havvind for første gang over 10 milliarder kroner. – Fornybarprosjekter er høyt prioritert hos oss, sier adm. direktør Tone Lunde Bakker i Eksfin.

10 MRD. TIL HAVVIND: Eksfin har gitt garantier verdt over 5 milliarder kroner for norske havvindleveranser til megaprosjektet Dogger Bank, og 10 milliarder kroner i garantier og lån til havvind totalt. FOTO: AIBEL
10 MRD. TIL HAVVIND: Eksfin har gitt garantier verdt over 5 milliarder kroner for norske havvindleveranser til megaprosjektet Dogger Bank, og 10 milliarder kroner i garantier og lån til havvind totalt. FOTO: AIBEL

I dag kom finansieringen på plass for tredje del i det gigantiske havvindprosjektet Doggerbank i havrommet mellom Storbritannia, Nederland og Danmark. Samlet strømkapasitet fra de tre havvindparkene der Eksfin deltar i finansieringen skal bli på rundt 3,6 GW – tilsvarende fem prosent av Storbritannias energibehov.

Nok en gang har norske leverandører vunnet frem. Utbygger Equinor / SSE kjøper transformatorplattformen (HVDC – High Voltage Direct Current-plattform) fra norske Aibel.

Det skjer ikke uten solide støttespillere. Eksportfinansiering Norge (Eksfin) stiller med en lånegaranti på 130 millioner britiske pund (tilsvarende 1,5 milliarder kroner) når Aibel velges som leverandør. Til sammen har Eksfin nå gitt garantier verdt over 5 milliarder kroner for norske havvindleveranser til megaprosjektet Dogger Bank.

Eksfin setter fart på det grønne skiftet

– Jeg er glad for å se at norske leverandører som Aibel lykkes med overgangen til fornybar energi og at staten gjennom Eksfin kan bidra til å sette fart på det grønne skiftet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Adm. direktør Tone Lunde Bakker i Eksfin mener det er en milepæl å runde 10 milliarder kroner i garantier og lån til havvind, men har enda større ambisjoner.

– Først av alt vil jeg gjerne gratulere Aibel med denne viktige kontrakten! Det som gjør Eksfins garantier verdifulle for norske eksportører, er at vi utvider bankenes utlånskapasitet overfor kjøperne hvis de velger norsk. Dermed gjør vi norske leveranser mer konkurransedyktige internasjonalt, sier Lunde Bakker, og fortsetter:

– Fremover er det topp prioritert for oss i Eksfin å hjelpe flere norske leverandører inn i internasjonale fornybarprosjekter.

Eksfin har kapasitet

Utbygging av havvindparker over hele verden er nå et viktig marked for norske leverandører. Beløpene er store, oppdragene komplekse og kontraktene forhandles i sterk konkurranse med aktører fra mange land.

I samarbeid med statlige Eksfin har det lykkes å lande milliardkontrakter til norske selskaper de siste to årene.

Ofte er situasjonen slik at de kommersielle bankene kan strekke seg lenger med garantier fra Eksfin, og de AAA-ratede statsgarantiene fra Eksfin kan bidra til at prosjekteiere som SSE/Equinor velger leveranser fra Norge.

– Equinor setter stor pris på samarbeidet med Eksfin og den omfattende støtten til Dogger Bank. Eksfins bidrag er svært viktig for finansieringen av Dogger Bank og bruken av norske leverandører til dette og fremtidige prosjekter, sier Mads Holm, Senior Vice President Head of Treasury & Tax, Equinor ASA.

Eksfin-garantier sikrer konkurransekraft

– Eksfins garantier bidrar til å løse vår kundes finansieringsbehov som igjen er viktig for å sikre vår konkurransekraft i dette viktige og raskt voksende markedet, slår konsernsjef Mads Andersen i Aibel fast.

Store investeringer som skal gjøres innen havvind

Kapitalbehovet ved bygging av havvindprosjekter er stort, både når det gjelder egenkapital og fremmedkapital. Dette gir samlet sett et stort finansieringsbehov som bankene ikke vil eller kan dekke alene. Da kan Eksfin komme inn og bidra med garantier fra øverste hylle.

– Noen ganger er vi tungen på vektskålen, andre ganger er vi én av mange spillere som gjør norske leverandører gode, sier adm.dir. Tone Lunde Bakker i Eksfin.

Eksfin har i løpet av få år gitt garantier for over 10 milliarder kroner til mer miljøvennlig skipsfart, og nå seiler også havvind opp på dette nivået.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

10 MRD. TIL HAVVIND: Eksfin har gitt garantier verdt over 5 milliarder kroner for norske havvindleveranser til megaprosjektet Dogger Bank, og 10 milliarder kroner i garantier og lån til havvind totalt. FOTO: AIBEL
10 MRD. TIL HAVVIND: Eksfin har gitt garantier verdt over 5 milliarder kroner for norske havvindleveranser til megaprosjektet Dogger Bank, og 10 milliarder kroner i garantier og lån til havvind totalt. FOTO: AIBEL
Last ned bilde
TOPP PRIORITERT: Sier CEO Tone Lunde Bakker i Eksfin om deres støtte til norske leverandører innen fornybar. FOTO: Eksfin
TOPP PRIORITERT: Sier CEO Tone Lunde Bakker i Eksfin om deres støtte til norske leverandører innen fornybar. FOTO: Eksfin
Last ned bilde
VIKTIG: Eksfin bidrar til å sikre vår konkurransekraft i et raskt voksende marked, sier konsernsjef Mads Andersen i Aibel. FOTO: Aibel
VIKTIG: Eksfin bidrar til å sikre vår konkurransekraft i et raskt voksende marked, sier konsernsjef Mads Andersen i Aibel. FOTO: Aibel
Last ned bilde
FORNØYD: Staten gjennom Eksfin kan bidra til å sette fart på det grønne skiftet, sier næringsminister Jan Christian Vestre. FOTO: NHD
FORNØYD: Staten gjennom Eksfin kan bidra til å sette fart på det grønne skiftet, sier næringsminister Jan Christian Vestre. FOTO: NHD
Last ned bilde

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bidrar til å gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet.

Eksfin kan stille statlige lån, garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskapning og sysselsetting. 

Den norske stat står bak Eksfins garantier og lån i hele løpetiden. Eksfins garantier nyter derfor godt av statens høye kredittrating AAA. Eksfins administrasjon og tapsutbetalinger dekkes både av renteinnbetalinger og garantipremier fra våre kunder, samt bidrag over statsbudsjettet.

I tillegg til ordninger med eksportformål, forvalter Eksfin også enkelte finansieringsordninger med andre næringspolitiske formål etter oppdrag fra Regjeringen.

Eksfin har 130 medarbeidere og hovedkontor i Oslo. Adm. direktør er Tone Lunde Bakker og styret ledes av Morten Støver.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

Eksfins første årsraport: Finansierer eksportvekst og grønn omstilling7.4.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

I 2021 gjennomførte Eksfin en vellykket sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Utlånsbeløp og antall garantier økte betydelig sammenliknet med 2020. Med sterkere regional tilstedeværelse, økt trykk på finansiering til SMB og grønne prosjekter samt en offensiv statlig eksportstrategi i ryggen, vil Eksfin spille en sentral rolle i veksten og diversifiseringen i norsk eksport fremover.

Eksfin stiller med lån på 250 millioner kroner når norske AKVA group leverer landbasert lakseoppdrettsanlegg til Kina3.3.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Selskapet AKVA group på Jæren har produsert utstyr til fiskeoppdrettsanlegg i havet i over 40 år. De senere årene har de også levert til landbaserte oppdrettsanlegg og har fått en stor kontrakt i Kina. Eksfin skal finansiere det kinesiske selskapet Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd sitt kjøp av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget fra Norge. Dette blir det første anlegget i storskala i Kina. AKVA group er totalleverandør av utstyr, design og konstruksjon av anlegget.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom