NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Har skolene nytte av PALS-modellen i sitt læringsmiljøarbeid?

Del
Mari-Anne Sørlie. Foto: Moment Studio
Mari-Anne Sørlie. Foto: Moment Studio

Dette er tema når NUBU-forsker Mari-Anne Sørlie disputerer ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, fredag 21. mai.

Sørlie har undersøkt skolenes utbytte av PALS-modellen ­– en skoleomfattende tiltaksmodell der målet er å forebygge og redusere atferdsproblemer og å fremme et positivt lærings- og utviklingsmiljø for alle elever. 

Resultatene fra Sørlies studie viser at PALS-modellen fungerer godt som et rammeverk skoler kan bruke for å forebygge og minske atferdsproblemer blant elevene, for å fremme et positivt og inkluderende læringsmiljø, og for å styrke de ansattes mestringsfølelse og ferdigheter. For noen skoler kan en kortversjon av modellen (PPBS) være et mindre krevende alternativ for å komme i gang med systematisk utviklingsarbeid.

Studien peker samtidig på at god implementering av modellen er avgjørende for å få god effekt. Skoler med høy implementeringskvalitet hadde størst utbytte, og studien viser at utbyttet varierte med implementeringskvalitet, opplæringsdose, andel ufaglærte og skolestørrelse. Jo bedre intervensjonsmodellene ble implementert, dess bedre utbytte.

Mari-Anne Sørlie vil forsvare sin avhandling "Testing the effectiveness of the N-PALS model – a school-wide framework to prevent externalizing student problem behavior" for graden dr.philos. Både prøveforelesninger og selve disputasen vil foregå digitalt via Zoom. 

Mer informasjon og lenke til arrangementene er tilgjengelig på UiOs nettsider: 
https://www.uv.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/var-2021/isp/mari-anne-sorlie.html

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mari-Anne Sørlie. Foto: Moment Studio
Mari-Anne Sørlie. Foto: Moment Studio
Last ned bilde

Om NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Essendrops gate 3
7053 Majorstuen

23 20 58 00https://www.nubu.no/

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier, barnehager og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og effektiv.

Følg pressemeldinger fra NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.