Avinor

Har redusert investeringsporteføljen i 2020 med over én milliard kroner

Del

Ytterligere kutt vurderes som følge av inntektsbortfall.

Avinor gjør en kritisk gjennomgang av hele prosjektporteføljen, med henblikk på hvilke prosjekter som skal gjennomføres sett i lys av situasjonen med bortfall av trafikk og tilhørende inntekter.  Avinor vil prioritere prosjekter som er kritiske for sikker drift.

Avinor har redusert planlagte investeringer for 2020 med i overkant av én milliard kroner. Dette innebærer kutt i budsjett og utsettelse av prosjekter i ulik størrelsesorden og karakter.  Avinor kommer ikke til å publisere en samlet liste, den er dynamisk og vurderes fortløpende- men flere store vedlikeholdsprosjekter som for eksempel reasfaltering av lufthavner som Kristiansund, Molde og Lakselv er utsatt. Prosjekter i datterselskapet Avinor Flysikring  er også til vurdering, og ytterligere reduksjon av både små og store prosjekter i konsernet vurderes inntil Avinors finansielle situasjon er avklart.

- Vi ser også på investeringer knyttet til de største prosjektene i porteføljen. Blant disse er ny terminal Tromsø, ny terminal Trondheim, utvidelse av Non-Schengen terminal på Oslo lufthavn, ny lufthavn Bodø, samt nytt tårnsystem i Oslo. Vi har en god dialog med styret og eier omkring dette, og forventer å ha de nødvendige avklaringer på plass i mai, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen. 

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom 2100 - 0630 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom